De les van deze week is een vervolg op de les over Gods roeping van Abraham en Sarah, en de focus van deze week zal liggen op het uitkomen van Zijn belofte. De hoofdpunten zijn:

 • Geduld –  we moeten geduldig wachten op God
 • We kunnen God vertrouwen, zelfs al moeten we soms wachten
 • Hij zal doen wat Hij heeft belooft.

Les Plan

Het zal goed zijn om de les te beginnen met een korte terugblik op de voorgaande les, en je kind te vragen of hij/zij nog weet wat God aan Abraham en Sarah had belooft. (Hij zou hen tot een groot volk maken.)

Een deel van deze les gaat over het feit dat Abraham en Sarah een maaltijd klaarmaakten. Dan is het helemaal geen gek idee om een klein feestje te maken.

In de les van deze week kun je een recept vinden voor het maken van brood. Het zal je helpen bij het laten zien hoe belangrijk en noodzakelijk geduld is en het geeft je ook de mogelijkheid om nog eens samen door het verhaal heen te gaan en om samen te eten. Voel je vrij om in plaats van brood iets anders te maken dat jouw gezin lekker vind.

Vraag je kind of er iets is dat te moeilijk is voor God.

Leer Genesis 18:14 uit je hoofd: “Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?”.

Vraag je kind wanneer ze het moeilijk vinden om te moeten wachten. Voor Kerst, hun verjaardag, etc. Deel met hen dat Abraham en Sarah heel lang hebben moeten wachten voordat zij de beloofde Isaak kregen.

Leg uit dat moeten wachten niet meteen een “nee” betekent, en dat we dus geduldig moeten zijn. Leg uit hoe God gebeden verhoord. Soms zegt Hij nee, en soms zegt Hij: “Wacht”.

Praat met elkaar over hoe God ons soms laat wachten tot een beter moment.

Denk samen na over hoe verrast Abraham moet zijn geweest met het bezoek van de drie mannen. Leg uit dat God vaak aan de slag gaat op momenten waarop wij het niet verwachten. Vertel over een moment waarin God op een onverwacht moment of manier in jouw leven aan het werk ging.

Denk samen na over andere beloftes die God heeft gemaakt in de Bijbel. Laat zien dat God zich altijd aan Zijn beloftes houdt.

Spelletjes en activiteiten

Brood bakken

In Genesis 18: 6 haastte Abraham zich de tent in naar Sarah, en zei: “Pak het beste meel en kneed het en bak wat brood.”

Op de volgende pagina staat een eenvoudig broodrecept. Wij hadden veel plezier met het maken ervan en het brood smaakte goed. Als je liever witte bloem gebruikt of een ander recept volgt, voel je dan vrij.

Boodschappenlijst

Om de maaltijd voor de gasten te bereiden maakte Abraham een lijst van dingen die gedaan moesten worden.

Plan samen een maaltijd en maak een boodschappenlijstje. Ga dan naar uw plaatselijke winkel en laat uw kind de spullen vinden en vink ze af op de lijst.

Muzikale standbeelden

Een klassiek gezelschapsspel. Als de muziek stopt, moet iedereen stilstaan (bevriezen)  ​​en wachten tot de muziek opnieuw begint.

Dit zal helpen om te leren dat het belangrijk is om te wachten op het het juiste moment.

Werkbladen

Werkje – 3D Tent – Isaak’s geboorte

Wat heb je nodig

 • Werkblad op de volgende pagina
 • Kleurpotloden of waskrijtjes
 • Gekleurd papier
 • Schaar
 • Lijm

Wat moet je doen

 1. Druk de kleurplaat af en kleur hem in
 2. Knip een papieren driehoek uit ter grootte van de tent. Knip hem in het midden tot ongeveer 2 cm vanaf de bovenkant.
 3. Lijm de tent op de aangegeven plaats. Vouw terug om flappen op de tent te maken.

Gratis downloaden

Pin It on Pinterest

Share This