Ti-mô-thê

Chức vụ của Phao-lô lan rộng, ông đã huấn luyện những người khác để chia sẻ Phúc âm. Trong số học trò đó có một thanh niên tên là Ti-mô-thê. Phao-lô đã viết cho người trai trẻ này hai lá thư, I và II Ti-mô-thê. Ti-mô-thê cũng giúp chuyển thư của Phao-lô cho những người khác.

Phao-lô và Si-la Trong Tù

Phao-lô bị bắt nhiều lần. Lần kia, ông bị bỏ tù với người bạn Si-la vì đã giúp một cô tớ gái. Thay vì phàn nàn, họ hát thánh ca và cầu nguyện. Đọc chuyện này trong Công vụ 16. Các điểm chính: Người ta vẫn có thể không thích khi chúng ta làm điều đúng.Đức Chúa Trời có...

Pin It on Pinterest