Ê-li-sê

Ê-li-sê

Ê-li-sê – Tuần này chúng ta tìm hiểu phần đầu của chức vụ tiên tri Ê-li-sê, chép trong 1 Các Vua 19:19-21 và 2 Các Vua 4. Phần còn lại sẽ học trong những tuần kế tiếp.

Châm Ngôn

Châm Ngôn

Tuần này, chúng ta học sách Châm ngôn. Vua Sa-lô-môn đã ghi lại sự khôn ngoan và kiến thức vĩ đại mà Chúa ban cho ông trong cuốn sách này, để chia sẻ cho người khác.
Châm ngôn là câu nói ngắn gọn, dễ nhớ, dạy cho chúng ta một bài học quý giá. Sách Châm ngôn là sách rất thực tế, hữu ích cho mọi lứa tuổi.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security