Trong bài này, chúng ta tiếp tục học về A-đam và Ê-va. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem họ đã không vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào. Phần Kinh Thánh này chép trong Sáng thế ký 3. Một số điểm chính chúng ta sẽ học là:

  • Chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời.
  • Có hậu quả cho sự lựa chọn xấu của chúng ta.
  • Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta làm điều sai trái.

Hướng dẫn bài học – Sự Sa Ngã

Lesson guide video in English

Ôn lại những gì đã học về sự sáng tạo. Hãy nghĩ về khu vườn Ê-đen hoàn hảo như thế nào và A-đam cùng với Ê-va hạnh phúc ra sao. Họ từng yêu thích một mối quan hệ ngọt ngào với Đức Chúa Trời làm sao.

Đọc Sáng thế ký chương 3 trong Kinh Thánh của bé.

Một phần quan trọng của bài học tuần này là về sự lựa chọn. Các bé lớn hơn sẽ đặt câu hỏi tại sao Đức Chúa Trời cho phép A Đam và Ê Va ăn trái cây, hoặc tại sao Ngài đặt cây trong vườn ngay từ đầu. Điều này cho chúng ta cơ hội để giải thích với bé về sự lựa chọn và ý chí tự do.

Nếu bé có đồ chơi điều khiển từ xa, hãy để cho bé chơi. Giải thích đồ chơi đó đáp ứng thế nào đối với bộ điều khiển từ xa. Tìm các công tắc trong nhà bạn. Có bé nào (hoặc anh chị bé) lại không thích bật công tắc? Công tắc đèn, điều khiển từ xa của TV, máy tính, đồ chơi, v.v. Một lần nữa, giải thích về cách nhấn một nút làm cho đồ vật hoạt động.

Bây giờ bạn có thể giới thiệu ý tưởng về ý chí tự do. Rằng Đức Chúa Trời không làm cho chúng ta giống như một con robot, hay bấm nút điều khiển để chúng ta yêu mến Ngài hay vâng lời Ngài. Ngài muốn chúng ta tự nguyện yêu mến Ngài và vâng lời Ngài. Ngài cho A-đam và Ê-va một sự lựa chọn, họ có thể ăn tất cả mọi thứ, trừ trái của một cây. Hoặc họ vâng lời Đức Chúa Trời và không ăn trái đó, hoặc họ chọn không vâng lời Đức Chúa Trời và ăn trái cấm. Giới thiệu từ ‘tội lỗi.’ Khi chúng ta làm điều mà Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm, đó gọi là tội lỗi.

Đưa ra vài tình huống và bảo bé chọn, đâu là một lựa chọn tốt, và đâu là lựa chọn xấu. Ví dụ: Nếu bé làm vỡ một đồ vật, thì giấu nó hoặc nói với một người lớn, điều nào tốt. Nếu bạn bé đang chơi một đồ chơi mà bé rất muốn, thì bé sẽ lấy nó, hay chờ đến lượt của bé, điều nào tốt… Giải thích sự lựa chọn quan trọng nhất mà chúng ta cần chọn, đó là yêu mến Đức Chúa Trời.

Luôn có hậu quả cho mỗi hành động của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta làm đều sẽ có một kết cuộc tốt hay xấu. Thực hiện một số hoạt động nhân quả với bé.

Dù Đức Chúa Trời đã kỷ luật A-đam và Ê-va vì sự bất tuân của họ, nhưng Ngài vẫn yêu thương họ. Ngài đã chu cấp cho họ và có một lời hứa giải cứu con người khỏi tội lỗi.

Giải thích Chúa Giê-xu đến để nối lại mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Kể chuyện – Sự Sa Ngã

Bài tập

Trang tô màu – Sự Sa Ngã

Thủ công hình cây

Bạn sẽ cần:

  • 1 lõi giấy vệ sinh,
  • Giấy bìa trắng dày
  • Bút viết bảng, bút chì hoặc sơn
  • 1 que viền nhung (pipe cleaner)
  • Giấy màu
  • Keo (hồ)

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This