Giúp trẻ dưới 5 tuổi khám phá Kinh Thánh

Các bài học Kinh Thánh miễn phí có thể in để sử dụng tại nhà hoặc tại nhà thờ. 

Mỗi bài học bao gồm dàn bài, phần kể chuyện, trò chơi và các hoạt động, bài tập,

  trang tô màu, thủ công và nhiều hơn nữa.

Bài học đang lưu hành

 Bài học gần đây nhất của chúng tôi

Khí Giới của Đức Chúa Trời

Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh thường dùng những điều mắt thấy để dạy chúng ta về những việc thuộc linh. Một ví dụ điển hình là lời dạy của Phao-lô về Khí Giới của Đức Chúa Trời. Đoạn này chép trong Ê-phê-sô 6:10-20.

Ti-mô-thê

Ti-mô-thê

Chức vụ của Phao-lô lan rộng, ông đã huấn luyện những người khác để chia sẻ Phúc âm. Trong số học trò đó có một thanh niên tên là Ti-mô-thê. Phao-lô đã viết cho người trai trẻ này hai lá thư, I và II Ti-mô-thê. Ti-mô-thê cũng giúp chuyển thư của Phao-lô cho những người khác.

Phao-lô Bị Đắm Tàu

Phao-lô Bị Đắm Tàu

Phao-lô đang trên hải trình đến Rô-ma để hầu tòa thì bị đắm tàu. Đức Chúa Trời nhân từ đã cứu thoát những người trên tàu. Chúng ta đọc chuyện này trong Công vụ 27.

Mục tiêu của chúng tôi

Nền tảng trên Kinh Thánh

Giáo dục

Giáo dục

In dễ dàng

Một vài lời về Trueway kids

Chúng tôi giúp các bố mẹ, ông bà, và các giáo viên bận rộn cùng khám phá Kinh Thánh với trẻ dưới 5 tuổi của họ và cùng vui hưởng Đức Chúa Trời với nhau.

Là bố mẹ của một cậu bé tuổi mầm non, chúng tôi hiểu sự tranh chiến của các phụ huynh trong việc dạy con cái của mình về lời của Đức Chúa Trời.

 • Chúng tôi thường bận rộn, mệt mỏi và cảm thấy cạn sức.
 • Chúng tôi đấu tranh trong lòng để vẫn dành cho con mình được vài ba phút.

 Kể từ đầu 2019, chúng tôi đã soạn một bài học Kinh Thánh hàng tuần cho trẻ mầm non để dạy ở nhà cho con trai chúng tôi, và thật là vui khi chia sẻ các bài học với bạn ở đây.

Jon, Dani and Timothy

Trueway Kids là một bài học Kinh Thánh hàng tuần mới cho trẻ mầm non, để khám phá Kinh Thánh và tận hưởng ơn phước của Thiên Chúa. Hãy khám phá một câu chuyện Kinh Thánh mới mỗi tuần và được sâu nhiệm hơn trong Lời Chúa.

Mỗi bài học có đầy đủ các hoạt động vui chơi, sáng tạo và giáo dục trên nền tảng Kinh Thánh để cho các cháu dưới 5 tuổi làm tại nhà hoặc tại nhà thờ.

Hãy xem bên trong một bài học!

phần kể chuyện,

trang tô màu

bài tập

thủ công

trò chơi và các hoạt động

9 + 11 =

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security