De wapenrusting van God

De Bijbel gebruikt vaak fysieke dingen om ons te onderwijzen over geestelijke dingen. Een voorbeeld hiervan is het onderwijs van Paulus over de wapenrusting van God. Dit onderwijs kunnen we vinden in Efeziërs 6.10-20.

Timotheüs

Terwijl de bediening van Paulus groeide, trainde hij anderen om ook het Evangelie met anderen te delen. Een van deze boodschappers was een jongeman die Timotheüs heette. Paulus schreef hem twee brieven; 1 Timotheüs en 2 Timotheüs. Timotheüs hielp ook door het bezorgen van Paulus aan andere christenen.

Paulus en Silas in de gevangenis

Paulus heeft verschillende keren in de gevangenis gezeten. Een van die keren werd hij in de gevangenis gegooid met zijn vriend Silas, omdat ze een jonge vrouw geholpen hadden. In plaats van dat ze begonnen te klagen, zongen ze liederen en baden ze. Dit verhaal kunnen we lezen in Handelingen 16.

De zendingsreizen van Paulus

Nadat Paulus tot geloof gekomen was, wilde hij iedereen vertellen over het wonderlijk mooie dat de Heer voor hem gedaan had. Hij maakte lange reizen om anderen het Evangelie te vertellen In Handelingen 13 lezen we over een deel van een van zijn zendingsreizen.

Saulus wordt Paulus

Nadat Jezus terug was gegaan naar de hemel, predikten Zijn volgers het Evangelie. Saulus haatte het nieuws dat zij verkondigden, maar God veranderde zijn hart. Het verhaal over zijn bekering vinden we in Handelingen 9.

Pin It on Pinterest