Den barmhärtige samariern

Den barmhärtige samariern

I Lukas 10:25-37, lär Jesus ut en liknelse för att visa att alla i nöd är våra medmänniskor. Liknelsen om den barmhärtige samariern påminner oss om det dubbla kärleksbudet, ”Du ska älska din nästa som dig själv.” (Matteus 22:34-40)

Liknelsen om senapskornet

Liknelsen om senapskornet

Liknelsen om senapskornet – När Jesus levde på jorden berättade han många liknelser för att förklara bibliska sanningar. I veckans lektion kommer vi lära oss om liknelsen om senapskornet som vi hittar i Markusevangeliet 4:30-32.

Liknelsen om domaren och änkan

Liknelsen om domaren och änkan

Under Jesu vandring på jorden berättade han många liknelser för att hjälpa till att förklara bibliska sanningar. Denna vecka kommer vi gå igenom en som vi hittar i Lukas 18:1-8 för att lära oss om bön.

Liknelsen om sådden

Liknelsen om sådden

I den här lektionen kommer vi att upptäcka Jesu liknelse om såningsmannen. Liknelsen finns på tre bibelställen. Matteus 13:1-23, Markus 4:1-20 och Lukas 8:4-15.

Den förlorade sonen

Den förlorade sonen

I den här lektionen kommer vi fortsätta utforska Jesus liknelser om förlorade saker genom att fokusera på Jesu liknelse om den förlorade sonen i Lukas 15:11-32.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security