Sewe gekies om te dien

Sewe gekies om te dien

God het aan elkeen van ons spesiale gawes en vermoëns gegee om Hom te dien. Elkeen het ‘n belangrike rol in die kerk. Toe die dissipels oorweldig geword het, het hulle sewe mans gekies om hulle te help om mense te versorg. Die verhaal waar die mans gekies word, word gelees in Handelinge 6.

Huis van Gebed

Huis van Gebed

Eendag het Jesus na die tempel gegaan om te bid. Toe Hy daar aankom, was Hy kwaad oor wat Hy gesien het. Ons lees hierdie voorbeeld in Matteus 21:12-16; Markus 11:15-18; Lukas 19:45-48 en Johannes 2:13-24.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security