Phao-lô và Si-la Trong Tù

Phao-lô bị bắt nhiều lần. Lần kia, ông bị bỏ tù với người bạn Si-la vì đã giúp một cô tớ gái. Thay vì phàn nàn, họ hát thánh ca và cầu nguyện. Đọc chuyện này trong Công vụ 16. Các điểm chính: Người ta vẫn có thể không thích khi chúng ta làm điều đúng.Đức Chúa Trời có...

Sau-lơ Trở Thành Phao-lô

Sau khi Chúa Giê-xu về trời, những người theo Ngài rao giảng Tin lành cứu rỗi của Ngài. Sau-lơ ghét Sứ điệp mà họ đã rao giảng, nhưng Đức Chúa Trời đã thay đổi lòng ông. Câu chuyện về sự cải đạo của ông được chép trong Công vụ 9.

Pin It on Pinterest