Deze week gaan we het verhaal van Esther bestuderen. We vinden deze geschiedenis in het boek Esther. Esther leefde toen de Israëlieten in ballingschap waren in Perzië. Enkele van de belangrijkste punten die we zullen leren zijn:

  • God is altijd aan het werk, ook als we Hem niet zien.
  • God kent de plannen van de goddelozen en zal hen oordelen.
  • God gebruikt normale mensen voor geweldige dingen.
  • We hebben geloof nodig om ons voor God uit te spreken als Hij dat van ons vraagt.

Lesgids:

Herinner het kind eraan dat toen Esther leefde, haar volk in gevangenschap was. Spreek er over hoe gevangenschap betekende dat ze niet konden gaan en staan waar ze wilden en dat ze in een land leefden ver van hun eigen land. Leg uit dat Esther een normaal Joods meisje was.

Spreek er over hoe God een plan heeft, zelfs als we het niet kunnen zien. Kies een grote foto, misschien van een kalender. Een ingezoomde foto zou het beste zijn. Knip een klein gaatje in een stuk dik papier. Plaats, zonder dat het kind de grote foto ziet, het papier met het gaatje erin over de grote foto. Vraag het kind of ze weten wat er op de foto staat. Laat ze raden. Na elke poging, maak het gat een beetje groter, tot het kind raadt wat er op de foto staat. Zorg ervoor dat het een foto is die het kind begrijpt. Voor kleinere kinderen kun je het wat sneller laten gaan door het gat wat sneller groter te maken. Voor oudere kinderen zou je ervoor kunnen kiezen meer dan één foto te doen.

Terwijl je het fotospel speelt, spreek erover dat wij mensen alleen een klein deel kunnen zien van wat er om ons heen gebeurt. Leg uit dat God het hele plaatje in één keer ziet. Spreek erover hoe dit waar is voor zowel Christenen, die God gehoorzamen en goddeloze mensen, die proberen om de verkeerde dingen die ze doen te verbergen. Herinner het kind dat, hoewel we kunnen denken dat er iets ergs is gebeurd, God het ten goede heeft bedoelt. Lees samen Genesis 50:20 en als het mogelijk is, leer het uit je hoofd.

Spreek erover hoe God gewone mensen kan gebruiken als ze Zijn leiding volgen. Denk na over een keer dat de Heere misschien een deur voor je opende om te getuigen. Herinner het kind eraan dat niemand rijk of beroemd hoeft te zijn om te doen wat God vraagt. God is blij wanneer mensen Zijn woord volgen. Speel het spel ‘commando pingelen’. Praat er met je kind over hoe, net als in het spel, we dingen moeten doen wanneer God het zegt.

Als het kind oud genoeg is, kun je een spel spelen waarbij je het kind de kans biedt om te beoordelen of iets wel of niet iets is wat God zegt. Bijvoorbeeld: “God zegt, gehoorzaam je ouders”. Vraag het kind of God dat heeft gezegd of niet. Je kunt ook zeggen: “God zegt dat stelen prima is” Laat het kind kiezen of hij denkt dat God dit zegt of niet. Je kunt daarna praten over de antwoorden van het kind, en of ze correct waren of niet. 

Denk na over een mogelijkheid waarop jij en je kind je kunnen uitspreken voor God. Misschien door kleurplaten met Bijbelverzen te maken en ze aan vrienden of familie te geven. Je kunt er ook voor kiezen om een Kerstkaart te maken met een Bijbelvers erop of een plaatje van de geboorte van Jezus om mensen aan de echte betekenis van Kerst te herinneren. Je kunt misschien iets doen voor een bejaardentehuis of een andere mogelijkheid benutten om Gods Woord te delen.

Deel hoe Esther bereid was haar leven te geven om het leven van haar volk te redden. Leg uit hoe Jezus Zijn leven gaf zodat wij het eeuwige leven kunnen hebben.

Bid met je kind en dank God dat Hij in alles een plan heeft. Vraag Hem je te helpen om wegen te vinden waarop je Hem beter kunt dienen en anderen het Goede Nieuws kunt vertellen.

Bekijk de les!

Gratis downloaden

Pin It on Pinterest

Share This