Jesus berättade liknelsen om den obarmhärtige medtjänaren i Matteus 18:21-35. Liknelsen lär oss att vi måste förlåta andra, eftersom Jesus har förlåtit oss.

Huvudpunkter: 

 • Vi borde förlåta andra.
 • Gud förlåter människors synd.
 • Vi borde förlåta utan villkor.

Lektionsguide – Liknelsen om den obarmhärtige medtjänaren

lesson guide video in English

Fråga dina barn om de vet vad som menas med att förlåta? Förklara att förlåta är att sudda bort den skuld de är skyldiga någon eller släppa den ilska som vi känner gentemot dem som gjort något fel.

Använd en whiteboard eller en griffeltavla, be dina barn att säga några dåliga saker som man behöver förlåtelse för. Gör många för varje sak dina barn kommer på, för att representerar varje synd. Tillexempel stjäla, inte lyssna, skvallra och så vidare. Berätta hur synd märker våra liv och att vi behöver Jesus för att göra oss rena.

Nu, prata om en gång då någon gjorde något fel mot dina barn. Kanske tog ett syskon en leksak, eller en kompis som inte var snäll. Använd en annan färg för att göra ett streck som representerar synden som någon gjort mot dem. Fråga vem som är mest skyldig.

Sudda tavlan ren från strecken som representerar deras synd. Förklara att detta är vad Gud gör när vi ber honom förlåta oss våra synder. Jesus dog så att vår skuld kunde suddas ut/tvättas bort.

Nu, poängtera att de små strecken representerar det någon har gjort mot dem. Fråga i fall det ska bli förlåtet.

Berätta om att förlåtelse inte är alltid lätt, men eftersom Gud förlåter oss borde vi förlåta andra.

Fråga dina barn om de minns vem Simon Petrus är? Läs Matteus 18:21. Fråga dina barn ifall de tycker sju gånger är tillräckligt många gånger att förlåta någon. Tycker de att det ska vara mer eller mindre? Peka ut/hämta sju saker.

Läs Matteus 18:22. Även om vi tycker att sju gånger är mycket, så sa Jesus till Petrus inte bara sju utan sjuttiosju gånger. Han sa att det finns ingen gräns för hur många gånger vi ska förlåta för att Gud förlåter oss.

Börja leka ”Följa John.” Låt ett av dina barn vara ledaren, om de inte kan leken förklarar att du kommer att göra precis som de gör. När de börjar, härma inte någonting som de gör. Gör det tydligt att du inte kopierar någonting. Förklarar att även om du säger att du vill att de ska vara ledaren, så visar  du att du inte riktigt vill att de ska vara det. Berätta att vi inte kan säga att vi vill följa Jesus och sen inte lyssna när han säger att vi ska förlåta. Nu, säg åt dem att demonstrera hur vi följer ledaren bra.

När ditt barn följer och kopierar allt du gör, upprepa fraser som ”Jesus är kärleksfull” och få dina barn att säga ”Jag borde älska” ”Jesus är förlåtande” ”Jag borde vara förlåtande” Fortsätt med olika Kristi egenskaper som vi borde efterlikna. Vänlig, bra, god och så vidare. Poängtera att precis som dina barn följer dina fysiska fotsteg borde vi följa Jesu andliga fotsteg.

Påminn dina barn att bibeln säger, ”Behandla andra så som du vill bli behandlad”. Påminn dem att vi ska förlåta på samma sätt som vi blir förlåtna.

Läs herrens bön (Matteus 6:9-13) tillsammans och reflektera över vers 12. ”Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem, som står i skuld till oss.”

Tacka Gud för att han förlåter oss. Be honom att hjälpa oss att förlåta andra.

Berättelse

Lek och aktiviteter

Pappers snöbollskrig

Rulla ihop gamla papper eller tidningar för att göra pappersbollar. Dela upp rummet i två delar med lika många pappersbollar. Uppmuntra dina barn att dela lika.

Dela upp i lag. På ”Gå”, ska varje lag försöka kasta alla bollar in på den andra lagets sida. När tiden är slut, skrik ”stop”. Be dina barn uppskatta vilken sida som har mer bollar. Räkna sedan bollarna för att se vilket lag som vann.

Tärningslek

Med minst två personer, turas om att kasta en tärning. Efter varje persons kast vinner den personen med högst nummer en poäng. Den första som samlar ihop fem poäng vinner. Prata om ifall ett nummer är större eller mindre under tiden du slår tärningarna.

Räkna mynt.

Lägg några småbitar av papper på bordet. I mitten av bordet, lägg en handfull av småmynt av olika valörer. Be dina barn att sortera mynten genom att lägga alla enkronor på ett papper och alla tvåkronor på ett annat. (Du kan rita valören på pappret)

Förklara hur olika mynt har olika värde. Hjälp dina barn att räkna mynten och se liken hög som är värd mest.

Arbetsblad

Målarsidor – Liknelsen om den obarmhärtige medtjänaren

Pyssel  – Förlåt varandra

Forgive one another Bible craft - Free template included

Du behöver:

 • Mallsidor
 • Färgpennor,
 • Sax,
 • Lim,
 • Valfritt (Rullögon)

Gör så här:

 1. Färglägg mallsidorna och rita ansiktet.
 2. Rita av båda ditt barns händer papper.
 3. Klipp ut delarna. Limma armar och ben bakom hjärtat. Limma på händerna.

Gratis nedladdning

Donate

Pin It on Pinterest

Share This