Phao-lô và Si-la Trong Tù

Phao-lô và Si-la Trong Tù

Phao-lô bị bắt nhiều lần. Lần kia, ông bị bỏ tù với người bạn Si-la vì đã giúp một cô tớ gái. Thay vì phàn nàn, họ hát thánh ca và cầu nguyện. Đọc chuyện này trong Công vụ 16. Các điểm chính: Người ta vẫn có thể không thích khi chúng ta làm điều đúng.Đức Chúa Trời có...

Pin It on Pinterest