Pingst

I Apostlagärningarna kapitel 2, kan vi läsa om kristna kyrkans början, på pingstdagen, där Gud gav andens gåva till kyrkan.

Lasaros

När Jesus var på jorden, hade han tre vänner som var syskon. Lasaros och hans systrar Maria och Marta. Jesus älskade dessa vänner. I Johannes 11 lär vi oss om ett stort mirakel som Jesus gjorde för dem.

Pin It on Pinterest