This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Bài học tuần này tiếp tục phần 1 bài Chiếc Tàu Nô-ê. Nếu chưa có, bạn có thể tải về từ truewaykids.com miễn phí. Bài học tuần này tập trung vào những lời hứa và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đoạn Kinh Thánh sẽ đọc là Sáng thế ký 8-9. Một số điểm chính là:

  • Đức Chúa Trời luôn luôn giữ lời hứa của Ngài.
  • Chúng ta phải chờ đợi thời điểm của Ngài.
  • Chúng ta luôn cảm ơn Chúa.

Hướng dẫn bài học – Đức Chúa Trời Giữ Lời Hứa

Lesson guide video in English

Điều quan trọng là bé cần hiểu ý nghĩa của việc hứa và giữ lời hứa là gì. Hỏi xem bé có biết ý nghĩa của nó không, gợi ý và giải thích để bé hiểu hơn.

Hỏi bé xem giữ lời hứa có quan trọng không. Kể lại có lần bạn đã hứa mà không làm được vì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, và bạn không thể giữ lời hứa. Giải thích Đức Chúa Trời không giống như chúng ta. Chúa đầy quyền năng và không có điều gì có thể cản trở Ngài.

Nhắc lại có lần bạn hứa sẽ làm điều gì đó cho bé và bé phải chờ đợi. Ví dụ, đi công viên sau khi dọn nhà. Giải thích đôi khi rất khó để chờ đợi một lời hứa. Nô-ê và gia đình ông đã ở trong tàu một thời gian dài, nhưng họ vẫn tin cậy Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài sẽ bảo vệ họ an toàn.

Đức Chúa Trời đã chăm sóc Nô-ê và gia đình ông ngay cả khi họ đang chờ đợi. Điều quan trọng đối với chúng ta là luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời đã chăm sóc chúng ta.

Cho bé xem hình cầu vồng. Đếm màu sắc với bé. Giải thích rằng Đức Chúa Trời đặt cầu vồng trên bầu trời để nhắc chúng ta rằng Ngài luôn luôn giữ lời hứa của Ngài.

Đọc chung: Dân số ký 23:19 ‘Đức Chúa Trời hứa điều gì, Ngài cũng làm trọn .”

Hỏi xem bé có biết lời hứa nào mà Đức Chúa Trời đã thực hiện không. Hãy chia sẻ với bé một số lời hứa khác của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Thủ công tuần này bao gồm bảy lời hứa trong Kinh Thánh. Mỗi lời hứa cho một màu của cầu vồng. Thủ công này cũng có thể dùng để ôn một lời hứa mỗi ngày. Ví dụ, làm đám mây và dán màu đỏ vào ngày đầu tiên và sau đó thêm một màu sắc mỗi ngày cho phần còn lại của tuần, học một lời hứa mới mỗi ngày.

Kể chuyện – Đức Chúa Trời Giữ Lời Hứa của Ngài

Bài tập

Trang tô màu  – Đức Chúa Trời Giữ Lời Hứa

Thủ công – Cầu vồng lời hứa của Chúa

Thủ công Chiếc tàu cầu vồng 3D

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This