Trong Lu ca 10:25-37, Chúa Giê-xu đã kể một ngụ ngôn để dạy rằng bất cứ người nào cần giúp đỡ đều là người lân cận của chúng ta. Ngụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân lành nhắc chúng ta về điều răn lớn thứ nhì, “Hãy yêu người lân cận như mình.” (Ma thi ơ 22:34-40).

Các điểm chính:

  1. Chúng ta phải tỏ lòng nhân từ với mọi người.
  2. Chúng ta phải yêu người lân cận của mình.
  3. Chúng ta phải phản chiếu tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời cho người khác.

Hướng dẫn bài học – Ngụ Ngôn Người Sa-ma-ri Nhân Lành

Lesson Guide video in English

Trước khi bắt đầu, hãy hỏi con bạn một câu hỏi thời nay liên quan đến chuyện ngụ ngôn này. Ví dụ, có một người bị thương trên đường phố. Con nghĩ ai đã giúp anh ta? Một mục sư, một cảnh sát hay kẻ thù của anh ta?

Đọc ngụ ngôn này trong Kinh Thánh của trẻ con. Giải thích rằng người này cố gài  bẫy  Chúa Giê-xu khi ông hỏi câu hỏi ‘người lân cận của tôi là ai. ‘

Giải thích nhân từ là biểu lộ của lòng trắc ẩn hoặc tha thứ cho một người nào đó. Có ai đã từng tỏ lòng nhân từ với bạn chưa? Bạn đã bao giờ đáng bị phạt nhưng ai đó đã chọn tha thứ thay vì phạt bạn? Nói về ruồi hoặc một loại côn trùng khác. Nhân từ là để nó bay đi hơn là đập nó.

Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu và lòng nhân từ với chúng ta, để chúng ta cũng bày tỏ tình  yêu và lòng nhân  từ với người khác. Đưa cho trẻ một chiếc gương nhỏ rồi

 bật đèn pin lên. Chọn thêm một đồ vật rồi giúp trẻ xoay gương sao cho ánh sáng từ đèn  pin chiếu vào gương rồi phản chiếu vào vật đó. Chỉ ra rằng đèn pin chiếu ánh sáng, nhưng tấm gương phản chiếu ánh sáng đó. Tương tự chúng ta cũng phản chiếu tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời cho người khác.

Hỏi con bạn có nhớ Chúa Giê-xu nói ai là người lân cận của chúng ta không? Tất cả mọi người.

Viết một danh sách hoặc nhìn vào tấm ảnh của những người bạn biết rõ hay không biết gì  cả. Bảo con bạn cho bạn biết chúng ta nên tỏ lòng thương xót với ai. Nhắc chúng rằng ngay cả khi chúng ta không thích ai đó, họ vẫn là người lân cận của chúng ta.

Trong thời của Chúa Giê-xu, người ta ghét người Sa-ma-ri. Người Do Thái đã không đối xử đẹp với họ, nhưng người Sa-ma-ri này vẫn dừng lại để giúp người bị thương. Trong khi đó, những người lẽ ra là bạn của người bị thương thì lại làm ngơ bỏ đi.

Bạn có muốn giúp đỡ kẻ thù của bạn không? Hầu hết mọi người không ai muốn làm điều đó, nhưng Chúa Giê-xu muốn chúng ta phải sống khác. Đọc Ma-thi-ơ 5:44-45.

Dùng phần bài tập có tranh ảnh của thú vật và thực phẩm khác nhau. Lần lượt giải thích rằng con vật sẽ ăn những gì dành cho nó trong thiên nhiên để ăn.

Giải thích rằng Chúa Giê-xu đang bảo chúng ta làm một cái gì đó khó khăn. Bản chất con người là không tha thứ, không nhân từ, hoặc không thương kẻ thù của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta phải yêu thương và tỏ lòng nhân từ. Với sự giúp đỡ của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể làm ngược lại bản tính tự nhiên của chúng ta.

Người Sa-ma-ri không chỉ giúp đỡ người bị nạn, ông ta còn làm vượt quá điều mong đợi. Băng bó nạn nhân, mang anh ta đi, trả tiền chăm sóc cho anh, vv… Nhắc con bạn rằng Đức Chúa Trời yêu thích điều nầy, đó là khi phục vụ Chúa, chúng ta làm nhiều hơn điều chúng ta cần phải làm.

Hãy suy nghĩ về cách bạn có thể là một người lân cận tốt cho những ai cần giúp tại địa phương và trên toàn thế giới. Bạn có thể chia sẻ một số mục vụ giúp tha nhân theo cách rất thực tế. Nếu được, lên kế hoạch thăm viếng và tham gia một chương trình từ thiện. Tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ của Ngài. Xin Ngài giúp con cũng tỏ lòng nhân từ với người khác.

Kể chuyện

Trò chơi và hoạt động

Giúp in dấu tay

Tìm một mảnh giấy lớn hoặc các tông. Rót một ít sơn có thể rửa lên dĩa và cho con bạn nhúng tay vào sơn, rồi sau đó ấn lên giấy. Lặp lại nhiều lần như bạn muốn. Viết trên giấy. Tôi có bàn tay giúp đỡ. Nhắc con bạn rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta giúp đỡ và yêu thương người khác.

Băng bó bệnh nhân

Đối với trò chơi này, bạn sẽ cần một cuộn giấy vệ sinh cho mỗi đội. Với bệnh nhân, bạn có thể dùng một người hoặc một đồ chơi lớn mềm. Cách chơi là, thi băng bó bệnh nhân bằng cách quấn giấy vệ sinh. Nhắc con của bạn làm thế nào người Sa-ma-ri băng bó vết thương cho người gặp nạn.

Phục vụ hàng xóm của bạn

Lên một kế hoạch thực tế để giúp đỡ người lân cận của bạn. Có thể chuẩn bị một bữa ăn cho những người sống trên đường phố của bạn. Tham gia một bếp súp từ thiện. Đi mua sắm cho một người bị mắc kẹt ở nhà. Dọn sạch vườn cho một người. Danh sách là vô cùng. Cùng nhau phục vụ như một gia đình.

Bài tập

Tô màu – Ngụ Ngôn Người Sa-ma-ri Nhân Lành

Thủ công – Bảng hiệu bằng gương: Yêu người lân cận

Vật liệu:

  • Trang mẫu,
  • Bút chì màu hoặc sáp màu,
  • Kéo
  • Đất sét dẻo loại dán tường (tiếng Anh là Blu tack)  

Cách làm:

  1. Tô màu trang mẫu.
  2. Cắt xung quanh hình cái nhà. Nhờ một người lớn cắt lấy trái tim ra.
  3. Dùng đất sét dính để dán vào miếng gương.

Tải xuống miễn phí

Donate

Pin It on Pinterest

Share This