Introductie

Deze week zullen wij het verhaal van Mozes en de Tien Plagen van Egypte uit Exodus 7-12 behandelen. Enkele van de belangrijke dingen die we deze week willen behandelen zijn:

 • God redt Zijn mensen en maakt ze vrij.
 • God wil dat wij een zacht hart hebben en Hem gehoorzaam zijn. Geen verhard hart zoals de Farao.
 • Farao dacht dat hij de machtigste was, maar hij leerde dat God het machtigst is.

Les Plan

Herinner je kind eraan dat een slaaf iemand is die het eigendom is van een ander. Vertel ze dat de Israëlieten slaven waren en erg ongelukkig waren. Herinner ze eraan dat Mozes door God was geroepen om de Israëlieten te bevrijden.

Geef harde en zachte objecten door aan je kind. Vraag je kind om te bepalen of ieder object nou juist hard is of zacht. Vul een schaal met water. Doe de zachte objecten erin, bijvoorbeeld een kledingstuk of een spons. Laat aan je kind zien hoe deze zachte objecten het water op zuigen en ermee gevuld worden. Doe nu harde objecten in het water, zoals steen of hout. Laat aan je kind zien dat deze objecten het water niet in zich opnemen. Leg uit dat onze harten hard of zacht kunnen zijn. Een zacht hart kan gevuld worden met God, maar een hard hart zal leeg blijven van God.

Afhankelijk van de leeftijd, tel tot tien met je kind. Je kunt ze helpen een aantal van de plagen te begrijpen. Vraag hen of ze graag een kikker in hun eten zouden willen vinden. Leg uit hoe vervelend vliegen zijn. Stel aan ze voor hoe moeilijk het is om iets in het volslagen duister te doen. Je kunt ook het licht uit doen en je kind vragen een taak in het donker uit te voeren, bijvoorbeeld een potlood van een bepaalde kleur opzoeken.

Praat erover hoe belangrijk het is om volledig gehoorzaam te zijn. Herinner je kind aan de keren dat de Farao probeerde God half te gehoorzamen door een deel van de Israëlieten vrij te laten of hen niet hun dieren mee te laten nemen. Help je kind een moment te bedenken waarop ze niet volledig gehoorzaam waren, (zoals bijvoorbeeld alleen een gedeelte van hun speelgoed opruimen). Herinner je kind eraan dat we Gods hulp nodig hebben om Hem te gehoorzamen. Help je kind te bidden voor een zacht hart en dat God ze zal bevrijden van hun zonden.

Het verhaal – De Plagen van Egypte

Spelletjes en activiteiten.

Zacht en hard in het water

Verzamel een aantal voorwerpen. Vraag uw kind eerst om de voorwerpen te verdelen in hard en zacht.

Vul vervolgens een kom met water en kijk welke voorwerpen het water opnemen.

Praat over hoe God wil dat ons hart zacht is, zodat we kunnen opnemen van dat wat God wil dat we van Hem leren.

Muzikale lelieblaadjes

Zoals muzikale eilanden. Het kind springt rond als een kikker wanneer de muziek speelt. Als de muziek stopt, moeten ze op een lelieblad springen.


Licht uit – raad het voorwerp

Doe al de lampen uit in de kamer, zodat het zo donker mogelijk is.

Geef de voorwerpen één voor één aan je kind en vraag hem om te raden wat hij/zij vasthoudt. Vraag je kind om zich voor te stellen hoe het geweest moet zijn in Egypte, toen het helemaal donker was.

Werkbladen

Het kikker –en-vlieg-spel

Wat heb je nodig:

 • werkblad
 • wit karton
 • schaar
 • lijm
 • kleurpotloden
 • wol
 • plakband

Wat moet je doen:

 1. Kleur het werkblad in.
 2. Knip het werkblad uit.
 3. Knip een klein plastic flesje in tweeën, net onder het etiket.
 4. Plak een stukje wol binnenin de bovenkant van de fles en maak deze vast op het dop van de fles.
 5. Plak de kikker op de fles. Plak de poten op de achterkant
 6. Plak de vlieg op de dop van de fles

HOE MOET JE HET SPELEN?

Dit spel is een variatie op het kopje en bal spel.

Probeer de vlieg in de kikker te vangen. Herinner de kinderen aan de plagen. Vliegen en kikkers.

Gratis downloaden

Donate

Pin It on Pinterest

Share This