Swahili Bible lessons for kids

Free Bible lessons for kids in Swahili

If you’re looking for free Bible lessons for kids in Swahili, you’ve come to the right place! Here at our website, we offer a variety of resources that can help you teach the Bible to children in a fun and engaging way.

We have lesson plans, coloring pages, games, and much more, all available for free.

Whether you’re a parent or teacher, we have a lesson for you.

Our lessons are designed to be both fun and educational, and they can be easily adapted to any setting. All of our lessons are available in both English and Swahili, so you can choose the language that best suits your needs.

We hope you enjoy our lessons and that they help you instill a love of the Bible in your kids.

Old Testament Bible lesson for kids in Swahili

Click on the title to download the free printable pdf

OT01MUNGU ALIUMBA KILA KITU
OT02MUNGU ALINIUMBA
OT03 Anguko
OT04SAFINA YA NUHU
OT05Mungu hutimiza ahadi zake
OT06Mnara wa babeli
OT07Mungu amuita abraham na sara
OT08Isaka amezaliwa
OT50*Ibrahimu Na Isaka
OT09Ibrahimu & Lutu
OT10Sodoma na Gomora
OT11Rebeka
OT12Yakobo
OT13Yusufu
OT14Mtoto Musa
OT15Musa na kichaka kiwakacho
OT16Mapigo ya misri
OT17Bahari ya Sham
OT18Amri Kumi
OT19Maskani
OT20Mungu Huwaongoza Watu Wake
OT21Wapelelezi 12
OT22Kuzunguka Nyikani
OT23Yusufu
OT24Vita vya Yeriko
OT25Debora
OT26Gideoni
OT27Jeshi la Gideoni la watu 300
OT28Samsoni
OT29Ruth
OT30Hana na Samweli
OT31Mfalme Sauli
OT32Daudi-Mvulana mchungaji
OT33Daudi na Goliathi
OT34Daudi Anasubiri Kuwa Mfalme
OT35Sulemani
OT36Mithali
OT37MUHUBIRI
OT38Eliya
OT39Elisha
OT40Naamani
OT41Chuma cha Shoka kinachhoelea
OT42Mfalme Yosia
OT43Nehemia
OT44Esta
OT45Ayubu
OT46Shadraka, Meshaki, na Abednego
OT47Danieli na Tundu la Simba
OT48Yona
OT54Mefiboshethi
OT55Rehema Za Mungu Zamfanya Yona Kuwa Na Hasira
OT56Mfalme Yoashi
KITABU CHA ZABURI
ZABURI 23
OT57Maandishi Ukutani
OT58Miriam
OT59Haruni
OT60Ndoto ya Yakobo
OT61Daudi Anarudisha Sanduku
OT62Rahabu Na Wapelelezi

New Testament Bible lessons for kids in Swahili

NT01Simoni na Anna – Yesu Apelekwa Hekaluni
NT02Yesu Utotoni
NT03Yohana Mbatizaji
NT04Ubatizo wa Yesu
NT05Majaribu ya Yesu
NT06Muujiza wa kwanza wa Yesu
NT07Yesu na Nikodemo (Yohana 31-21)
NT08Wavuvi wa Wanadamu ( Luka 51-11 )
NT09Yesu Anaponya na Kusamehe
NT10Yesu – Rafiki wa wenye dhambi
NT11
NT12Mahubiri ya Mlimani
NT13Wajenzi Wenye Hekima na Wapumbavu
NT14Yesu Anatuliza Dhoruba
NT15Mifano Ya Vitu Vilivyopotea
NT16Mwana mpotevu
NT17Mfano wa mpanzi
NT18Mjane mvumilivu
NT19Mfano Wa Punje Ya Haradali
NT20Mfano Wa Msamaria Mwema
NT21Mfano Wa Talantai
NT22Mfano Wa Karamu, Tafrija Kuu
NT23Mfano Wa Mtumishi Asiye Samehe
NT24Mwanamke Kisimani
NT25Kulisha watu 5000
NT26Zakayo
NT27Wakoma Kumi
NT28Mariamu na Martha
NT29Lazaro
NT30Watoto Wadogo
NT31Mtu Kipofu
NT32Jemadari wa Kirumi
NT33Mwanamke aliyemgusa Yesu
NT34Nyumba ya Maombi
NT35Petro Atembea juu ya Maji
NT41Sauli anakuwa Paulo
NT42Safari za Umishonari za Paulo
NT43Paulo na Sila wakiwa Gerezani
NT44Meli ya Paulo imeanguka
NT49Bwawa La Bethzatha
NT50Petro na Yohana Wamponya Kiwete
NT51Stefano
NT52Zakaria na Kuzaliwa Kwa Yohana Mbatizaji
NT53Barabara ya Emau
NT54Hazina iliyofichwa
NT55Petro na Kornelio
NT56Yesu na Tomaso
NT57Yesu anamrejesha Petro
NT58Mariamu ampaka Yesu mafuta
NT59Yesu Amtokea Mariamu Magdalene
NT60Tabitha (Dorkasi)
NT61Paulo na Barnaba huko Listra

More lessons coming soon.

Pin It on Pinterest

Share This