Denna vecka kommer vi läsa vad som är världens kändaste predikan någonsin predikad. I Matteusevangeliet kapitel 5-7, talar Jesus om för oss hur vi ska leva ett liv som behagar Gud.

Veckans huvudfokus är:

  1. Saligprisningarna (5:1-12)
  2. Salt och Ljus (5:13-16)
  3. Jesus lär oss leva rätt (Matteus 6-7)
  4. Gyllene regeln – Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.” (Matteus 7:12)

Lektionsguide

Läs saligprisningarna tillsammans (5:1-12). Förklara att detta är Jesus ord. Be ditt barn att lyssna väldigt noga efter vilket ord som upprepas ofta. Hjälp ditt barn att tänka runt ordet Salig. Dela hur Gud har välsignat oss och hur han alltid bryr sig om oss för att han älskar oss, oavsett våra omständigheter.

Du kan också prata om specifika exempel på hur vi kan uppfylla saligprisningarna genom att visa barmhärtighet mot andra eller vara fredsmäklare.

Berätta om salt och ljus. Förklara att kristna ska vara salt och ljus. Förbered mat som behöver salt som potatis eller någon grönsak. Eller låt barnen vara med när du lagar mat och låt dem testa maten utan salt, och sen med salt. Påpeka att det är saltet som gör att maten smakar bättre. Salt kan också bevara mat.

Berätta att kristna kan också jämföras med ljus. I ett mörkt rum, berätta att vi behöver ljus för att se. Visa en ficklampa och förklara att den hjälper oss att se bättre. Göm ficklampan under några soffkuddar. Fråga barnet om de kan se bättre nu. När de säger nej, säg att du ska flytta ficklampan. Denna gång placera ficklampan under en skål. Fråga om ljuset lyser upp rummet nu. Fortsätt flytta ficklampan (eller låt ett barn göra det) medans du förklarar att ljuset funkar bäst när det är synligt för alla. Förklara att precis som ljuset måste synas för att lysa upp ett mörkt rum måste kristna leva så att alla kan se Kristus lysa i dem.

Prata om hur vi kan visa Kristus ljus för andra. Prata om saker som vi gör som inte visa Kristus ljus till andra. (Vi ska låta vårt ljus lysa för människorna, så att de ser våra goda gärningar och prisar vår fader i himlen.)

Förklara att Jesus berättade många gånger hur vi ska leva för honom. Vi ska be, ge pengar till de som behöver, fasta osv.

Det mesta som Jesus instruerade kan summeras i två regler. Älska Gud och älska andra. Prata om sätt vi kan älska Gud. Prata om sätt vi kan älska andra.

Påminn barnen att den delen i bergspredikan också pratar om att älska våra fiender och vända den andra kinden till. Prata om sätt att älska våra ovänner. Påminn barnen att vi ska be för våra fiender och dem som sårat oss.

Prata om hur Jesus talade om att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Fråga barnen om de blivit behandlade på ett sätt de inte gillade. Kommer barnen själva ihåg om de behandlat en kompis på ett sätt de inte velat bli behandlade. Påpeka att vi alltid ska fråga oss själva ”vill jag bli behandlad så här?” Följ en läsplan för att läsa delar av bergspredikan under veckan. Har du en grupp, skicka en plan hem med barnen. Påminn att det är viktigt att läsa från bibeln med barnen.

Kolla in hur de lektion ser ut!

Gratis nedladdning

Pin It on Pinterest

Share This