Giúp trẻ dưới 5 tuổi khám phá Kinh Thánh

Các bài học Kinh Thánh miễn phí có thể in để sử dụng tại nhà hoặc tại nhà thờ. 

Mỗi bài học bao gồm dàn bài, phần kể chuyện, trò chơi và các hoạt động, bài tập,

  trang tô màu, thủ công và nhiều hơn nữa.

Bài học đang lưu hành

 Bài học gần đây nhất của chúng tôi

Giô-suê

Giô-suê

Tuần này, chúng ta sẽ khám phá nhân vật Giô-suê, một trong mười hai thám tử đã nài khuyên dân Y-sơ-ra-ên vâng lời Đức Chúa Trời.

Lang Thang Trong Hoang Mạc

Lang Thang Trong Hoang Mạc

Sau khi Đức Chúa Trời hình phạt dân sự của Ngài, bằng cách không cho họ vào Đất Hứa, thì họ phải lang thang trong đồng vắng bốn mươi năm. Tuần này chúng ta xem chuyện gì xảy ra trong thời gian này

Mười Hai Thám Tử

Mười Hai Thám Tử

Tuần này, chúng ta theo dõi câu chuyện dân Y-sơ-ra-ên sau khi ra khỏi Ê-díp-tô. Chúng ta sẽ tập trung vào mười hai thám tử khám phá Vùng Đất Hứa. Đoạn Kinh Thánh này chép trong Dân số ký 1-3, và Dân số ký 13-14.

Mục tiêu của chúng tôi

Nền tảng trên Kinh Thánh

Giáo dục

Giáo dục

In dễ dàng

Một vài lời về Trueway kids

Chúng tôi giúp các bố mẹ, ông bà, và các giáo viên bận rộn cùng khám phá Kinh Thánh với trẻ dưới 5 tuổi của họ và cùng vui hưởng Đức Chúa Trời với nhau.

Là bố mẹ của một cậu bé tuổi mầm non, chúng tôi hiểu sự tranh chiến của các phụ huynh trong việc dạy con cái của mình về lời của Đức Chúa Trời.

 • Chúng tôi thường bận rộn, mệt mỏi và cảm thấy cạn sức.
 • Chúng tôi đấu tranh trong lòng để vẫn dành cho con mình được vài ba phút.

 Kể từ đầu 2019, chúng tôi đã soạn một bài học Kinh Thánh hàng tuần cho trẻ mầm non để dạy ở nhà cho con trai chúng tôi, và thật là vui khi chia sẻ các bài học với bạn ở đây.

Jon, Dani and Timothy

Trueway Kids là một bài học Kinh Thánh hàng tuần mới cho trẻ mầm non, để khám phá Kinh Thánh và tận hưởng ơn phước của Thiên Chúa. Hãy khám phá một câu chuyện Kinh Thánh mới mỗi tuần và được sâu nhiệm hơn trong Lời Chúa.

Mỗi bài học có đầy đủ các hoạt động vui chơi, sáng tạo và giáo dục trên nền tảng Kinh Thánh để cho các cháu dưới 5 tuổi làm tại nhà hoặc tại nhà thờ.

Hãy xem bên trong một bài học!

phần kể chuyện,

trang tô màu

bài tập

thủ công

trò chơi và các hoạt động

4 + 4 =

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security