I Lukas 10:25-37, lär Jesus ut en liknelse för att visa att alla i nöd är våra medmänniskor. Liknelsen om den barmhärtige samariern påminner oss om det dubbla kärleksbudet, ”Du ska älska din nästa som dig själv.” (Matteus 22:34-40)

Huvudpunkter:

  1. Vi ska visa barmhärtighet till alla.
  2. Vi ska älska våra medmänniskor/nästa.
  3. Vi ska reflektera Guds kärlek och barmhärtighet till andra.

Lektionsguide – Den barmhärtige samariern

Lesson Guide video in English

Innan du börjar, fråga dina barn en fråga utifrån liknelsen men gör den i modern tappning. Tillexempel, en man skadades på gatan. Vem tror du skulle hjälpa honom? En pastor, en polis eller hans ovän?

Läs liknelsen ur dina barns bibel. Förklara att en laglärd (en man som kunde mycket om judisk lag) försökte lura Jesus när han frågade Jesus ”vem är din medmänniska”

Förklara att barmhärtighet är att visa medkänsla eller förlåtelse till någon. Har någon visat dig barmhärtighet?  Har du någonsin förtjänat att bli straffad men någon annan har valt att förlåta dig istället? Prata om flugor eller annan sorts insekt. Barmhärtighet skulle vara att släppa ut insekten istället för att smälla ihjäl den.

Gud visar oss kärlek och nåd, för att vi ska kunna älska och visa barmhärtighet till andra. Ge dina barn en liten spegel och tänd en ficklampa. Välj ut en sak ihop och hjälp dina barn att vinkla spegeln så att ni lyser på saken. Förklara att ficklampan ger ljuset, men spegeln reflekterar ljuset. Vi ska göra samma sak med Guds kärlek och nåd och visa det till andra.

Fråga ifall dina barn kommer ihåg vem som Jesus sa är våra medmänniskor? Alla.

Gör en lisa eller titta på bilder av personer ni känner väl eller inte alls. Fråga dina barn vem de ska visa barmhärtighet till? Påminn dem att även om vi inte gillar någon, är de våra medmänniskor.

Berätta att under Jesus tid, var samarier hatade människor. Judarna behandlade inte samarierna så bra. Men den samariska mannen stannande ändå och hjälpte den skadade mannen. Men de personer som borde ha varit den skadade mannens vänner ignorerade honom.

Skulle du vilja hjälpa din ovän? Många människor skulle inte vilja göra det, men Jesus vill att vi gör skillnad. Läs Matteus 5:44-45

Använd arbetsbladet med djuren och olika mat. Förklara varje gång barnet valt mat att djuren väljer det som är naturligt för dem att äta.

Förklara att Jesus ber oss att göra något som är svårt. Det är inte i människans natur att förlåta, visa barmhärtighet, eller att älska våra fiender, men Gud säger att ska älska och visa barmhärtighet. Med Jesus hjälp, kan vi göra tvärt emot vad våra instinkter säger till oss att göra.

Berätta hur den samariska mannen inte bara hjälpte den skadade, utan han gick långt längre än det förväntade. Behandlade honom, bar honom, betalade för hans omsorg med mera. Påminn dina barn att Gud älskar när vi göra mer än vi behöver, när vi tjänar honom.

Fundera ut sätt att vara en bra medmänniska till de behövande lokalt och i världen. Du kan berätta om församlingar som hjälper personer praktiskt. Om det är möjligt, planera in ett besök och involvera er.

Tacka Gud för att han visar barmhärtighet. Be honom att hjälpa er att visa nåd/barmhärtighet till andra.

Berättelsen

Lekar och aktiviteter

Hjälpande händer.

Hitta en stor bit blankt papper eller kartong. Placera några vattenlösliga färger i tallrikar och låt dina barn doppa sina händer i färg och trycka på pappret. Upprepa så många gånger ni vill. Skriv på pappret ”Jag har hjälpande händer”. Påminn dina barn om hur Gud kallar oss att hjälpa och älska andra.

Bandage race! 

Till denna lek behöver du en rulle toalettpapper till varje lag. Som patient, kan du ha en person eller ett stort kramdjur.  På ”Gå” tävla om att linda in patienten i pappersbandage. Påminn dina barn om hur den samariska mannen la om såren på den skadade mannen.

Tjäna dina grannar.

Tjäna ditt grannskap på ett praktiskt sätt. Det kan vara genom att förbereda en måltid till någon som bor på er gata. Hjälp en granne med ogräsrensning. Gå och handla åt någon som inte kan. Listan kan bli lång. Tjäna tillsammans som familj.

Arbetsblad

Målarsidor – Den barmhärtige samariern

Pyssel – Älska dina medmänniskor Spegelskylt

Du behöver:

  • Mallsida,
  • Målarpennor eller kritor,
  • Saxar,
  • Häftmassa

Gör så här

  1. Färglägg mallsidan.
  2. Klipp runt huset. Be en vuxen hjälpa dig klippa ut hjärtat.
  3. Använd häftmassa och sätt på en spegel.

Gratis nedladdning

Donate

Pin It on Pinterest

Share This