Deze week gaan we kijken naar het eerste deel van de bediening van de profeet Elisa, terwijl we ons richten op 1 Koningen 19:19-21 en 2 Koningen 4. In de komende weken zullen we de rest van zijn bediening behandelen. In deze les zullen we leren over het volgende:

  • Elisa laat alles achter om Elia te volgen (1 Koningen 19:19-21)
  • Elia en Elisa (2 Koningen 2)
  • Elisa en de olie van de weduwe (2 Koningen 4:1-7)
  • Het huisgezin van de Sunamitische vrouw (2 Koningen 4)

Les gids

Begin door de les van vorige week over Elia nog eens door te nemen. Herinner je kind eraan hoe God hem had verteld om Elisa te zalven en dat Elisa de knecht van Elia werd. Spreek met je kind over hoe we beantwoorden aan de vraag om anderen te helpen en God te dienen. Elisa was druk aan het werk op het veld, maar hij liet alles achter om God te gehoorzamen. Denk aan de discipelen in het Nieuwe Testament die alles achterlieten om Jezus te volgen. Als je kerk een zendeling steunt, zou je kunnen uitleggen hoe zij hun huis achter lieten om Jezus ergens anders te volgen. Reflecteer over hoe moeilijk het kan zijn om dingen achter te laten, maar dat Jezus zoveel van ons hield dat Hij vanuit de hemel naar de aarde kwam om ons te redden. 

Leg uit hoe Elia Elisa hielp en Elisa ook Elia hielp. Bedank je kind voor de manieren waarop ze je praktisch helpen en voor de manieren waarop ze je helpen nieuwe dingen te leren. Denk aan sommige van de mensen die God in ons leven plaatst om ons te helpen groeien.

Deel hoe Elia, voor hij naar de hemel was gehaald, bad dat Elisa een dubbele zegen zou ontvangen (2 Koningen 2:2). Bid voor je kind, dank God voor de manieren waarop Hij je zegent en vraag Hem je kind te zegenen en met hem te zijn. Dank God voor de manieren waarop Hij ze al zegent. Bedenk enkele manieren waarop God je familie gebruikt om tot zegen te zijn. 

Lees de geschiedenis over Elisa en de olie van de weduwe uit 2 Koningen 4:1-7. Doe een beetje olijfolie in de hand van je kind zodat ze het kunnen voelen en ruiken. Leg uit hoe waardevol olie was in bijbelse tijden.

Verzamel enkele potten uit je huis en ook een kan water. Probeer te raden hoeveel potten je kunt vullen voordat de kan leeg is. Help je kind om de potten te vullen. Deel hoe God een wonder deed door de olie van de weduwe niet op te laten gaan.

Leg uit hoe de weduwe het geld nodig had om een schuld te betalen. Laat zien hoe ze, zonder wonder, de schuld niet zou kunnen betalen. Deel daarna hoe Jezus een schuld heeft betaald die we zelf nooit zouden kunnen betalen. 

Ga verder door 2 Koningen 4 te lezen over de Sunamitische vrouw en de kamer voor Elisa. Leg uit hoe de vrouw en haar man een nood zagen en ver gingen om deze te vervullen. Eerst door eten te verstrekken aan Elisa en daarna door een kamer voor hem te maken. Denk over enkele praktische manieren waarop je een andere christen kunt helpen. Zou je iemand kunnen uitnodigen voor een maaltijd? Of kun je voor iemand zorgen die zich niet goed voelt?

Denk na over Jezus’ woorden in Johannes 14:2-3. “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.” Leg uit hoe Elia steeds stopte bij het Sunamitische huis als hij op doortocht was, maar dat Jezus een plek voor ons in de hemel klaarmaakt om voor altijd bij Hem te wonen.

Volgende week zullen we verder gaan met Elisa en nadenken over Naaman’s melaatsheid (2 Koningen 5:1-14)

Bekijk de les!

Gratis downloaden

Pin It on Pinterest

Share This