Door het Oude Testament heen riep God mensen om Zijn boodschap te delen met anderen.
Deze boodschappers worden profeten genoemd. Het verhaal van één van deze profeten kan je vinden in Jona. 

Belangrijke punten:

  • God roept mensen om zich te bekeren 
  • We moeten God gehoorzamen
  • God vergeeft mensen die Hem om vergeving vragen

Les gids – Jona

Gedurende de tijd van het Oude Testament bestond de Bijbel nog niet zoals we deze vandaag de dag kennen. We weten hoe God wil dat wij leven door Zijn Woord te lezen; in het Oude Testament vertelde God vaak mensen hoe te leven door het onderwijs van mannen die profeten worden genoemd. 

Het was belangrijk voor de profeten om Gods aanwijzingen op te volgen. Jona rende weg en probeerde zich voor God te verbergen. Speel verstoppertje met je kind. Als je klaar bent, praat er dan over hoe je elkaar moesten zoeken. God weet waar iedereen is. Speel het spel dat jullie plekken bedenken waar niemand jullie kan vinden. Als je dit een poosje hebt gedaan, lees dan Psalm 139:1-4. Je kunt gebaren bedenken om te illustreren wat je aan het lezen bent, door bijvoorbeeld door te gaan zitten en staan in vers één.   

Praat over gehoorzaamheid en leg uit dat als God zegt dat we iets moeten doen, we het ook moeten doen. Praat over dingen die makkelijk te gehoorzamen zijn (een snoepje eten), en over dingen die moeilijk te gehoorzamen zijn (je kamer opruimen). 

Jona deed uiteindelijk wat God hem gezegd had te doen, maar het was geen directe gehoorzaamheid. Verzin scenario’s zoals: “Mama heeft gevraagd om je kamer op te ruimen, maar je bent eerst buiten gaan spelen en iets lekkers gaan eten, ben je gehoorzaam geweest of niet?” Het is altijd beter om direct te gehoorzamen met een goede houding.   

Speel een spel met tegenstellingen. Jona was niet langzaam met gehoorzamen, hij ging de andere kant op. Praat erover hoe Jona zich bekeerde in de vis. Ook al deed Jona het tegenovergestelde van wat God van hem vroeg, toen hij berouw had, gaf God hem een tweede kans.

Toen de mensen van Nineve Jona hoorde prediken, bekeerden zij zich. Bekeren betekent berouw hebben van wat je verkeerd hebt gedaan, je ervan afkeren en het tegenovergestelde doen. Denk aan een paar zonden zoals stelen, en vraag je kind dan te bedenken wat volgens hem berouw zou tonen zou zijn (zoals werken en doneren aan een goed doel). 

God vergeeft zonden en vult onze harten met nieuw leven als wij ons bekeren. Gebruik een whiteboard en schrijf er een paar zonden op. Praat over hoe vies het bord is. Maak het schoon en praat over hoe Jezus onze harten schoon maakt van zonde. Schrijf nu Jezus op het whiteboard en vertel hoe Hij komt leven in de harten van mensen die zich bekeren en Hem volgen.

Lees Psalm 103:12. Bid en dank God dat Hij ons een weg van vergeving aanbiedt. Vraag Hem te helpen echt berouw te hebben.  

Jona – Verhaal

Spelletjes en activiteiten

Loop over de plank 

Maak een dunne plank op de vloer met papier of plakband. Laat je kinderen over de plank lopen zonder in zee te vallen. Als ze erin vallen, roep dan ‘man overboord’.

Vertel hoe Jona niet over de plank liep, maar aanbood om in zee te worden gegooid omdat hij de storm veroorzaakte. Herinner je kinderen eraan dat God genadig was en hem redde met de grote vis.

Berouw hebben 

Een eenvoudige manier om bekering aan kinderen uit te leggen is ‘zich omdraaien’. Jona en de mensen van Nineve liepen weg van God, totdat God hen riep om zich om te draaien.

In dit spel moeten kinderen bij je weglopen. Als je ‘bekeer je’ roept, moeten ze zich zo snel mogelijk omdraaien. De laatste persoon die zich omdraait, is af.

Jute en as

Pak een tas en leg er verschillende objecten in. Vraag je kind om het voorwerp te voelen en uit te leggen. Is het ruw, glad, rommelig, zacht enzovoort.

Probeer wat ruwe stof en as toe te voegen. Leg uit hoe alle mensen in Nineve deze kleren droegen als teken dat ze echt spijt hadden van hun daden.

Hou het droog 

Vertel hoe God Jona beschermde tegen verdrinking in de grote vis. 

Wikkel wat papieren poppetjes om verschillende huishoudelijke voorwerpen om ze te drogen en houd ze droog in een emmer water. Enkele ideeën kunnen stof, papier, huishoudfolie en zilverfolie zijn.

Laat je kind raden of het papieren poppetjes de voorwerpen droog houdt of niet.

Werkbladen

Inkleurbladsy – Jona

Jona en de grote vis

Wat heb je nodig:

  • Werkblad
  • Kleurpotloden
  • Schaar
  • Splitpen

Wat moet je doen:

  • Kleur het werkblad.
  • Knip de vis en de mond uit.
  • Bevestig de mond en vis aan elkaar met de splitpen.

Gratis downloaden

Pin It on Pinterest

Share This