Chào mừng bạn đến với phần hai của loạt bài Lễ Phục Sinh. Trong bài này, chúng ta sẽ tập chú vào Lễ Thương Khó và Phục Sinh. Phần Kinh Thánh này được chép trong cả bốn sách Tin Lành.

Lesson guide in English

Hướng dẫn Bài học :

Việc giúp trẻ hiểu được sự kiện Chúa chịu đóng đinh là một điều khó. Nhiều phụ huynh cũng băn khoăn làm thế nào tôi có thể kể chuyện Chúa chịu thương khó cho con tôi hiểu được. Ý niệm Chúa Giê-xu chịu chết đã là khó hiểu cho người lớn rồi, huống chi với trẻ em. Tuy nhiên, đó là một lẽ thật căn bản của Phúc Âm nên không thể bị bỏ qua. Mục tiêu của chúng tôi là trình bày bài học thích hợp cho từng lứa tuổi nhưng vẫn chính xác theo Kinh Thánh. Bạn biết con bạn hơn ai hết!

Trước khi bắt đầu giờ học, giấu các phong bì quanh phòng, nhà hoặc ngoài vườn của bạn. Trên trang tiếp theo, bạn sẽ thấy hình ảnh của các đồ vật mà bạn có thể bỏ trong phong bì. Bạn có thể thay thế hình ảnh này với các đồ vật thật có tính tương tác cao hơn. Số phong bì như sau:

1 –  Tiền xu6 – Vải bị xé ra
2 – Cây thập tự7- Tấm vải
3-  Cây đinh8- Tảng đá
4- Mũ gai9- Phong bì trống
5- Miếng bông 

Khi con của bạn tìm ra tất cả các phong bì, bạn có thể bắt đầu kể chuyện từng bước. Mở lần lượt từng cái một.

Tiền xu –Kể lại Giu-đa từng là môn đồ của Chúa Giê-xu, nhưng ông chọn phản bội Ngài để lấy tiền. Bạn có thể ví dụ về con gấu bông yêu thích nhất của con bạn và hỏi chúng rằng bây giờ con sẽ đổi nó bằng mấy cây kẹo đây. Giải thích rằng con yêu nó nhất, và không có gì xứng đáng để đổi lấy nó cả, nhưng Giu-đa chọn ‘đổi ‘ Chúa Giê-xu để lấy tiền.

Cây Thập Tự- thập tự là một hình phạt dành cho một tội thật là xấu. Bảo  con bạn đề nghị hình phạt cho vài tội khác nhau. Ví dụ như, đánh em, nói dối, ăn cắp …. Hỏi chúng có hình phạt nào dành cho  người không làm gì sai cả không? Giải thích rằng Chúa Giê-xu đã sống một cuộc sống hoàn toàn tốt nhưng phải chịu một hình phạt tồi tệ nhất và bị kết án tử hình.

Đinh – giải thích người ta đóng đinh Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Cũng nhắc các em rằng, rằng Chúa Giê-xu là đầy quyền năng. Các cây đinh không thể giữ Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Chúa Giê-xu chịu hình phạt đó là vì Ngài muốn mang lấy hình phạt mà loài người đáng phải chịu.

Mũ gai- Chúa Giê-xu là Vua. Quân La Mã đặt một cái mũ bằng gai trên đầu Chúa Giê-xu để nhạo Ngài. Ngày nay người ta vẫn nhạo cười và nói những điều xấu về Chúa Giê-xu, vì họ không hiểu gì cả. Hãy dạy các con rằng Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, “Xin tha cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì.” Hãy suy nghĩ về cách chúng ta có thể chia sẻ cho mọi người, Chúa Giê-xu thật sự là Vua .

Miếng bông- Chúa Giê-xu hoàn toàn là Đức Chúa Trời, nhưng cũng hoàn toàn là con người. Ngài biết đói, Ngài mệt mỏi, đau đớn và khát giống như chúng ta. Kể lại người ta đã đưa cho Ngài miếng bông tẩm giấm khi Ngài khát.

Vải bị xé ra – Tội lỗi ngăn cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời. Ôn lại bài học về đền thờ và nhắc lại là luôn luôn có một bức màn ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người. Kể lại rằng ngay khi Chúa chết thì bức màn trong đền thờ bị xé ra từ trên xuống dưới. Ý nghĩa việc này: Chúa Giê-xu chính là con đường để chúng ta quay về cùng Đức Chúa Trời.

Tảng đá –  người ta đã đặt một hòn đá lớn để lấp kín ngôi mộ và có lính canh bên ngoài để đảm bảo rằng không ai sẽ ăn cắp xác Ngài.

Tấm vải – (một khổ vải nhỏ là tốt). Vào ngày thứ Sáu, họ đặt Chúa Giê-xu trong một ngôi mộ, nhưng khi các môn đồ đến vào Chủ Nhật thì tảng đá lấp cửa mộ đã lăn qua một bên, vải liệm thì được xếp lại. Còn Chúa Giê-xu thì không có ở đó.Phong bì trống -Ngôi mộ thì trống rỗng. Chúa Giê-xu đã sống lại, đắc thắng tội lỗi và sự chết. Nhờ vậy, Chúa Giê-xu đã mở đường cho chúng ta để có được sự sống đời đời và mối thông công với Ngài.

Xem qua trước bài học

Tải xuống miễn phí

Pin It on Pinterest

Share This