Ngụ Ngôn Người Sa-ma-ri Nhân Lành

Ngụ Ngôn Người Sa-ma-ri Nhân Lành

Trong Lu ca 10:25-37, Chúa Giê-xu đã kể một ngụ ngôn để dạy rằng bất cứ người nào cần giúp đỡ đều là người lân cận của chúng ta. Ngụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân lành nhắc chúng ta về điều răn lớn thứ nhì, “Hãy yêu người lân cận như mình.” (Ma thi ơ 22:34-40).

Ngụ Ngôn Về Hạt Cải

Ngụ Ngôn Về Hạt Cải

Ngụ Ngôn Về Hạt Cải – Trong suốt thời kỳ chức vụ, Chúa Giê-xu kể nhiều ngụ ngôn để giúp người nghe hiểu được một chân lý nào đó trong Kinh Thánh. Trong bài học này, chúng ta sẽ học ngụ ngôn về hạt cải được chép trong Mác 4:30-32.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security