Deze week zullen we het verhaal van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego bestuderen. Je kunt het vinden in Daniël 1 tot en met 3. Enkele van de belangrijke punten die we zullen bestuderen zijn:

 • We moeten standvastig staan voor onze God
 • God zal ons helpen door moeilijke situaties heen.
 • God is met ons in moeilijke omstandigheden

Lesplan: Sadrach, Mesach en Abednego

Spreek er over hoe Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego jonge mannen waren toen ze werden meegenomen uit hun huizen. Leg uit dat ze naar een ander land werden gebracht en daar de koning moesten dienen. Praat erover hoe de mensen in dit vreemde land God niet kenden, liefhadden of gehoorzaamden.

Leg uit dat er nog steeds veel mensen zijn die God niet kennen of gehoorzamen. Sommigen leven in andere landen en anderen leven in ons eigen land. Herinner het kind eraan dat ongeacht wie we zijn, we zouden moeten staan voor onze God. Je kunt iemand kiezen die je kent of van wie je hebt gehoord dat hij of zij standvastig staat voor God en help het kind voor deze persoon te bidden. Dit kan iemand zijn als een zendeling, of een voorganger, of een familielid of vriend.

Denk na over manieren waarop we kunnen staan voor God. Spreek erover hoe Daniel en zijn vrienden weigerden het voedsel te eten waarvan God hen had gezegd dit niet te eten. (De focus moet niet zijn op het soort voedsel, maar op de gehoorzaamheid). Spreek erover hoe Sadrach, Mesach en Abednego weigerden te knielen voor het gouden beeld. Praat over manieren waarop we kunnen staan voor God. Zet je kind in een stoel. Leg uit dat je enkele handelingen gaat opnoemen. Als ze denken dat het een handeling waar God blij mee zou zijn, laat hen dan opstaan. Als het een handeling is die God zou haten, dan moeten ze blijven zitten. Begin met het opnoemen van verschillende dingen als bidden, stelen, liegen, anderen helpen, enzovoort. Als je kind oud genoeg is kun je hun de beurt geven om dingen op te noemen. Lees 1 Korinthe 10:31. Spreek erover hoe alles wat we doen tot Gods eer zou moeten zijn.

Spreek over enkele moeilijke omstandigheden die je ervaren kunt hebben. Leg uit dat God ons door moeilijke omstandigheden kan helpen. We kunnen nog steeds moeilijke dingen meemaken, maar God zal altijd bij ons zijn.

Herinner het kind eraan dat Sadrach, Mesach en Abednego waarschijnlijk bang waren toen de koning had bevolen om ze in de oven te gooien. Leg uit dat ze toch het juiste deden, en God was met hen.

Zet een simpele hindernisbaan uit in, of buiten je huis. Als het binnen is kun je stapels kussens, lego, stoelen met touwen enzovoort gebruiken. Buiten kunnen het plassen, potten enzovoort zijn. Sommige van de hindernissen moeten onoverkomelijk zijn. Als het kind doorheeft dat hij of zij er niet langs kan in zijn of haar eentje, til ze dan op of help ze door elke hindernis. Leg uit dat God ons door elke hindernis helpt, net als jij hen net hebt geholpen. Hij is altijd bij ons als we de weg gaan die Hij voor ons uitstippelt. Je kunt er ook voor kiezen om een hindernisbaan voor een pop of een stuk speelgoed te maken met je kind. Praat erover hoe het kind het speelgoed kan helpen om de baan uit te lopen.

Bid met je kind en dank God ervoor dat Hij altijd bij ons is. Prijs God dat Hij ons kan helpen om hindernissen te overkomen.

Sadrach, Mesach en Abednego – Verhaal

Spelletjes en Activiteiten

Raad de geur

Toen Sadrach, Mesach en Abednego het vuur verlieten, zegt de Bijbel dat hun kleren zelfs niet naar rook roken. Om de kinderen te helpen dit te begrijpen, kun je een spelletje spelen om de geur te raden.

Blinddoek een kind of doe voorwerpen in een beker en bedek deze met keukenpapier met een klein gaatje. Het idee is eenvoudig: het kind moet het verborgen voorwerp ruiken en raden wat het is.Je kunt een oude lucifer gebruiken of een stukje verbrand papier als een van de voorwerpen die naar rook ruiken. Andere eenvoudig luchtjes uit je huishouden kunnen sinaasappels, tandpasta, shampoo, vanille en chocola zijn. (Waarschuwing: pas op voor allergieën)

Maak een fruitsalade

Maak een fruitsalade met je kinderen. Je kunt het ook als snack gebruiken terwijl je het verhaal vertelt.

Laat je kind(eren) fruit pellen (banaan, sinaasappel enz.), afhankelijk van hun leeftijd kun je helpen met appels enz. Vraag ze waarom zij denken dat fruit een schil heeft. Leg uit dat het het fruit beschermt en hoe God ons beschermt.

Muzikale standbeelden

Een klassiek kinderspel. Kinderen moeten in het rond dansen, maar als de muziek stopt, moeten ze “bevriezen” en niet bewegen.

Om het nog interessanter te maken, zou je ze dingen te doen kunnen geven als de muziek speelt. Bijvoorbeeld dans, huppel, doe als een kip enzovoort. Herinner de kinderen eraan hoe de koning opdracht gaf dat iedereen het afgodsbeeld moest aanbidden terwijl de muziek speelde, maar dat Sadrach, Mesach en Abednego weigerden omdat zij alleen God wilden aanbidden.

Werkbladen

Sadrach, Mesach en Abednego – Inkleurbladsy

Werkje –  Brandende vuuroven

Vurige oond kunwerk - Sadrag, Mesag en Abednego

Wat heb je nodig:

 • Werkblad op wit karton,
 • Kleurpotloden of krijtjes.
 • Schaar,
 • Lijm,
 • Papieren zakdoekjes in de kleuren rood, oranje en geel

Wat moet je doen:

 1. Kleur het werkblad in. Vouw hem in het midden.
 2. Knip Sadrach, Mesach en Abednego uit en plak ze op hun plaats.
 3. Lijm de rode, oranje en gele servetjes op alsof dat het vuur is. Laat het drogen.

Gratis downloaden

Pin It on Pinterest

Share This