fbpx
Ngụ Ngôn Về Hạt Cải

Ngụ Ngôn Về Hạt Cải

Ngụ Ngôn Về Hạt Cải – Trong suốt thời kỳ chức vụ, Chúa Giê-xu kể nhiều ngụ ngôn để giúp người nghe hiểu được một chân lý nào đó trong Kinh Thánh. Trong bài học này, chúng ta sẽ học ngụ ngôn về hạt cải được chép trong Mác 4:30-32.

Ngụ Ngôn Bà Góa Kiên Trì

Ngụ Ngôn Bà Góa Kiên Trì

Suốt ba năm chức vụ, Chúa Giê-xu kể nhiều ngụ ngôn để làm sáng tỏ một chân lý nào đó trong Kinh Thánh. Tuần này chúng ta sẽ học một câu chuyện nữa trong Lu-ca 18:1-8, qua đó dạy chúng ta về sự cầu nguyện.

Ngụ Ngôn Những Vật Bị Mất

Ngụ Ngôn Những Vật Bị Mất

Trong bài này, chúng ta sẽ học về phần một trong Ngụ Ngôn Của Chúa Giê-xu về những vật bị mất, đó là con chiên đi lạc và đồng bạc bị mất. Trong phần hai, chúng ta sẽ khám phá ngụ ngôn con trai bị mất. Cả ba ngụ ngôn này được chép trong Lu-ca 15.

Chúa Giê-xu Dẹp Yên Cơn Bão

Chúa Giê-xu Dẹp Yên Cơn Bão

rong bài học này, chúng ta sẽ khám phá câu chuyện Chúa Giê-xu dẹp yên cơn bão. Phần Kinh Thánh được chép trong Mác 4:35-41. Phân đoạn này cho chúng ta sự bảo đảm tuyệt vời rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi sự.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security