Châm Ngôn

Châm Ngôn

Tuần này, chúng ta học sách Châm ngôn. Vua Sa-lô-môn đã ghi lại sự khôn ngoan và kiến thức vĩ đại mà Chúa ban cho ông trong cuốn sách này, để chia sẻ cho người khác.
Châm ngôn là câu nói ngắn gọn, dễ nhớ, dạy cho chúng ta một bài học quý giá. Sách Châm ngôn là sách rất thực tế, hữu ích cho mọi lứa tuổi.

Truyền Đạo

Truyền Đạo

Bài học tuần này, chúng ta sẽ tập chú vào sách thứ hai trong sách khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, là sách Truyền Đạo. Truyền Đạo là sách thường bị bỏ qua khi dạy Kinh Thánh cho trẻ, nhưng nó chứa đựng rất nhiều sự khôn ngoan cho chúng ta ở mọi lứa tuổi.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security