Liknelsen om talenterna som finns i Matteus 25:14-30 påminner oss att Gud är generös och han ger oss talanger och förmågor för att använda till hans ära.

Huvudpunkter:

  1. Gud ger var och en av oss olika talanger/gåvor (1 korintierbrevet 12:18-21).
  2. Vi behöver använda vad vi har åt Gud.
  3. Bibeln är en skatt, vi borde dela bibeln.

Lektionsguide – Liknelsen om talenterna

Lesson walk through video in English

Prata med dina barn om gåvorna som Gud har gett till dem. Att kunna sjunga, måla, matlagning, lyssnande, problemlösning och så vidare. Läs 1 Korintierbrevet 12:18-21 med dina barn. Berätta hur Gud har gett var och en av oss olika gåvor. Vi ska inte jämföra oss själva med andra utan använda gåvorna som Gud har gett oss.

Hjälp dina barn att upptäcka de gåvor Gud att gett dem. Både materiella och icke materiella gåvor.

Ha ett papper och be dina barn att räkna de (4) hörnen. Nu, fråga dem att försiktigt att klippa av ett hörn med en sax och ge hörnet till dig. Berätta att ibland försöker vi behålla saker för oss själva, men när vi ger vad Gud att gett oss, ger han mer. Be dem att räkna hörnen igen. Nu kommer det att vara 5. Gör likadant med alla fyra originalhörn. Varje gång de ger bort ett kommer de att få ett hörn till.

En gåva som Gud har gett oss är Bibeln. Ett sätt att behålla denna skatt säker är att gömma den i våra hjärtan. (Läs Psaltaren Psalm 119:1) Vi borde göra mer än att gömma den. Vi borde dela den.

Berätta hur Guds ord är ovärderlig skatt som vi borde vilja berätta för andra om. Om dina barn gjorde Skattkistan med minnesverser från Bergspredikan lektionen kan du referera till den. Ni kan också utöka ”skatterna” genom att fråga vänner eller familj efter deras favoritbibelord och lägga till dem. 

Fråga dina barn om det är något de verkligen vill ha? En särskild leksak? Vad skulle dina barn göra med den skatten om de fick den? Skulle de gräva ett hål, gömma den och inte berätta för någon om den eller skulle de använda den, berätta för alla om leksaken och vara rädd om den?

Gud har gett var ock en av oss en talent. Berätta att en talent i bibeln var en vikt. Vägde troligen runt 33 kg. Försök att hitta saker och väg på er badrumsvåg. Berätta att även en talent av guld eller silver var väldigt dyrbar. Vi ska aldrig se ner på gåvorna Gud ger oss.

Vilka sätt kan vi använda våra talanger/gåvor för att ära Gud? Om vi sjunger, vi kan ära Gud genom att sjunga sånger som prisar honom. Om vi målar, då kan vi måla bilder av bibelberättelser. Om vi kan laga mat, då kan vi göra mat till de som är sjuka. Precis som de två goda tjänarna, kan vi använda våra talanger klokt.

Tacka Gud för gåvan, Guds son. Be Gud att hjälpa dig använda dina talanger för att dela skatten men andra.

Berättelse

Lekar och aktiviteter

Talangtävling

Det finns flera sätt att förbereda en talangtävling hemma eller i kyrkan. Det är alltid bästa att ge lite förberedelsetid. Tillexempel, i kyrkan kan du pålysa det veckan innan. Hemma, nämn det på morgonen inför kvällen. Gör en scen och lite tilltugg. Talangen behöver inte vara live utan barnen kan förbereda ett konstverk för att ta med sig.

Skattjakt

Välj en sak som är skatten. Låt olika personer få gömma skatten någonstans och försök att hitta den. Om du har jord eller sand tillgängligt. Då kan ni också låta alla få gräva ner skatten innan skattjakten.

Magiska meddelande – Hushållspapper

Du kanske har sett ”Kitchen Roll Magic Drawing”på nätet. Om inte, sök efter en film som förklarar bättre. Du behöver tuschpennor, hushållspapper, en flat tallrik och lite vatten. Vik pappret dubbelt. På insidan av det dubbelvikta, rita en bild eller ett meddelande. Vik för att dölja. När dina barn lägger pappret i vatten, kommer ett meddelande att avslöjas. Berätta hur Gud inte vill att vi ska dölja våra gåvor.

Arbetsblad

Målarsidor – Liknelsen om talenterna

Pyssel- Talangpåse

Du behöver:

Mallsida, Färgpennor, Sax, Lim och band

Aktivitet

Gör detta pyssel till en aktivitet genom att belöna dina barn med ett mynt när de använder sin talang under veckan. Tillexempel: Om de gör trädgårdsarbete, ge dem trädgårdsmyntet. Om de tillagar något, belöna med matlagningsmyntet.

Gratis nedladdning

Donate

Pin It on Pinterest

Share This