Veckans lektion handlar om Debora, en av Israels domare. Hennes berättelse hittas i Domarboken 4:1–23. Domarna var Israels ledare från det att de intog Löfteslandet tills kröningen av den första kungen. Några av huvudpunkterna i veckans lektion:

  • Vi ska lita på Gud även när ingen annan gör det.
  • Vår tro kan hjälpa någon annan att lita på Gud.
  • Gud förlåter oss då vi omvänder oss.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Lektionsguide

Gör en tillbakablick där du berättar om Josua och att han var ledare för Israeliterna då de intog Löfteslandet. Efter att Josua dog, tog domare över ledarskapet i Israel.

Förklara att domare är människor som upprätthåller lagen. För att illustrera kan du ställa upp 5–6 gosedjur eller leksaker och bestämma en lag att alla måste ha ett snöre knutet runt sig. Lämna några leksaker utan snöre, de bryter mot lagen. Be barnet hitta vem som bryter mot lagen och inte har ett snöre. Fundera tillsammans vad straffet ska vara, t.ex. att gå och ställa sig i ett hörn. Säg att leksakerna som bröt mot lagen måste gå till en domare, dömas och gå och ställa sig i ett hörn.

Om du har äldre barn kan du låta dem vara med och döma i ett mer verklighetsbaserat problem. Exempel: Två barn har varsin docka. Det ena barnet tar det andra barnets docka. Vad skulle vara ett lämpligt straff? Låt barnen tänka själva och dela sina svar. Läs i Ef. 4:28 vad Gud säger om stöld och den som stjäl.

Du kan även prata om trafikregler, t.ex. trafikljus och stoppmärken och att regler och lagar finns till för att skydda oss. Om någon bryter mot trafikreglerna riskerar de att behöva gå till en domare och dömas och straffas.

Beskriv hur rädd Barak var att göra det som Gud sa åt honom att göra. Förklara att Barak frågade hjälp av Debora och att hon gick med på att följa med Barak till striden. Hennes tro på Gud hjälpte Barak att också lita på Gud. Prata om att vi också behöver varandras hjälp ibland. Be barnet ta ner något från en hylla högt uppe. Förklara att om hen ber om hjälp så kan ni ta ner saken tillsammans.

Berätta att Israeliterna var i krig för att de var olydiga mot Gud, men Gud förlät dem och hjälpte dem då de ångrade sig och bad om förlåtelse.

Be tillsammans med barnen om att Jesus ska hjälpa er följa Honom och lyda Honom. Gläd er över Guds förlåtelse.

Debora – Berättelsen

Arbetsblad

Målarbok

Pyssel – stridsvagn

Gratis nedladdning

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This