Ngụ ngôn về các ta-lâng được chép trong Ma-thi-ơ 25:14-30, nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban cho rộng rãi. Tài năng và sức lực Chúa ban cho chúng ta là để làm vinh hiển danh Ngài.

Các điểm chính:

  1. Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta các tài năng khác nhau. (1 Cô rinh tô 12:18-21).
  2. Chúng ta cần phải sử dụng những gì chúng ta có cho Chúa.
  3. Kinh Thánh là một kho báu, chúng ta phải chia sẻ Kinh Thánh.

Hướng dẫn Bài học – Ngụ Ngôn Về Các Ta-lâng

Lesson walk through video in English

Hãy nói với các em về những ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng. Ca hát, vẽ, nấu ăn, lắng nghe, giải quyết vấn đề vv…. Đọc 1 Cô-rinh-tô 12:18-21 với con của bạn. Chia sẻ cách Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta những ân tứ khác nhau. Chúng ta không nên so sánh bản thân với người khác, nhưng hãy sử dụng ân tứ Chúa đã cho chúng ta.

Giúp con của bạn nhận biết những ân tứ Chúa đã ban cho chúng. Cả ân tứ thuộc thể lẫn thuộc linh.

Lấy một tờ giấy và yêu cầu con bạn đếm (4) góc. Bây giờ, bảo chúng lấy kéo cẩn thận cắt một góc rồi đưa góc đó cho bạn. Chia sẻ rằng đôi khi chúng ta cố gắng giữ mọi thứ cho chính mình, nhưng khi chúng ta cho đi những gì Chúa cho chúng ta, thì Ngài ban cho nhiều hơn nữa. Bảo chúng đếm lại các góc. Bây giờ sẽ có 5. Lặp lại với mỗi góc trong bốn góc ban đầu. Mỗi lần chúng cho đi một, thì sẽ được thêm một góc nữa.

Một ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban tặng là Kinh Thánh. Một cách để giữ cho kho báu này an toàn là giấu nó trong lòng chúng ta (đọc Thi Thiên 119:11). Tuy nhiên chúng ta nên làm hơn cả việc giấu nó đi. Chúng ta cũng phải chia sẻ Kinh Thánh.

Lời Chúa là một kho báu vô giá, chúng ta nên nhiệt thành giới thiệu cho người khác. Nếu con bạn làm thủ công câu ghi nhớ Rương Châu Báu trong bài học Bài Giảng Trên Núi, bạn có thể tham khảo nó. Ngoài ra, bạn có thể tạo “kho báu” mới bằng cách hỏi bạn bè hoặc gia đình về các câu yêu thích của họ và thêm chúng vào.

Hãy hỏi trẻ là thật sự chúng muốn gì? Một món đồ chơi đặc biệt? Con của bạn sẽ làm gì với của quý đó nếu chúng nhận được nó? Chúng sẽ đào một lỗ, giấu nó đi và không nói với ai về nó, hoặc chúng sẽ sử dụng nó, nói cho mọi người về nó và giữ cho nó an toàn?

Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi chúng ta một tài năng. Chia sẻ rằng một ta-lâng trong Kinh Thánh là một trái cân. Có lẽ khoảng 33kg. Thử cân các vật chung quanh của bạn để ra được trọng lượng của một ta-lâng. Chia sẻ rằng, ngay cả một ta-lâng vàng hoặc bạc đã là rất quý rồi. Chúng ta đừng bao giờ coi thường ân tứ Chúa ban cho chúng ta.

Chúng ta có thể sử dụng ân tứ của chúng ta cách nào để tôn cao danh Chúa? Nếu chúng ta hát, chúng ta có thể tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách hát những bài hát ca ngợi Ngài. Nếu chúng ta vẽ, chúng ta có thể vẽ tranh truyện Kinh Thánh. Nếu chúng ta nấu ăn, chúng ta có thể nấu thức ăn cho những người bị bệnh. Giống như hai đầy tớ tốt, chúng ta cần phải sử dụng tài năng của mình một cách khôn ngoan. Cám ơn Chúa về kho báu của Con Ngài. Xin Ngài giúp con sử dụng ân tứ Ngài ban để chia sẻ kho báu này cho người khác.

Kể chuyện

Trò chơi và hoạt động

Thi tài năng

Có nhiều cách để chuẩn bị một buổi thi tài năng tại nhà hoặc nhà thờ. Tốt hơn là báo trước để chuẩn bị. Ví dụ, tại nhà thờ, bạn có thể báo trước một tuần. Ở nhà, bạn thông báo buổi sáng cho phần thi buổi tối. Tạo một sân khấu và một số đồ ăn nhẹ. Tài năng cũng không cần phải làm tại chỗ. Trẻ em có thể chuẩn bị vật dụng kỹ thuật để mang theo với chúng.

Giấu kho báu

Chọn một đồ vật làm kho báu. Hãy lần lượt giấu nó nơi nào đó rồi đi tìm nó.

Nếu bạn có sẵn đất hoặc cát, bạn cũng có thể chôn kho báu trước khi trẻ đi tìm kho báu bị chôn giấu.

Vẽ ảo thuật trên giấy thấm

Bạn có thể xem trực tuyến. https://youtu.be/KX19xFfaRo8

Bạn cần một cây bút lông, cuộn giấy thấm dùng trong bếp, một cái dĩa, và một ít nước. Gấp giấy lại thành một nửa. Vẽ, thí dụ một cành hoa ở mặt trong , xong gấp lại để giấu đi. Khi con bạn đặt giấy trong nước, nó sẽ lộ cành hoa ra. Chia sẻ như thế nào Chúa không muốn chúng ta giấu kín ân tứ của mình.

Bài tập

Tô màu – Ngụ Ngôn Về Các Ta-lâng

Thủ công – Túi ta-lâng

Vật liệu:

Trang hình mẫu, Bút chì màu, Kéo, Keo dán, Ruy băng

Hoạt động

Biến thủ công này thành một hoạt động khen thưởng con của bạn, dùng đồng xu để thưởng tài năng của chúng trong suốt tuần. Ví dụ: nếu chúng làm vườn, cho chúng đồng xu làm vườn. Nếu chúng nấu món gì đó, thưởng cho đồng xu nấu ăn.

Tải xuống miễn phí

Donate

Pin It on Pinterest

Share This