Planeringen för den perfekta julen

Planeringen för den perfekta julen

Det här programmet var utformat för att hjälpa barn upptäcka Jesu födelse och koppla den till den moderna jultraditionen. Det här programmet består av fem sektioner där vi ska upptäcka hur Gud utformade förberedelserna inför den första Julen. 

Under de fem sektionerna ska vi lära oss om:

 1. DET PERFEKTA TRÄDET (MATTEUS 1:1-16): Att upptäcka Jesu unika släktträd. Den här lektionen tar en närmare titt på Hans härstamning, och precis som vi är noga när vi väljer vår julgran (träd),  ska vi se hur Gud valde den perfekta härstamningen för Jesus, och på det sättet visade Han Hans stora kärlek för alla människor (även de som gör fel).
 1. DET PERFEKTA LÖFTET (2 SAMUELSBOKEN 7:12-16): Att förstå djupet av Guds löften, med fokus på Jesu födelse. Den här lektionen påminner oss om att Gud alltid håller sitt löfte.
 1. DET PERFEKTA LJUSET (JESAJA 9:2; 60:1-3): Jesus är världens ljus. Den här lektionen lär oss hur Jesus kom för att rädda oss från mörkret och kallar oss att spegla hans ljus till världen. 
 1. DET PERFEKTA PLATSEN (MIKA 5:2): Vandringen till Bethlehem, den enkla by som Gud valde som Jesu födelseort. Vi ska lära oss att Gud ofta använder en enkel början för sitt stora syfte, med fokus på skönheten av ödmjukheten.
 1. DEN PERFEKTA GÅVAN (JOHANNES 3:16; LUKAS 2:1-20): Den här sektionen ska hjälpa oss att uppskatta att Jesus är för alltid den största gåva vi någonsin kunde få.

Förberedelser

Traditionell Bibel Lovskola: Du kan köra programmet som en klassisk 5 dagar Bibel lovskola, till exempel en sektion varje dag från måndag till fredag.

Fem veckors plan: Annat alternativ är att använda den under 5 veckor. Till exempel en lektion varje söndag veckorna inför julen.

Struktur

Strukturen i varje sektion omfattar följande komponenter:

 1. Bibel-lektion samtalsguide:
 2. Lätt-att-läsa Bibelberättelse: .
 3. Pjäsmanus:
 4. Arbetsblad:
 5. Gruppspel:
 6. Målarblad:
 7. Pysselidéer:
 8. Bibelvers minnesaktiviteter:

Kom ihåg att du inte behöver använda varje del i varje sektion.  Rekommendationen är att använda det som passar era specifika situationer och justera det som behövs. Varje del är gjort för att erbjuda olika resurser för att kommunicera och förstärka lektionen på ett effektivt sätt som kan fungera bra till din grupp. 

Gratis nedladdning

Pin It on Pinterest

Share This