This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Tuần này chúng ta sẽ học câu chuyện về Môi-se và bụi gai cháy. Đoạn này chép trong Xuất Ê-díp-tô ký 2:11-4:31. Một số điểm chính là:

  • Đức Chúa Trời cho chúng ta cơ hội thứ hai.
  • Chúng ta chỉ nên vâng lời Đức Chúa Trời chứ đừng viện cớ gì cả (Phi-líp 2:14-16).
  • Đức Chúa Trời trang bị và ban quyền năng cho chúng ta.
  • Ngay cả khi chúng ta không nghĩ rằng mình có thể làm được, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để làm những gì Ngài muốn chúng ta làm.

Hướng dẫn bài học – Môi-se và Bụi Gai Cháy

Nhắc bé về Môi-se và ông được công chúa nhận làm con nuôi như thế nào.

Giải thích cho bé biết viện cớ là gì. Chỉ ra một số viện cớ mà bé thường có để khỏi phải làm điều gì đó. Nhắc bé rằng việc vâng lời mà không một lời thoái thác quan trọng như thế nào.

Mang ra một chiếc bánh với một ngọn nến trong đó (hoặc chỉ là ngọn nến). Thắp nến và xem khi nó tan chảy. Bạn cũng có thể tạo ra một ngọn lửa nhỏ. Cần lưu ý đảm bảo an toàn trước. Hỏi bé điều gì sẽ xảy ra với việc lửa đang cháy. Giải thích rằng lửa đang tiêu dần nến hoặc vật dụng vì lửa thiêu rụi mọi thứ. Sẽ là một phép lạ nếu một cái gì đó không bị đốt cháy.

“Không thể” có nghĩa là một cái gì đó không có khả năng làm được. Hỏi xem bé có bao giờ nghĩ điều gì đó là không thể không.

Vặn chặt nắp của một cái lọ chứa đầy quà. Bảo bé mở nó ra. Khi bé không thể làm điều đó bằng sức mình, hãy gợi ý để bạn giúp. Đặt bàn tay của bé lên trên bàn tay của bạn khi bạn cùng mở bình lại với bé. Chỉ ra rằng dù bé không thể mở lọ bằng sức mình, nhưng cùng nhau làm thì có thể thành công.

Nhắc bé rằng Đức Chúa Trời rất mạnh mẽ và không có gì mà Ngài không thể làm được. Những điều chúng ta không thể tự làm – chẳng hạn như yêu thương kẻ thù hoặc tha thứ cho người đã xử sai với chúng ta – chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giúp chúng ta.

Môi-se và Bụi Gai Cháy – Kể chuyện

Bài tập

Môi-se và Bụi Gai Cháy – Trang tô màu

Thủ công Bụi Gai Cháy

Vật liệu cần:

  • Trang mẫu
  • Kéo
  • Keo
  • Khăn giấy màu

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This