De gelijkenis van de talenten in Matteüs 25: 14-30 herinnert ons eraan dat God vrijgevig is en ons talenten en bekwaamheden schenkt die we voor Zijn heerlijkheid kunnen gebruiken.

Kernpunten:

  1. God geeft ieder van ons verschillende soorten talenten. (1 Korintiërs 12: 18-21).
  2. Wat we hebben, moeten we gebruiken voor God.
  3. De Bijbel is een schat, we moeten de Bijbel delen.

Lesplan – De gelijkenis van de talenten

Lesson walk through video in English

Praat met je kind over de talenten die God hun heeft gegeven. Zingen, tekenen, koken, luisteren, problemen oplossen enzovoort. Lees 1 Korintiërs 12: 18-21 met uw kind. Vertel hoe God ieder van ons verschillende heeft gegeven. We moeten onszelf niet met anderen vergelijken, maar de gaven gebruiken die God ons heeft gegeven.

Help uw kind de talenten te herkennen die God ze heeft gegeven. Zowel materiële als immateriële gaven.

Neem een ​​vel papier en vraag je kind om de (4) hoeken te tellen. Vraag ze nu om voorzichtig een hoek af te knippen met een schaar en de hoek aan jou te geven. Vertel dat we soms dingen voor onszelf proberen te houden, maar als we geven wat God ons heeft gegeven, geeft Hij meer. Vraag ze om de hoeken opnieuw te tellen. Er zijn nu 5. Herhaal dit met elk van de vier originele hoeken. Elke keer dat ze er een weggeven, krijgen ze er nog een.

Een geschenk dat God heeft gegeven, is de Bijbel. Een manier om deze schat veilig te houden, is hem in ons hart te verbergen (lees Psalm 119: 11). We moeten echter meer doen dan het verbergen. We moeten het ook delen.

Vertel hoe Gods woord een kostbare schat is waarover we anderen zouden willen vertellen. Als uw kind de schatkist met bijbelverzen heeft gemaakt uit de les van de Bergrede, dan kunt u ernaar verwijzen. Bovendien kun je nieuwe “schatten” creëren door vrienden of familie om hun favoriete verzen te vragen en ze toe te voegen.

Vraag je kind of ze iets echt willen? Bepaald speelgoed? Wat zou uw kind met die schat doen als ze hem zou krijgen? Zouden ze een gat graven, het verbergen en er niemand over vertellen, of zouden ze het gebruiken, iedereen erover vertellen en het veilig opbergen?

God heeft ons allemaal een talent gegeven. Vertel dat een talent in de bijbel een gewicht was. Waarschijnlijk ongeveer 33 kg. Probeer objecten op een weegschaal af te wegen tot het gewicht van een talent. Vertel hoe zelfs één talent van goud of zilver heel kostbaar was. We mogen nooit neerkijken op de gaven die God ons geeft.

Op welke manieren kunnen we onze talenten gebruiken om God te eren? Als we zingen, kunnen we God eren door liedjes te zingen die Hem prijzen. Als we tekenen, kunnen we afbeeldingen maken van bijbelverhalen. Als we koken, kunnen we voedsel maken voor de zieken. Net als de twee goede dienaren, moeten we onze talenten verstandig gebruiken.

Dank God voor de schat die Hij gaf, Zijn Zoon. Vraag Hem om je te helpen je talenten te gebruiken om deze schat met anderen te delen.

Verhaal

Spelletjes en activiteiten

Talentenshow

Er zijn verschillende manieren om een ​​talentenjacht thuis of in de kerk voor te bereiden. Het is altijd beter dit van te voren rond te vertellen. In de kerk zou je het bijvoorbeeld een week van te voren kunnen laten zeggen tijdens de mededelingen. Thuis kun je s’ochtends vertellen wat je s’avonds gaat doen. Maak een podium en wat snacks. Talenten hoeven ook niet live te zijn. Kinderen kunnen kunst maken om mee te nemen.

Verberg de schat

Kies een voorwerp om de schat te zijn. Om de beurt verberg je het ergens en probeer je het te vinden. Als je aarde of zand beschikbaar hebt: Je kunt ook om de beurt de schat begraven waarna de anderen proberen de begraven schat te vinden.

Keukenrol tekening  

Misschien heb je deze online gezien. Zo niet bekijk dan even de volgende link:  Je hebt viltstiften, keukenpapier, een gewoon bord en een beetje water nodig. Vouw het keukenpapier dubbel. Teken aan de binnenkant van de vouw een afbeelding of bericht. Vouw hem weer dicht. Wanneer uw kind het papier in het water legt, zal het de boodschap zichtbaar worden. Vertel dat God niet wil dat we onze talenten verbergen.

Werkbladen

Kleurplaten – De gelijkenis van de talenten

Werkje – Talenten tas

Wat je nodig hebt:

  • werkblad
  • potloden van de kleuring
  • schaar
  • lijm
  • lint

Activiteit

Zet dit werkje om in een activiteit door je kind te belonen met een munt voor het gebruik van hun talent gedurende de week. Bijvoorbeeld: als ze tuinieren, geef ze dan de tuinmunt. Als ze iets koken, beloon ze dan met de kookmunt.

Gratis download

Donate

Pin It on Pinterest

Share This