Marta och Maria

Jesus mötte många människor under sin vandring på jorden. Två kvinnor han mötte var systrarna vid namn Marta och Maria. När Jesus besökte dem hade de två olika reaktioner. Vi kan läsa om dem i Lukas 10:38-42.

Den barmhärtige samariern

I Lukas 10:25-37, lär Jesus ut en liknelse för att visa att alla i nöd är våra medmänniskor. Liknelsen om den barmhärtige samariern påminner oss om det dubbla kärleksbudet, ”Du ska älska din nästa som dig själv.” (Matteus 22:34-40)

Pin It on Pinterest