Biblické lekce pro děti v češtině

České biblické lekce pro děti Naše biblické lekce jsou volně ke stažení, můžete si je vytisknout a použít doma i v církvi. Každá lekce obsahuje osnovu lekce, příběh, hry a aktivity, pracovní listy, omalovánky, vyrábění a další.

Naše biblické lekce jsou volně ke stažení, můžete si je vytisknout a použít doma i v církvi.

Každá lekce obsahuje osnovu lekce, příběh, hry a aktivity, pracovní listy, omalovánky, vyrábění a další.

Pro stažení pdf souboru klikněte na název lekce.

Vánoce

01Čekání na Vánoce
02Anděl se zjevuje Marii
06 (NT52) Zachariáš a narození Jana Křtitele

Nový zákon

NT01Simeon a Anna / Ježíš představen v chrámě
NT02Ježíšovo dětství
NT03Jan Křtitel
NT04Ježíšův křest
NT05Pokušení Ježíše
NT06Ježíšův první zázrak
NT07Ježíš a Nikodém
NT08Rybáři lidí
NT09Ježíš léčí a odpouští
NT10Ježíš – Přítel hříšníků
NT11Ježíš si vybírá své učedníky
NT12Kázání na hoře
NT13Moudrý a pošetilý stavitel
NT14Ježíš utišuje bouři
NT15Podobenství o ztracených věcech
NT16Ztracený syn
NT17Podobenství o rozsévači
NT18Neodbytná vdova
NT19Podobenství o hořčičném semínku
NT20Podobenství o dobrém Samaritánovi
NT21Podobenství o talentech
NT22Podobenství o veliké hostině
NT23Podobenství o nemilosrdném sluhovi
NT24Žena u studny
NT25Nasycení pěti tisíců
NT26Zacheus
NT27Deset malomocných
NT28 Marie a Marta
NT29Lazar
NT30Malé děti
NT31Slepý muž
NT32Římský setník
NT33Žena, která se dotkla Ježíše
NT34Dům modlitby
NT35Petr chodí po vodě
NT36Velké poslání
NT37Letnice
NT38Sedm služebníků
NT39Filip a Etiopan
NT40Petr je zachráněn
NT41Saul se stává Pavlem
NT42Pavlovy misijní cesty
NT43Pavel a Silas ve vězení
NT44Pavlovo ztroskotání
NT45Timoteus
NT46Boží zbroj
NT47Ovoce Ducha
NT48Filemon
NT49 Rybník Bethesda
NT50Petr a Jan – Uzdravení chromého žebráka
NT51Štěpán
NT53 Cesta do Emauz

Starý zákon

OT01Bůh stvořil všechno
OT02Bůh stvořil mě
OT03Pád
OT04Noemova archa
OT05Bůh dodržuje zaslíbení
Květná Palmová neděle
Velikonoce

Pin It on Pinterest

Share This