De les van deze week komt uit Genesis 18:16-19:29 en gaat over het verhaal van Sodom en Gomorra. Hoewel dit een Bijbelverhaal is dat moeilijk aan jongere kinderen is uit te leggen, is het van groot belang dat we de belangrijke lessen uit deze geschiedenis niet over het hoofd zien: 

  • God is geduldig, maar Hij zal de zonde veroordelen
  • We moeten voor anderen bidden
  • We moeten wegvluchten van zonde en verleiding
  • God is genadig, Hij wil redden

Les plan

Kijk kort terug naar de vorige les, waar Abraham en Lot ieder een andere weg gingen. Vertel dat Lot ervoor koos om richting de stad Sodom af te reizen.

Gebruik wat speelfiguren en een vel papier om uit te beelden dat Lot dichter en dichter bij de stad kwam. Plaats Lot uiteindelijk in het midden van het vel papier. Gebruik woorden die positie en/of richting aangeven, terwijl het kind Lot steeds dichter naar de stad beweegt. Leg uit dat Lot eerst steeds dichterbij Sodom kwam, maar dat hij uiteindelijk midden in de stad eindigde.

Het is belangrijk dat het kind begrijpt dat Sodom een slechte stad was. In plaats van te vertellen over de seksuele verdorvenheid van Sodom, kun je je beter focussen op hun slechtheid. Genesis 13.13 zegt: “Genesis 13:13 De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de HEERE.” Een andere tekst die spreekt over de slechtheid van Sodom vinden we in Ezechiël 16.49: “Terwijl zij zich toch, omdat ze genoeg te eten hadden en onbezorgd van hun rust konden genieten, hoogmoedig gedroegen en niets deden voor de armen en de machtelozen.

Hierin leren we over trots zijn en het niet helpen van anderen, concepten die kinderen goed kunnen begrijpen.

Leg uit dat God ons oproept om van zonde weg te rennen. Vat kort samen wat het kind eerder al geleerd heeft over zonde in de verhalen van Adam en Eva, en Noach. Leg uit wat zonde is en dat God het zal moeten veroordelen.

Vertel dat Abraham bad en, om de stad te redden, een deal probeerde te sluiten met God. Hij was bezorgt over Lot en zijn gezin. Neem de tijd om voor mensen te bidden die je kent. Het is belangrijk dat we bidden voor andere mensen.

Leg een aantal voorwerpen op tafel, om die, iedere keer dat Abraham een lager getal noemt, weg te halen. Als je er uiteindelijk nog maar 0 voorwerpen op tafel liggen, leg je uit dat God beloofde om Sodom te sparen als er tien rechtvaardige mensen in de stad zouden wonen, maar het was zo’n slechte stad, dat Hij zelfs niet tien rechtvaardige mensen kon vinden.

Hoewel Lot en zijn gezin verkeerde keuzes hadden gemaakt en hen zelf in gevaar hadden gebracht, was God genadig, en wilde Hij hen redden. Leg uit hoe God engelen stuurde om hen uit stad te redden.

Speel een spel waarin je kind van iedereen wegkijkt. Vertel het kind om zich niet om te draaien. Al de anderen moeten er nu voor proberen te zorgen dat het kind zich toch omdraait, door dingen die ze zeggen of doen.

Vertel dat de engelen Lot en zijn gezin buiten de stad brachten en hen vertelde om niet achterom te kijken. Leg uit dat de vrouw van Lot wel achterom keek, zij veranderde toen in een pilaar van zout. (Gen 19.26).

Lees Lukas 17.32-33. Jezus gebruikte de vrouw van Lot om ons eraan te herinneren dat we niet terug moeten kijken naar ons oude leven. Leg uit dat God wil dat we genieten van on nieuwe leven met Hem.

Verhaal – Sodom en Gomorra

Spelletjes en activiteiten.

Vuurbal

Blaas een rode ballon op. Dit wordt de vuurbal.

Speel het spel als trefbal. Uw kind moet voorkomen dat hij door de ballon wordt geraakt.

Hoe laat is het meneer Wolf?

Dit is een klassiek spel. De wolf (volwassene) staat met de rug naar het kind. Het kind vraagt: ‘Hoe laat is het meneer wolf?’ Welk getal er wordt genoemd, zoveel stappen moet het kind vooruit zetten.

Op een gegeven moment zegt de wolf: ‘Tijd om je op te eten’ en draait zich om en probeert het kind te vangen. Gebruik dit spel om te leren hoe het veiliger is om zover als mogelijk weg te blijven en hoe Lot ver van Sodom had moeten blijven.

De helft en nog een keer de helft

Het is soms moeilijk voor kinderen om grote aantallen te bevatten. Om ze te helpen Abrahams gebed tot God te begrijpen, geef je ze wat bouwstenen en blijf je die halveren totdat er nog maar één blok over is. Leer hen dat, hoewel er veel mensen in Sodom waren, er slechts één rechtvaardige man.

Werkbladen

Werkje – De vrouw van Lot

Hier is een gemakkelijk te maken werkje om les te geven over de vrouw van Lot. Terwijl ze ronddraait, verandert ze in een zoutpilaar.

Wat heb je nodig?

  • werkblad
  • kleurpotloden /waskrijtjes
  • schaar
  • lijm
  • iJsstokje
  • zout

Gratis downloaden

Donate

Pin It on Pinterest

Share This