Den här veckan fortsätter vi med Israels domare och Gideon och hans kallelse står på tur. Nästa vecka fortsätter vi med Gideon och vad som hände efter att Gud hade kallat honom. Veckans text är från Domarboken 6:11-40. Några huvudpunkter:

  • Gud ser inte oss på samma sätt som vi gör.
  • Gud överger aldrig Sitt folk.
  • Gud kallar oss att utföra uppgifter som Han har för oss.
  • Med Gud på vår sida behöver vi inte vara rädda.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Lektionsguide

Fråga barnen om de kommer ihåg vad domaren hette som hjälpte Barak. Berätta att nu var det dags för en ny domare att ta över och Gud kallar en man som heter Gideon. Påminn barnen om vad domarens uppgift är.

Gideon var rädd då Gud kallade honom att bli domare för Israel. Fundera tillsammans på ett tillfälle då ni varit rädda. Förklara att Gud ger oss kraft att utföra det Han kallar oss att göra. För att illustrera, häll ut lite sand på golvet och be barnen plocka upp det med bara händerna. Då de misslyckas eller blir frustrerade tar du fram dammsugare och ni städar upp sanden tillsammans med hjälp av dammsugaren. Förklara att i deras egen kraft kunde de inte utföra uppgiften, precis som Gideon inte kunde klara av sin uppgift på egen hand. Prata om att Gud utrustar oss med det vi behöver för att utföra det vi ska göra, precis som du utrustade dem med dammsugaren (eller sopborsten och skyffel). Memorera Dom. 6:12 ”Herrens ängel visade sig då för honom och sa: ”Du tappre soldat, Herren är med dig!”!” Påminn barnen att upprepa versen för sig själva då de känner sig rädda (ni kan memorera endast andra delen av versen).

Prata om hur Gud inte ser oss på samma sätt som vi gör. Läs 1 Samuelsboken 16:7b. ”… En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.” Förklara att Gud ser våra hjärtan. Byt ut innehållet i ett flingpaket utan att barnen ser. (Du kan använda någon annan mat som är i en förpackning, t.ex. kex eller knäckebröd). Det blir mer effektfullt om förpackningen är ”vuxensmak”. Låt barnen sticka in handen och äta av det som finns i förpackningen. Påpeka att från utsidan tror vi att förpackningen ska innehålla Kellog’s All-Bran men då vi öppnar och smakar hittar vi START!. Fastän vi kan bli förvånade att hitta ”fel” sorts flingor i paketet, blir Gud aldrig förvånad över vad Han ser i våra hjärtan.

Diskutera hur Gud aldrig överger sitt folk. Förklara att ”överge” betyder att lämna ensam, men Gud lämnar oss aldrig ensamma. Förklara att fastän vi inte kan se Gud så är Han alltid här med oss. Gå in i ett rum utan fönster. Håll barnens hand och släck lampan. Fastän de inte kan se dig i mörkret, vet de att du är där tillsammans med dem. Påminn dem om att Jesus har lovat att Han ”är med er alla dagar till tidens slut.” (Matteusevangeliet 28:20b).

Be Jesus hjälpa oss att alltid göra det Han vill att vi ska göra och att vi inte ska vara rädda. Tacka Jesus för Hans löfte att alltid vara med oss.

Gideon – Berättelsen

Arbetsblad

Målarbok

 PysselLeksaksfilt

Gratis nedladdning

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This