Gideon – bijbelles voor kinderen

Gideon – bijbelles voor kinderen

Deze week zullen we verder gaan met het bestuderen van het boek Richteren. Onze rechter is deze keer Gideon. Deze week willen we kijken naar het eerste deel van zijn geschiedenis en volgende week verder gaan. We vinden de geschiedenis van zijn roeping in Richteren 6:11-40.

De slag om Jericho

De slag om Jericho

Deze week willen we verder gaan met het verhaal van Jozua, net nadat het volk van Israël de rivier de Jordaan was overgestoken en in het beloofde land was aangekomen. Onze les zal vooral kijken naar hoe God Jozua en het volk Israël de overwinning over Jericho gaf en waarom Rachab en haar familie ontkwamen aan de vernietiging. Onze bijbeltekst staat in Jozua 5:13-6:27.

Dwalen in de woestijn

Dwalen in de woestijn

Nadat God had besloten Zijn volk te straffen door ze niet het Beloofde Land in te laten gaan, dwaalden ze veertig jaar lang in de woestijn. Deze week willen we ons richten op de tijd die ze in de woestijn verbleven.

De 12 Spionnen

De 12 Spionnen

Deze week willen verder gaan met het verhaal van de Israëlieten nadat ze uit Egypte bevrijd waren. Onze les zal gericht zijn op de 12 spionnen die het Beloofde land gingen onderzoeken. Onze bijbelteksten kunnen we vinden in Numeri 1-3 en Numeri 13-14.

God leidt Zijn volk

God leidt Zijn volk

Deze week willen we ons richten op de manier waarop God Zijn volk leidt. Hoewel ons Bijbelgedeelte Exodus 40:34-38 is en dit gaat over hoe God de Israëlieten leidde, zullen we ook onderzoeken hoe de Heer ons vandaag de dag leidt

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security