Bijbellessen voor kinderen van 2-5 jaar

Gratis Bijbellessen die thuis of in de kerk gebruikt kunnen worden.

Ledere les bevat een les plan, een verhaal, spelletjes en activiteiten, werkbladen, kleurplaten, werkjes en meer.

Elke week worden er nieuwe bijbellessen toegevoegd

Het Oude Testament

Isaak wordt geboren

Isaak wordt geboren

Isaac is geboren als bijbelles voor de kleuterschool. Leer over het wachten op God. Spelletjes, Ambachten, Activiteiten, liederen, les, werkbladen en meer.

God roept Abraham en Sarah

God roept Abraham en Sarah

God noemt Abraham en Sarah kleuterbijbelles. Leer dat geloof zowel vertrouwen als actie inhoudt. Spelletjes, Ambachten, Activiteiten, liederen, les, werkbladen en meer.

Jona – Bijbellessen

Jona – Bijbellessen

Door het Oude Testament heen riep God mensen om Zijn boodschap te delen met anderen.
Deze boodschappers worden profeten genoemd. Het verhaal van één van deze profeten kan je vinden in Jona.

Sadrach, Mesach en Abednego

Sadrach, Mesach en Abednego

Deze week zullen we het verhaal van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego bestuderen. Je kunt het vinden in Daniël 1 tot en met 3

Prediker

Prediker

In de les van deze week, zullen we ons richten op het tweede boek van koning Salomo’s wijsheid-boeken, het boek Prediker. Prediker is een boek wat vaak wordt overgeslagen als kleuters uit de bijbel worden onderwezen, maar het bevat erg veel wijsheid voor alle leeftijden.

Spreuken

Spreuken

In de les van deze week zullen we kijken naar het boek Spreuken. Koning Salomo schreef in dit boek over de geweldige wijsheid en kennis die God hem had gegeven om te delen met anderen. Een spreuk is een kort, makkelijk te onthouden gezegde dat een waardevolle les onderwijst. Het boek Spreuken is een erg praktisch boek dat ons helpt, ongeacht onze leeftijd.

De tien geboden

De tien geboden

De les van deze week zal gaan over het moment waarop het volk Israël de Tien Geboden ontving. Dit verhaal kan worden gevonden in Exodus 19.1-20; Exodus 24.1-24; and Exodus 31.18

David en Goliath

David en Goliath

Deze week zullen we verder kijken naar David en ons focussen op het gevecht tussen David en Goliath.
Ons Bijbelgedeelte vinden we in 1 Samuel 17.

Hannah en Samuel

Hannah en Samuel

In de les van deze week leren we over Hannah en Samuel. We zullen Samuels geboorte en zijn leven als jongen in de tempel behandelen. Deze verhalen staan 1 Samuël 1-3.

Gideon – bijbelles voor kinderen

Gideon – bijbelles voor kinderen

Deze week zullen we verder gaan met het bestuderen van het boek Richteren. Onze rechter is deze keer Gideon. Deze week willen we kijken naar het eerste deel van zijn geschiedenis en volgende week verder gaan. We vinden de geschiedenis van zijn roeping in Richteren 6:11-40.

De slag om Jericho

De slag om Jericho

Deze week willen we verder gaan met het verhaal van Jozua, net nadat het volk van Israël de rivier de Jordaan was overgestoken en in het beloofde land was aangekomen. Onze les zal vooral kijken naar hoe God Jozua en het volk Israël de overwinning over Jericho gaf en waarom Rachab en haar familie ontkwamen aan de vernietiging. Onze bijbeltekst staat in Jozua 5:13-6:27.

Dwalen in de woestijn

Dwalen in de woestijn

Nadat God had besloten Zijn volk te straffen door ze niet het Beloofde Land in te laten gaan, dwaalden ze veertig jaar lang in de woestijn. Deze week willen we ons richten op de tijd die ze in de woestijn verbleven.

De 12 Spionnen

De 12 Spionnen

Deze week willen verder gaan met het verhaal van de Israëlieten nadat ze uit Egypte bevrijd waren. Onze les zal gericht zijn op de 12 spionnen die het Beloofde land gingen onderzoeken. Onze bijbelteksten kunnen we vinden in Numeri 1-3 en Numeri 13-14.

God leidt Zijn volk

God leidt Zijn volk

Deze week willen we ons richten op de manier waarop God Zijn volk leidt. Hoewel ons Bijbelgedeelte Exodus 40:34-38 is en dit gaat over hoe God de Israëlieten leidde, zullen we ook onderzoeken hoe de Heer ons vandaag de dag leidt

De Rode Zee

De Rode Zee

De Rode Zee Bijbelles voor kinderen. Gratis om af te drukken en thuis of in de kerk te gebruiken. Werkbladen, colroing-pagina’s, handwerk en meer allemaal inbegrepen.

De Plagen van Egypte

De Plagen van Egypte

Introductie Deze week zullen wij het verhaal van Mozes en de Tien Plagen van Egypte uit Exodus 7-12 behandelen. Enkele van de belangrijke dingen die we deze week willen behandelen zijn: God redt Zijn mensen en maakt ze vrij.God wil dat wij een zacht hart hebben en Hem...

Mozes en de brandende struik

Mozes en de brandende struik

Deze week zullen we het verhaal bestuderen van Mozes en de brandende struik. Het verhaal kan worden gevonden in Exodus 2.11-4.31.

Baby Mozes

Baby Mozes

In de les van deze week kijken we naar het verhaal van baby Mozes. Het verhaal kun je vinden in Exodus 2. Het zou geweldig zijn als je dit verhaal kunt vertellen aan de oever van een rivier in de buurt, dit zal je kind helpen om het te visualiseren. Een aantal van de...

Jozef

Jozef

Deze week willen we kijken naar het verhaal van Jozef. Je kunt wijzen op het feit dat Jozef de kleinzoon is van Izaak en Rebekah en de zoon van Jakob. Zijn verhaal kun je lezen in Genesis 37-45.

Jakob – Gratis Bijbellessen

Jakob – Gratis Bijbellessen

In deze les zullen uit Genesis 25-28 leren over Jakob. We zullen leren dat God Zijn perfecte plan uitwerkt door imperfecte mensen.

Rebekka

Rebekka

De les van deze week gaat over Izaäk en Rebekka. We zullen ons vooral richten op Rebekka.

Sodom en Gomorra

Sodom en Gomorra

De les van deze week komt uit Genesis 18:16-19:29 en gaat over het verhaal van Sodom en Gomorra. Ik zal de eerste zijn die moet toegeven dat dit een Bijbelverhaal is dat moeilijk aan jongere kinderen is uit te leggen, maar in het verhaal worden we herinnerd aan:

De toren van Babel

De toren van Babel

In deze les zullen we leren over de Toren van Babel, waarover we kunnen lezen in genesis 11.1-19. Na Noach en de zondvloed, nam het aantal bewoners van de aarde weer toe. Op een dag besloten ze om een toren te bouwen. Deze tekst waarschuwt ons ervoor om God niet buiten onze plannen te houden.

God doet wat Hij belooft

God doet wat Hij belooft

Deze week is een vervolg op de les over de Ark van Noach (Als je die gemist hebt kun je hem downloaden op truewaykids.com). Deze week focussen we op de regenboog en Gods beloftes. Het hoofddoel van deze les is om te onderwijzen dat God zich altijd aan Zijn beloftes houdt.

De ark van Noach

De ark van Noach

Deze week zullen we leren over het geliefde verhaal van de ark van Noach uit Genesis 6-7.

De zondeval

De zondeval

De zondeval bijbelles voor kinderen. edere les bevat een les plan, een verhaal, spelletjes en activiteiten, werkbladen,kleurplaten, werkjes en meer.

Debora – bijbelles voor kinderen

Debora – bijbelles voor kinderen

Onze les van vandaag zal zich richten op Debora, een van de rechters wiens verhaal gevonden kan worden in Richteren 4:1-23. De Richteren, of rechters, waren de leiders van Israël in de tijd tussen de verovering van het Beloofde Land en het kronen van hun eerste koning.

Job – gratis bijbelles voor kinderen

Job – gratis bijbelles voor kinderen

Deze week zullen we kijken naar het leven van Job, zoals verteld in het boek Job. Job was een rijke en rechtvaardige man die werd beproefd toen hij alles verloor.

Simson

Simson

In de les van deze week zullen we verder kijken naar het leven van een van de rechters in Israël. Deze rechters leidden het volk Israël tussen de inname van het Beloofde en de kroning van de eerste koning van Israël. Vandaag zullen we kijken naar het leven van Simson. Deze geschiedenis kunnen we vinden in Richteren 13 – 15.

Gideons leger van 300

Gideons leger van 300

Afgelopen week leerden we over hoe Gideon door God geroepen werd om een leider te worden van het volk van God. Vandaag zullen we bestuderen hoe Gideon de Midianieten, die het land Israël hadden ingenomen, overwon. Deze geschiedenis kun je vinden in Richteren 7.1-2.

Jozua

Jozua

Deze week willen we ons richten op Jozua, één van de twaalf spionnen, die er bij het volk Israel op aandrong om God te gehoorzamen.

De Tabernakel

De Tabernakel

Deze week willen we nadenken over de bouw van de tabernakel. De gedeelten die gaan over het bouwen van de tabernakel kunnen worden gevonden in Exodus 25:1-31:18 en Exodus 35:4-40:38

Abraham en Lot

Abraham en Lot

Abraham & Lot – Gratis bijbelles voor het drukken voor gebruik thuis of in de kerk.

God heeft alles gemaakt

God heeft alles gemaakt

We maken deze week een begin met onze bijbellessen voor kinderen door de geschiedenis van de schepping te bestuderen zoals we die vinden in Genesis 1.

Het Nieuwe Testament

De wapenrusting van God

De wapenrusting van God

De Bijbel gebruikt vaak fysieke dingen om ons te onderwijzen over geestelijke dingen. Een voorbeeld hiervan is het onderwijs van Paulus over de wapenrusting van God. Dit onderwijs kunnen we vinden in Efeziërs 6.10-20.

Timotheüs

Timotheüs

Terwijl de bediening van Paulus groeide, trainde hij anderen om ook het Evangelie met anderen te delen. Een van deze boodschappers was een jongeman die Timotheüs heette. Paulus schreef hem twee brieven; 1 Timotheüs en 2 Timotheüs. Timotheüs hielp ook door het bezorgen van Paulus aan andere christenen.

Het schip van Paulus zinkt

Het schip van Paulus zinkt

Paulus was onderweg naar Rome , om daar berecht te worden, toen zijn schip vastliep en zonk. God was barmhartig en redde de levens van de mensen die op het schip waren. We kunnen dit verhaal lezen in Handelingen 27.

Paulus en Silas in de gevangenis

Paulus en Silas in de gevangenis

Paulus heeft verschillende keren in de gevangenis gezeten. Een van die keren werd hij in de gevangenis gegooid met zijn vriend Silas, omdat ze een jonge vrouw geholpen hadden. In plaats van dat ze begonnen te klagen, zongen ze liederen en baden ze. Dit verhaal kunnen we lezen in Handelingen 16.

De zendingsreizen van Paulus

De zendingsreizen van Paulus

Nadat Paulus tot geloof gekomen was, wilde hij iedereen vertellen over het wonderlijk mooie dat de Heer voor hem gedaan had. Hij maakte lange reizen om anderen het Evangelie te vertellen In Handelingen 13 lezen we over een deel van een van zijn zendingsreizen.

Saulus wordt Paulus

Saulus wordt Paulus

Nadat Jezus terug was gegaan naar de hemel, predikten Zijn volgers het Evangelie. Saulus haatte het nieuws dat zij verkondigden, maar God veranderde zijn hart. Het verhaal over zijn bekering vinden we in Handelingen 9.

Petrus wordt bevrijd

Petrus wordt bevrijd

In Handelingen 12:1-18 lezen we dat, terwijl Petrus in de gevangenis zit, de gelovigen baden voor zijn onmogelijke situatie, en dat God een engel zond om Petrus te bevrijden uit de gevangenis.

Filippus en de Ethiopiër

Filippus en de Ethiopiër

Handelingen 8.26-40 vertelt ons hoe Filippus door God naar een heel belangrijke bestuurder uit Ethiopiër werd geleid. Dit verhaal herinnert ons eraan dat we altijd klaar moeten staan om anderen over Jezus te vertellen.

Zeven mannen geroepen om te dienen

Zeven mannen geroepen om te dienen

God heeft ons allemaal speciale gaven en talenten gegeven om Hem daarmee te dienen. Iedereen heeft een belangrijke taak binnen de kerk. Toen de apostelen overweldigd werden door de grote hoeveelheid werk, kozen ze zeven mannen om hen te helpen bij het zorgen voor de mensen. Het verhaal over het kiezen van deze mannen staat in Handelingen 6.

Pinksteren

Pinksteren

In Handelingen 2 lezen we over het begin van de kerk op de dag van het Pinksterfeest, de dag waarop de Heilige Geest door God werd uitgestort over de kerk.

De grote Opdracht

De grote Opdracht

Tijdens Zijn leven op aarde gaf Jezus zijn volgelingen veel opdrachten en instructies. Een van de meest bekende opdrachten kun je lezen in Matteüs 28:16-20.

Petrus loopt op het water

Petrus loopt op het water

Jezus discipelen moesten vaak kiezen tussen geloof en twijfel. In Mattheüs 14:22-36 lezen we het wonder dat Petrus op het water loopt totdat hij niet meer naar Jezus keek.

Het huis van gebed (Jezus ruimt de tempel op)

Het huis van gebed (Jezus ruimt de tempel op)

Op een dag ging Jezus naar de tempel om te bidden. Toen Hij daar aankwam, werd Hij heel boos over wat Hij zag. We lezen dit verhaal in Mattheüs 21:12-16; Markus 11:15-18; Lukas 19:45-48 en Johannes 2:12-24.

De vrouw die Jezus aanraakte

De vrouw die Jezus aanraakte

In Markus 5:21-34 lezen we over een vrouw die al 12 jaar lange bloedde. Niks hielp om haar beter te maken, totdat zij, in geloof Jezus aanraakte.

De Romeinse hoofdman

De Romeinse hoofdman

Veel mensen vroegen Jezus om hulp tijdens Zijn bediening op aarde. Een van die mensen was een Romeinse hoofdman, die een enorm groot geloof liet zien en Jezus vroeg om zijn knecht te genezen. We lezen dit verhaal in Mattheüs 8.5-13.

De blinde man – Bijbellessen

De blinde man – Bijbellessen

Tijdens Zijn leven op aarde, genas Jezus heel veel mensen. In Johannes 9.1-42 lezen we dat Hij op een bijzondere manier een man genas die sinds zijn geboorte blind was.

Jezus en de kleine kinderen

Jezus en de kleine kinderen

Toen de discipelen dachten dat kleine kinderen niet belangrijk waren volgens Jezus, antwoordde Hij als volgt: “Laat de kinderen tot Mij komen.” Ons Bijbelgedeelte is te vinden in Mattheüs 19:13-15, Markus 10:13-16, en Lukas 18:15-17.

Lazarus – kinderen Bijbelles

Lazarus – kinderen Bijbelles

Toen Jezus op aarde was had Hij drie vrienden die uit hetzelfde gezin kwamen; Lazarus en zijn twee zussen Martha en Maria. Jezus hield van Zijn vrienden. In Johannes 11 leren we over een groot wonder dat Jezus voor hen deed.

Maria en Martha

Maria en Martha

Jezus ontmoette heel veel mensen tijdens Zijn bediening op aarde, Hij ontmoette eens twee vrouwen, het ware zussen en ze heetten Maria en Martha. Toen Jezus hen bezocht, reageerden ze heel verschillend. We lezen heirover in Lukas 10:38-42.

De tien melaatsen

De tien melaatsen

Jezus deed tijdens Zijn bediening op aarde veel wonderen. In Lukas 17:11-19 lezen we dat Jezus tien melaatsen genas, maar er was er maar eentje dankbaar.

Zacheus

Zacheus

In Lukas 19:1-10, lezen we dat Jezus het leven van een tollenaar, Zacheüs genaamd, veranderde. Deze gebeurtenis herinnert ons eraan dat Jezus om ons geeft, wat wij ook gedaan hebben, en dat Hij ons kan veranderen.

Jezus geeft eten aan vijfduizend mensen

Jezus geeft eten aan vijfduizend mensen

Jezus deed heel veel wonderen. In Mattheüs 14:13-21 lezen we dat Hij meer dan vijfduizend mensen voedde met niet meer dan vijf broden en twee vissen. Dit tekstgedeelte herinnert ons eraan dat Jezus denkt aan onze fysieke en geestelijke gezondheid en dat niets onmogelijk is voor Hem.

De Samaritaanse vrouw

De Samaritaanse vrouw

In Johannes 4.1-42 spreekt Jezus met een Samaritaanse vrouw. In deze les zullen de kinderen leren dat alleen Jezus dat kan geven wat wij ten diepste, het meeste, nodig hebben.

De gelijkenis van het grote banket

De gelijkenis van het grote banket

In Lukas 14: 15-24 vertelt Jezus de gelijkenis van het grote banket en herinnert Hij ons eraan dat God ons uitnodigt om zich bij Hem te voegen voor een speciaal feest.

De gelijkenis van de talenten

De gelijkenis van de talenten

De gelijkenis van de talenten in Matteüs 25: 14-30 herinnert ons eraan dat God vrijgevig is en ons talenten en bekwaamheden schenkt die we voor Zijn heerlijkheid kunnen gebruiken.

De gelijkenis van de goede Samaritaan

De gelijkenis van de goede Samaritaan

In Lukas 10:25-37 onderwees Jezus ons door middel van een gelijkenis dat iedereen die in nood is onze naaste is. De gelijkenis van de goede Samaritaan herinnert ons aan het tweede grootste gebod; “heb uw naaste lief als uzelf.” (Matteüs 22:34-40).

De gelijkenis van het mosterdzaadje

De gelijkenis van het mosterdzaadje

Gedurende zijn bediening vertelde Jezus veel gelijkenissen om ons te helpen een Bijbelse waarheid te leren begrijpen. In deze les zullen we kijken naar de gelijkenis van het mosterdzaadje in Marcus 4:30-32. De belangrijkste punten: God gebruikt kleine dingen voor...

De gelijkenis van de weduwe die niet opgaf

De gelijkenis van de weduwe die niet opgaf

Tijdens Zijn bediening vertelde Jezus heel veel gelijkenissen om ons te helpen Bijbelse waarheden te begrijpen. Deze week zullen we de gelijkenis bestuderen die we vinden in Lukas 18.1-11.

De gelijkenis van de zaaier

De gelijkenis van de zaaier

In deze les zullen we Jezus’ gelijkenis over de zaaier bestuderen. Deze gelijkenis is te vinden op drie verschillende plekken: Matteüs 13:1-23, Markus 4:1-20, and Lukas 8:4-15.

De verloren zoon

De verloren zoon

n deze les zullen we ons focussen op de gelijkenis die Jezus, in Lukas 15.11-32, vertelde over de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren spullen

De gelijkenis van de verloren spullen

Gratis afdrukbare Bijbelles over de gelijkenissen van Jezus’ verloren voorwerpen, met de nadruk op het verloren schaap en de verloren munt. Inclusief werkbladen, kleuren, knutselen, verhaal en meer.

Jezus maakt de storm weer rustig

Jezus maakt de storm weer rustig

n deze les zullen we ons gaan verdiepen in het verhaal waarin Jezus de storm op het meer van Galilea weer rustig maakt. Het verhaal is te vinden in Markus 4.35-41. Deze verzen geven ons de grote zekerheid dat God alles onder controle heeft.

De Bergrede

De Bergrede

Deze week zullen we lezen over de Bergrede, dat is waarschijnlijk de aller bekendste preek die ooit gepreekt is. In Mattheüs 5-7 vertelt Jezus ons hoe we kunnen leven op een manier die de naam van God groot maakt.

Jezus kiest Zijn discipelen

Jezus kiest Zijn discipelen

In deze les zullen we Mattheüs 10:1-16 lezen, en leren we over de twaalf discipelen die Jezus uitkoos en trainde om Zijn bediening op aarde door te zetten, ook na Zijn hemelvaart. We zullen een aantal van de belangrijkste onderwerpen bestuderen: Jezus kent jou bij...

Jezus geneest en vergeeft

Jezus geneest en vergeeft

Deze week zullen we leren over de genezing van een verlamde man en hoe Jezus de autoriteit heeft om zonden te vergeven. We zullen eraan worden herinnerd hoe belangrijk het is dat we onze vrienden naar Jezus brengen. Het verhaal kunnen we lezen in Markus 2 en Mattheüs 9.

Jezus en Nikodemus (Johannes 3:1-21)

Jezus en Nikodemus (Johannes 3:1-21)

Deze week gaan we meer leren over het begin van Jezus bediening. Een Farizeeër genaamd Nikodemus bezocht Jezus, op zoek naar antwoorden op zijn vragen. (Johannes 3:1-21)

Het eerste wonder van Jezus

Het eerste wonder van Jezus

Deze week zullen we kijken naar het eerste wonder van Jezus. Terwijl Hij te gast was op een bruiloft in Kana, veranderde Hij water in wijn. Dit Bijbelgedeelte kun je vinden in Johannes 2.1-11.

De verzoeking van Jezus

De verzoeking van Jezus

Deze week willen we de verzoeking van Jezus bestuderen, dit gebeurde direct nadat Jezus gedoopt werd. Dit Bijbelgedeelte kan worden gevonden in Mattheüs 4.1-11 en Hebreeën 4.15.

Jezus wordt gedoopt

Jezus wordt gedoopt

Deze week willen we kijken naar de doop van Jezus, door Johannes de Doper. De tekst die we hoofdzakelijk zullen bestuderen is Mattheüs 3.13-17.

Jezus als kind

Jezus als kind

In deze les zullen we dingen leren over het leven van Jezus toen Hij nog een jongen was. De Bijbel vertelt ons niet veel over de tijd tussen Zijn geboorte en het begin van Zijn bediening, maar we hebben een stuk tekst en dat is te vinden in Lukas 2.41-52.

Pasen

Pasen

Welkom in het tweede deel van onze serie over Pasen. In deze les zullen we ons focussen op Goede Vrijdag en Pasen. Het verhaal kan worden gevonden in alle vier de evangeliën.

Jezus wordt  geboren

Jezus wordt geboren

Welkom in week drie van onze Kerst serie! We zullen kijken naar de reis naar bethlehem, en de geboorte van Jezus in een stal, omdat er niet genoeg kamers vrij waren in de herberg. Een aantal van de hoofdpunten die we zullen bestuderen zijn: We moeten plek maken in ons...

De vrucht van de Geest

De vrucht van de Geest

De vrucht van de Geest. De Bijbel moedigt ons aan om onze ziel te onderzoeken om te zien we echt geloof hebben. Precies zoals bij een normale boom, wordt ons verteld dat we uit moeten kijken naar vruchten aan onze “zieleboom”. De tekst die deze vrucht beschrijft kun je vinden in Galaten 5.

Palmzondag

Palmzondag

Palmzondag – Gratis bijbellessen voor kinderen

De wijze en de dwaze bouwer

De wijze en de dwaze bouwer

Deze week zullen we ons focussen op de gelijkenis die Jezus vertelde tijdens Zijn bergrede. Onze bijbeltekst kun je vinden in Mattheüs 7:24-29.

Pin It on Pinterest

Share This