This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Denna vecka kommer vi lära oss om en mycket älskad berättelse om Noas ark från första mosebok kapitel 6 och 7. Det viktiga punkterna vi lär oss är:

  • Gud ser allvarligt på synd
  • Det är viktigt att lyda/följa Gud.
  • Gud visar en väg som räddar oss. Vi kan vara trygga hos Jesus.

Lektionsguide – Noas ark

Antagligen, vet redan ditt barn något om Noas ark, eftersom det är en av de kända berättelserna för kyrkvana och kyrkovana barn. Oavsett, börja med att läsa bibelberättelsen.

Börja med att påminna barnen att synd kom till världen när Adam och Eva åt frukten. Fråga dina barn om de kan komma på några syndiga/dåliga/onda saker folk gör. Förklara att människors synd gör Gud ledsen.

Noa älskade Gud och levde annorlunda från alla andra. Fundera på olika sätt som kristna är kallade att vara olik andra. Påminn dina barn att det är bra att vara annorlunda när de ser andra göra fel.

Berätta hur Gud kallade Noa att bygga en ark. Noa lydde Gud även om han aldrig hade sett regn och att bygga en ark skulle vara mycket jobb. Berätta om en gång när Gud bad dig göra något och hur du lydde honom. Det kan ha varit att åka på en missionsresa, ge bort något eller förlåta någon som sårat dig. Fokusera på hur Gud ger oss styrka att lyda honom och göra saker vi inte kan göra själva.

Ge dina barn några enkla instruktioner att bygga någonting eller rita en teckning. Förklara hur de var tvungna att lyssna noga på instruktionerna. Berätta om hur Gud ger tydliga instruktioner till Noa hur han skulle bygga arken. Påminn dina barn att Gud ger oss tydliga direktiv/instruktioner i bibeln hur vi ska leva.

Noa berättade för folk om floden även när de inte trodde på honom eller till och med retade honom. Ibland när vi berättar evangeliet för andra, vill de inte heller tro på oss. Men vi ska aldrig ge upp att berätta för folk.

I den här lektionen, finns det två sätt att göra berättelsen mer interaktiv och fånga dina barns uppmärksamhet.

1.            Det finns instruktioner i lektionen om hur man gör en regnpinne. Om du gör den i förväg, låt dina barn lyssna noga när du läser berättelsen. När de hör ordet regn eller vatten, ska de vända på regnpinnen för att göra ljudet av regn.

2.            Använd veckans pyssel för att agera under berättelsen. Varje djur på en glasspinne kan användas som en handdocka, så att du kan fylla arken. Använd sedan arken som en handdocka som guppar upp och ner på havet och sedan också vilar på torra land. Ni kan sedan ta ut alla djur tillsammans, funderandes på hur Gud rädda dem alla.

Noas ark – Berättelse

Arbetsblad

Noas ark – målarbok

Noas ark pyssel

Noas ark pyssel

Gratis nedladdning

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This