Tijdens Zijn leven op aarde, genas Jezus heel veel mensen. In Johannes 9.1-42 lezen we dat Hij op een bijzondere manier een man genas die sinds zijn geboorte blind was.

Hoofdpunten:

  • We moeten met geestelijke ogen naar dingen kijken.
  • We leven in een gevallen wereld.
  • God werkt op verschillende manieren.

Les plan – De blinde man

Kijk nog eens naar de vijf zintuigen: gevoel, reuk, smaak, gehoor en zicht. Vertel aan je kind dat jullie vandaag iets gaan leren over een blinde man. Dat is iemand die niet kan zien.

Beschrijf een aantal objecten die je kunt zien in de ruimte waar je bent. Vraag je kind om rond te kijken en te raden welk object jij beschrijft. Bevestig dat ons zicht, onze ogen, een geweldig geschenk is van God. Praat over een aantal super mooie dingen die je met je ogen kunt zien.

Vertel dat het enorm zwaar was als je in Jezus tijd blind was. Vaak moesten de blinde mensen bedelen voor geld en eten. Vertel dat toen de discipelen de blinde man zagen, ze vroegen wie de oorzaak was van de blindheid van de man.

Laat je kind kennis maken met ‘oorzaak en gevolg’. Bespreek dat de dingen die je doet goede en/of slechte gevolgen hebben. Jonge kinderen zijn in staat om de basis van dit concept te begrijpen. Gebruik het woord “omdat” in een zin. Bijvoorbeeld: “Ik at een appel omdat ik trek had.”   Vraag aan je kind of het een voorwerp kan laten vallen. Laat zie dat het voorwerp viel omdat hij/zij het losliet.

Leg uit dat wij soms dingen doen die slechte gevolgen hebben, maar vaak gebeuren er dingen niet omdat wij iets hebben gedaan, maar omdat wij in een gevallen wereld leven. Kijk samen terug naar het verhaal van Adam, Eva en de zondeval.

Vraag je kind of hij/zij zich manieren herinnert waarop Jezus mensen genas in de Bijbel. Hij sprak, Hij bad, Hij raakte mensen aan. Lees Johannes 9.6. Leg uit dat God op verschillende manieren werkt, en vaak op manieren die wij niet snappen.

Spreek erover dat de man deed wat Jezus hem vertelde om te doen; dat hij zijn ogen waste, en dat hij weer kon zien. We moeten God altijd gehoorzamen, zelfs al lijkt dat wat Hij vraagt een beetje vreemd.

Vertel dat de man niet bang was om anderen te vertellen over dat wat Jezus in zijn leven gedaan had, zelfs toen anderen hem hierdoor afwezen.

Deel een getuigenis over iets dat God heeft gedaan voor jou en/of voor jouw gezin. Herinner je kind eraan dat wij altijd moeten vertellen over dat wat God heeft gedaan in ons leven, zelfs als anderen ons niet geloven of ons afwijzen.

Lees Lukas 9.35-41. Leg uit dat Jezus de religieuze leiders vertelde dat, net als dat de blinde man fysiek weer moet kunnen zien, wij mensen weer geestelijk moeten kunnen zien.

Bid samen en vraag aan God om de ogen van jouw hart te openen en je te helpen Hem te aanbidden.

Verhaal – De blinde man

Spelletjes en activiteiten

Modder keuken

In de laatste jaren is de modderkeuken enorm in populariteit gestegen. Een snelle online zoektocht zal je helpen om veel van de voordelen ervan te begrijpen.

Kinderen houden van zintuigen stimulerend spel waar je vies van kunt worden, en ze zullen urenlang met water en modder.

Help hen om recepten te creëren, en ga mee in hun spel. Laat zien hoe Jezus modder maakte om het op de ogen van de blinde man te strijken. Laat ook zien dat er niks speciaals  is aan modder, maar dat het Jezus was die de man genas.

Wat zit er in de kussensloop

Zoek een aantal veilige voorwepen die je kind zal kunnen herkennen. Doe, terwijl ze niet kijken, een voorwerp in de kussensloop.

Laat je kind in de slop voelen, om te proberen erachter te komen wat het voorwerp is, zonder dat ze het kunnen zien. Herinner je kind eraan dat de blinde man niet kon zien. Leg uit dat dit er voor zorgde dat een heleboel dingen moeilijker voor hem worden om te doen.

Wat hoor je?

Zoek een aantal muziekinstrumenten, speelgoed of voorwerpen die geluid maken. Laat je kind eerst geluid maken met de voorwerpen.

Nadat ze al de geluiden getest hebben, vraag je ze zo te gaan staan dat ze jou nog wel kunnen horen maar niet kunnen zien. Maak een geluid met een van de voorwerpen, en laat hen raden wat het was.

Werkbladen

Kleurplaten – De blinde man

Werkje – De blinde man

Jesus heals the blind man - easy bible craft for kids

Wat heb je nodig:

  • Werkblad
  • Kleur potloden,
  • Schaar.
  • (optioneel: mes)

Wat moet je doen:

  1. Kleur het werkblad in.
  2. Knip de afbeelding uit. Volwassene: Knip de gaten voor de ogen.
  3. Plaats de strook voor de ogen door de gaten.

Gratis download

Pin It on Pinterest

Share This