Biblické lekce pro děti v češtině

České biblické lekce pro děti Naše biblické lekce jsou volně ke stažení, můžete si je vytisknout a použít doma i v církvi. Každá lekce obsahuje osnovu lekce, příběh, hry a aktivity, pracovní listy, omalovánky, vyrábění a další.

Naše biblické lekce jsou volně ke stažení, můžete si je vytisknout a použít doma i v církvi.

Každá lekce obsahuje osnovu lekce, příběh, hry a aktivity, pracovní listy, omalovánky, vyrábění a další.

Pro stažení pdf souboru klikněte na název lekce.

Vánoce

01Čekání na Vánoce
02Anděl se zjevuje Marii
03Ježíšovo narození
04Pastýři
05Mudrci
06 (NT52) Zachariáš a narození Jana Křtitele

Nový zákon

NT01Simeon a Anna / Ježíš představen v chrámě
NT02Ježíšovo dětství
NT03Jan Křtitel
NT04Ježíšův křest
NT05Pokušení Ježíše
NT06Ježíšův první zázrak
NT07Ježíš a Nikodém
NT08Rybáři lidí
NT09Ježíš léčí a odpouští
NT10Ježíš – Přítel hříšníků
NT11Ježíš si vybírá své učedníky
NT12Kázání na hoře
NT13Moudrý a pošetilý stavitel
NT14Ježíš utišuje bouři
NT15Podobenství o ztracených věcech
NT16Ztracený syn
NT17Podobenství o rozsévači
NT18Neodbytná vdova
NT19Podobenství o hořčičném semínku
NT20Podobenství o dobrém Samaritánovi
NT21Podobenství o talentech
NT22Podobenství o veliké hostině
NT23Podobenství o nemilosrdném sluhovi
NT24Žena u studny
NT25Nasycení pěti tisíců
NT26Zacheus
NT27Deset malomocných
NT28 Marie a Marta
NT29Lazar
NT30Malé děti
NT31Slepý muž
NT32Římský setník
NT33Žena, která se dotkla Ježíše
NT34Dům modlitby
NT35Petr chodí po vodě
NT36Velké poslání
NT37Letnice
NT38Sedm služebníků
NT39Filip a Etiopan
NT40Petr je zachráněn
NT41Saul se stává Pavlem
NT42Pavlovy misijní cesty
NT43Pavel a Silas ve vězení
NT44Pavlovo ztroskotání
NT45Timoteus
NT46Boží zbroj
NT47Ovoce Ducha
NT48Filemon
NT49 Rybník Bethesda
NT50Petr a Jan – Uzdravení chromého žebráka
NT51Štěpán
NT53 Cesta do Emauz

Starý zákon

OT01Bůh stvořil všechno
OT02Bůh stvořil mě
OT03Pád
OT04Noemova archa
OT05Bůh dodržuje zaslíbení
OT06Babylonská věž
OT07Bůh povolává Abrahama a Sáru
OT08Narození Izáka
OT09Abraham a Lot
OT10Sodoma a Gomora
OT11Rebeka
OT12Jákob
OT13Josef
OT14Miminko Mojžíš
OT15Mojžíš a hořící keř
OT16Egyptské rány
OT17Rudé moře
OT18Deset přikázání
OT19Svatostánek
OT20Bůh vede svůj lid
Květná Palmová neděle
Velikonoce

Pin It on Pinterest

Share This