Deze week zullen we verder gaan met het bestuderen van het boek Richteren. Onze rechter is deze keer Gideon. Deze week willen we kijken naar het eerste deel van zijn geschiedenis en volgende week verder gaan. We vinden de geschiedenis van zijn roeping in Richteren 6:11-40. De hoofdpunten zijn:

  • God ziet ons anders dan dat we onszelf zien.
  • God laat Zijn volk nooit alleen
  • God roept ons om de taken die Hij voor ons heeft gesteld uit te voeren.
  • Met God aan onze kant hoeven we niet bang te zijn.

Les plan

Vraag het kind of ze zich herinneren wat de naam van de rechter was die Barak hielp. Leg uit dat nu de tijd was gekomen voor een nieuwe rechter en dat God een man genaamd Gideon riep. Herinner het kind eraan wat een rechter doet.

Vertel over Gideons angst om de taak te doen die God hem had gegeven. Denk na over sommige momenten waarop jij en je kind angst ervoeren. Leg uit hoe God ons de kracht zal geven die we nodig hebben om de taak uit te voeren die Hij ons heeft gevraagd te doen. Om dit te illustreren, kun je een bult zand uitschudden op de vloer in je huis. Vraag het kind om het zand op te ruimen met hun vingers. Als het kind het niet kan, of gefrustreerd raakt, pak de stofzuiger en zuig samen het zand op. Leg uit dat het kind de taak in eigen kracht niet kon volbrengen, net als Gideon niet in staat was om te doen wat God van hem vroeg zonder Gods hulp. Spreek er over hoe God ons de middelen zal geven om de taken te doen die we moeten uitvoeren, net als je het kind de stofzuiger gaf (of stoffer en blik). Leer Richteren 6:12 uit je hoofd: “Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!” Herinner het kind er aan dit vers op te zeggen wanneer ze bang zijn (je kunt het afkorten tot aan de tweede helft van het vers).

Spreek erover hoe God ons anders ziet dan dat we onszelf zien. Lees 1 Samuel 16:7b. Leg uit dat God onze harten ziet. Zonder dat het kind het ziet, ruil de zakken van twee cornflakesdozen om. Het werkt het beste wanneer de ene cornflakes een meer volwassen smaak is en de andere een smaak voor kinderen. Je kunt natuurlijk ook andere voedingsproducten nemen die in dozen zijn verpakt, zoals koekjes of bijvoorbeeld crackers. Leg uit dat, als we naar de buitenkant kijken we zouden kunnen denken dat de doos vol zit met cruesli maar dat er binnen in bijvoorbeeld Fruit loops zitten. Hoewel we misschien verbaasd kunnen zijn als we de verkeerde soort cornflakes in de doos aantreffen,weet God altijd wat in de dozen zit en ook in de harten van mensen.

Bespreek hoe God nooit zijn volk verlaat. Leg uit dat dit betekent dat God ons nooit alleen laat. Leg uit dat, hoewel we God niet kunnen zien, Hij er altijd is. Ga naar een kamer zonder ramen. Houd de hand van je kind vast en doe het licht uit. Leg uit dat, hoewel ze je niet kunnen zien, ze nog steeds weten dat je er wel bent. Herinner ze eraan dat Jezus heeft beloofd: “Ik ben altijd bij je” (Mattheus 28:20). Verheug je erover dat we Jezus in ons hart hebben, we zullen nooit alleen zijn.

Bid en vraag Jezus je altijd te helpen om de taken uit te voeren die Hij ons vraagt te doen en niet bang te zijn.

Bekijk de les!

Gratis downloaden

Pin It on Pinterest

Share This