Liknelsen om domaren och änkan

Liknelsen om domaren och änkan

Under Jesu vandring på jorden berättade han många liknelser för att hjälpa till att förklara bibliska sanningar. Denna vecka kommer vi gå igenom en som vi hittar i Lukas 18:1-8 för att lära oss om bön.

Liknelsen om sådden

Liknelsen om sådden

I den här lektionen kommer vi att upptäcka Jesu liknelse om såningsmannen. Liknelsen finns på tre bibelställen. Matteus 13:1-23, Markus 4:1-20 och Lukas 8:4-15.

Den förlorade sonen

Den förlorade sonen

I den här lektionen kommer vi fortsätta utforska Jesus liknelser om förlorade saker genom att fokusera på Jesu liknelse om den förlorade sonen i Lukas 15:11-32.

Liknelser om förlorade saker

Liknelser om förlorade saker

I den här lektionen kommer vi kolla på del ett av Jesus liknelse om förlorade saker. I del ett fokuserar vi på det förlorade fåret och det förlorade myntet. I del två, kommer vi upptäcka liknelsen om den förlorade sonen. Alla tre liknelser hittar i Lukas 15.

Jesus stillar stormen

Jesus stillar stormen

I den här lektionen vill vi upptäcka händelsen när Jesus stillar stormen. Berättelsen kommer från Markus 4:35-41. Dessa verser visar att Gud har kontroll över alla ting

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security