Xa-chê

Xa-chê

Trong Lu ca 19:1-10, Chúa Giê-xu đã thay đổi cuộc đời của một người thu thuế tên là Xa-chê. Câu chuyện này nhắc chúng ta rằng dù chúng ta đã làm bất kỳ điều xấu nào, Chúa Giê-xu vẫn quan tâm chúng ta và có thể thay đổi chúng ta.

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người

Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ. Trong Ma-thi-ơ 14:13-21, Ngài cho hơn 5000 người ăn chỉ từ năm ổ bánh mì và hai con cá. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-xu quan tâm nhu cầu tâm linh và thể xác của chúng ta, và rằng không có gì là không thể cho Ngài.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security