fbpx

Bài học Kinh Thánh miễn phí có thể in để sử dụng tại nhà riêng hoặc nhà thờ.

Mỗi bài học bao gồm dàn ý chính, phần kể chuyện, trò chơi và các hoạt động, bài tập, trang tô màu, thủ công, v.v.

Ngụ Ngôn Về Hạt Cải

Ngụ Ngôn Về Hạt Cải

Ngụ Ngôn Về Hạt Cải – Trong suốt thời kỳ chức vụ, Chúa Giê-xu kể nhiều ngụ ngôn để giúp người nghe hiểu được một chân lý nào đó trong Kinh Thánh. Trong bài học này, chúng ta sẽ học ngụ ngôn về hạt cải được chép trong Mác 4:30-32.

Ngụ Ngôn Bà Góa Kiên Trì

Ngụ Ngôn Bà Góa Kiên Trì

Suốt ba năm chức vụ, Chúa Giê-xu kể nhiều ngụ ngôn để làm sáng tỏ một chân lý nào đó trong Kinh Thánh. Tuần này chúng ta sẽ học một câu chuyện nữa trong Lu-ca 18:1-8, qua đó dạy chúng ta về sự cầu nguyện.

Ngụ Ngôn Người Gieo Giống

Ngụ Ngôn Người Gieo Giống

Trong bài này, chúng ta sẽ khám phá ngụ ngôn của Chúa Giê-xu về người gieo giống. Câu chuyện này được chép trong ba phần Kinh Thánh: Ma thi ơ 13:1-23, Mác 4:1-20, và Lu ca 8:4-15.

Con Trai Hư Mất

Con Trai Hư Mất

Trong bài học này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá ngụ ngôn những điều bị mất của Chúa Giê-xu, đó là Con Trai Hư Mất hoặc Con Trai Hoang Đàng trong Lu-ca 15:11-32.

Ngụ Ngôn Những Vật Bị Mất

Ngụ Ngôn Những Vật Bị Mất

Trong bài này, chúng ta sẽ học về phần một trong Ngụ Ngôn Của Chúa Giê-xu về những vật bị mất, đó là con chiên đi lạc và đồng bạc bị mất. Trong phần hai, chúng ta sẽ khám phá ngụ ngôn con trai bị mất. Cả ba ngụ ngôn này được chép trong Lu-ca 15.

Chúa Giê-xu Dẹp Yên Cơn Bão

Chúa Giê-xu Dẹp Yên Cơn Bão

rong bài học này, chúng ta sẽ khám phá câu chuyện Chúa Giê-xu dẹp yên cơn bão. Phần Kinh Thánh được chép trong Mác 4:35-41. Phân đoạn này cho chúng ta sự bảo đảm tuyệt vời rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi sự.

LỄ PHỤC SINH

LỄ PHỤC SINH

Chào mừng bạn đến với phần hai của loạt bài Lễ Phục Sinh. Trong bài này, chúng ta sẽ tập chú vào Lễ Thương Khó và Phục Sinh. Phần Kinh Thánh này được chép trong cả bốn sách Tin Lành.

CHỦ NHẬT LỄ LÁ

CHỦ NHẬT LỄ LÁ

Tuần này, chúng ta sẽ học về Chủ Nhật Lễ Lá, còn gọi là ngày diễu hành đắc thắng. Đó là ngày Chúa Giê-xu cưỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem. Sự kiện này được ghi lại trong cả bốn sách Tin Lành

Bài Giảng Trên Núi

Bài Giảng Trên Núi

Tuần này chúng ta sẽ đọc một bài giảng có lẽ là nổi tiếng nhất trong các bài giảng. Trong Ma-thi-ơ 5-7, Chúa Giê-xu dạy chúng ta sống thế nào để đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security