Ou Testament Bybel lesse

Jona

Jona

Dwarsdeur die Ou Testament, het God mense geroep om Sy boodskap met ander te deel. Hierdie boodskappers word Profete genoem. Die storie van een so ‘n Profeet word in die boek Jona gevind.

Daniël en die Leeukuil

Daniël en die Leeukuil

In hierdie week se les kyk ons na Daniel in die Leeukuil. Die Bybelteks word in Daniël 6 gevind.

Sadrag, Mesag en Abednego

Sadrag, Mesag en Abednego

Hierdie week sal ons die storie van Daniël, Sadrag, Mesag en Abednego bestudeer. Dit word gevind in Daniël hoofstukke 1-3.

Job – Bybel lesse

Job – Bybel lesse

Hierdie week sal ons kyk na die lewe van Job soos vertel in die boek Job. Job was ‘n ryk en regverdige man wat getoets was toe hy alles verloor het.

Ester – Bybel lesse

Ester – Bybel lesse

Hierdie week sal ons die storie van Ester wat in die boek Ester gevind word, bestudeer. Ester het geleef toe die Israeliete in Persië verhef was.

Nehemia

Nehemia

Hierdie week, sal ons Nehemia bestudeer. Nadat Israel ongehoorsaam was aan God, was hulle gestraf deur ballingskap en hul stede wat vernietig was. Nehemia was verantwoordelik om Jerusalem te help herbou. Die volle verhaal kan gelees word in die boek Nehemia in die Ou Testament.

Koning Josia

Koning Josia

Hierdie week sal ons leer oor Koning Josia. Ons lees van sy lewe in 2 Konings 22 en 2 Kronieke 34.

Die Byl wat Dryf

Die Byl wat Dryf

Ons storie fokus hierdie week op Elisa en die byl wat dryf. Jy kan die storie lees in 2 Konings 6:1-7.

Naäman – Bybel lesse

Naäman – Bybel lesse

Hierdie week gaan ons voort om na die bediening van Elisa te kyk deur te fokus op die verhaal van Naäman in 2 Konings 5.

Elisa – Bybel lesse

Elisa – Bybel lesse

Hierdie week kyk ons na die eerste deel van die profeet Elisa se bediening. Jy kan dit lees in 1 Konings 19:19-21 en 2 Konings 4. Ons sal die res van sy bediening in die volgende weke bestudeer.

Van Tuin tot Evangelie (Oes)

Van Tuin tot Evangelie (Oes)

In hierdie les gaan ons deur ‘n oes markplein reis om alledaagse produkte aan die Evangelieboodskap te koppel. Elke item dien as ‘n tasbare Bybelse herinnering aan God se liefde en voorsiening.

Prediker

Prediker

In hierdie week se les, fokus ons op die tweede boek van Koning Salomo se wysheid, die Boek van Prediker. Prediker word dikwels oorgeslaan wanneer kinders uit die Bybel onderrig word, maar dit bevat soveel wysheid vir ons op enige ouderdom.

Hooglied van Salomo

Hooglied van Salomo

Die Hooglied van Salomo is ‘n spesiale lied of gedig in die Bybel wat liefde, skoonheid, natuur en vriendskap vier.

Spreuke

Spreuke

In hierdie week se les fokus ons op die boek van Spreuke. Koning Salomo het in hierdie boek geskryf oor die groot wysheid en kennis wat God aan hom gegee het om met ander te deel.
‘n Spreukwoord is iets kort en maklik om te onthou, en iets wat aan ons waardevolle lesse leer. Die boek spreuke is ‘n baie praktiese boek wat ons op enige ouderdom help en leer.

Salomo

Salomo

In hierdie week se les sal ons leer oor Salomo. Ons hoof Bybelgedeeltes sal fokus op 1 Konings 3-7.

Dawid wag om Koning te wees

Dawid wag om Koning te wees

Hierdie week leer ons van Dawid se verhoudings met Saul en Jonatan. Die gedeelte kan gelees word in I Samuel 18-26.

Ragab en die Spioene – Bybelles vir kinders

Ragab en die Spioene – Bybelles vir kinders

Ragab was ‘n vrou wat in Jerigo gewoon het en ‘n belangrike rol in God se plan gespeel het. Ten spyte van Ragab se vorige lewe, het God haar groot liefde en genade betoon. Ons voorlesing uit Josua 2:1-8 fokus op die verhaal van Ragab wat die spioene wegsteek wat Josua gestuur het.

Rut – Gratis drukbare Bybel lesse

Rut – Gratis drukbare Bybel lesse

In hierdie week se les leer ons van Rut wat gedurende die tyd van die Rigters geleef het. Haar storie kan gelees word in die boek Rut.

Dawid bring die ark terug – Bybelles vir kinders

Dawid bring die ark terug – Bybelles vir kinders

In hierdie les gaan ons ondersoek instel na die keer toe koning Dawid die ark teruggebring het na Jerusalem. Deur hierdie gedeelte in 2 Samuel 6 sal ons die betekenis van God se teenwoordigheid ontdek en hoe belangrik dit is om dit te vier, selfs wanneer ander dalk nie verstaan nie.

Simson

Simson

Hierdie week kyk ons verder na die lewens van sommige van die rigters in Israel wat regeer het vanaf die verowering van die Beloofde Land, tot die kroon van Israel se eerste koning. Vandag sal ons die lewe van Simson bestudeer. Sy storie word gevind in Rigters 13-15....

Gideon se leër van 300

Gideon se leër van 300

In ons laaste les, het ons geleer van God wat Gideon roep om ‘n regter te wees. Vandag sal ons lees van Gideon wat die Midianiete wat die Israeliete se land oorgeneem het, oorwin het. Die gedeelte kan gelees word in Rigters 7:1-25.

Jakob se droom – Bybelles vir kinders

Jakob se droom – Bybelles vir kinders

In hierdie les leer ons van ‘n man met die naam Jakob en ‘n buitengewone droom wat hy gehad het by ‘n plek met die naam Bet-El. Ons Bybelgedeelte word gevind in Genesis 28:10-22.

Gideon – Gratis drukbare Bybel lesse

Gideon – Gratis drukbare Bybel lesse

Hierdie week sal ons die boek Rigters verder bestudeer. Een van die rigters se name was Gideon. Ons kyk hierdie week na die eerste deel van sy storie en volgende week na die res van sy storie. Ons kan die storie van sy roeping lees in Rigters 6:11-40.

Die stryd van Jerigo

Die stryd van Jerigo

Hierdie week sal ons voortgaan met die storie van Josua net nadat die kinders van Israel die rivier Jordaan oorgesteek het en nou in die beloofde land is. Ons les sal fokus op hoe God Josua en die kinders van Israel oorwinning oor Jerigo gegee het en waarom Ragab en haar familie uit die verwoesting ontsnap het. Ons Skrifteks word gevind in Josua 5:13 – 6:1-27.

Josua – Bybelles vir kinders

Josua – Bybelles vir kinders

Hierdie week sal ons fokus op Josua, een van die twaalf spioene wat die volk van Israel aangemoedig het om God te gehoorsaam.

Dwaal in die Woestyn

Dwaal in die Woestyn

Nadat God gekies het om Sy mense te straf deur hulle nie toe te laat om die Beloofde Land binne te gaan nie, het hulle vir veertig jaar in die woestyn rondgedwaal. Hierdie week fokus ons op die tyd wat hulle in die woestyn deurgebring het

Die 12 Spioene

Die 12 Spioene

Hierdie week sal ons voortgaan met die storie van die Israeliete nadat hulle uit Egipte gekom het. Ons les sal fokus op die 12 spioene wat die Beloofde Land verken het. Ons Skriftekste word gevind in Numeri 1-3 en Numeri 13-14.

God lei Sy mense

God lei Sy mense

Hierdie week sal ons fokus op die manier waarop God Sy mense lei. Alhoewel ons gedeelte Eksodus 40:34-38 is wat wys hoe God die Israeliete gelei het, sal ons ook kyk na hoe die Here ons vandag lei.

Die Tien Gebooie

Die Tien Gebooie

Hierdie week se les sal die Tien Gebooie dek. Die gedeeltes word gevind in Eksodus 19:1-20; Eksodus 24:1-24; en Eksodus 31:18. Ons fokuspunte is- God gee vir ons reëls om ons te beskerm en te help.Wette leer ons van reg en verkeerd.God is heilig. Deur die Tien Gebooie...

Die Rooi See

Die Rooi See

Hierdie week sal ons kyk na die storie van die Israeliete wat van die Egiptenare ontsnap het deur deur die Rooi See (ook bekend as die Rietsee) van Eksodus 14 te loop.

Moses & die Brandende Bos

Moses & die Brandende Bos

Hierdie week gaan ons die storie van Moses en die brandende bos bestudeer. Die gedeelte word gevind in Eksodus 2:11-4:31.

Baba Moses

Baba Moses

Ons les hierdie week kyk na die storie van baba Moses. Die gedeelte word gevind in Eksodus 2.

Josef – Gratis drukbare Bybel lesse

Josef – Gratis drukbare Bybel lesse

Hierdie week kyk ons na die storie van Josef. Jy kan daarop wys dat Josef die kleinseun van Isak en Rebekka en die seun van Jakob is. Sy storie kan gelees word in Genesis 37-45.

Rebekka

Rebekka

Inleiding
Hierdie week se les dek Abraham se soeke na ‘n vrou vir Isak. God lei sy dienaar na Rebekka. Ons Bybel teks gedeelte word gevind in Genesis 24.

Sodom en Gomorra

Sodom en Gomorra

In hierdie week se les lees ons uit Genesis 18:16-19:29 en dek die storie van Sodom en Gomorra. Alhoewel dit ‘n moeilike gedeelte is om aan jonger kinders te leer, is dit belangrik dat ons nie die belangrike waarhede wat die gedeelte leer, oorsien nie.

Isak word gebore

Isak word gebore

Hierdie week se les gaan voort vanaf waar God vir Abraham en Sara geroep het en fokus op die vervulling van Sy belofte.

God roep Abraham en Sara

God roep Abraham en Sara

In Genesis 12, het God Abram en Sarai (later Abraham en Sara) geroep om ver weg te trek na ‘n nuwe land. God het hom gevra om die vertroosting van sy huis agter te laat vir ‘n nuwe tuiste.

Die Toring van Babel

Die Toring van Babel

In hierdie les leer ons oor die Toring van Babel in Genesis 11:1-9. NaNoag en die vloed, het die aantal mense op aarde gegroei. Eendag het hulle besluit om ‘n toring te bou.

God hou Sy beloftes

God hou Sy beloftes

Hierdie week se les heg aan Noag se ark se les. As jy dit gemis het, kan jy dit gratis van truewaykids.com aflaai. Hierdie week se les fokus op God se beloftes en getrouheid. Ons teks gedeelte kan gelees word in Genesis 8-9.

Noag se Ark

Noag se Ark

Hierdie week leer on oor die bekende Bybel storie, Noag se ark in Genesis 6-7.

Die oortreding van God se verbod

Die oortreding van God se verbod

In hierdie les leer ons steeds oor Adam en Eva. Ons sal in hierdie les leer hoe hulle aan God ongehoorsaam was. Ons Bybelgedeelte word gevind in Genesis 3

God het my gemaak

God het my gemaak

Vandag word baie kinders geleer dat hulle net per toeval hier is. Ons wil seker maak ons kinders weet God het elkeen van ons geskep, ons is spesiaal en gemaak vir 'n spesiale doel. Volgende week sal ons leer oor die val, so hierdie week se les fokus slegs op God wat...

Abraham en Isak

Abraham en Isak

Dwarsdeur die Ou Testament is daar baie stories wat foto’s van die Messias verteenwoordig. Een sulke storie is die toets van Abraham wat in Genesis 22 gelees kan word.

Pin It on Pinterest

Share This