Afgelopen week leerden we over hoe Gideon door God geroepen werd om een leider te worden van het volk van God. Vandaag zullen we bestuderen hoe Gideon de Midianieten, die het land Israël hadden ingenomen, overwon. Deze geschiedenis kun je vinden in Richteren 7.1-2. Een aantal van de hoofdpunten zijn:

  • God kan altijd de overwinning geven
  • Alles draait om God, niet om ons.
  • We moeten God eren, en niet de mensen.

Les plan

Herinner het kind aan Gideon en het feit dat hij werd geroepen om een leider te zijn, en om de Midianieten te verslaan. Vraag het kind of Gideon super enthousiast was, of juist heel bang toen God hem deze opdracht gaf. Wijs het kind erop dat de Midianieten een heel groot en sterk leger hadden.

Vraag het kind wat hij of zij denkt dat beter zou zijn om de vijand te verslaan; een groot leger of een klein leger… Wijs je kind erop dat God tegen Gideon zei dat hij zijn leger kleiner moest maken zodat iedereen zou weten dat het God geweest was die de overwinning aan Gideon had geven. Herinner het kind eraan dat God nog steeds de overwinning kan geven aan de mensen die op Hem vertrouwen.

Zet een schaal op de grond, en vraag het kind om eruit te drinken (dit kun je beter buiten doen). Afhankelijk van hoe het kind het water drinkt, kun je hem of haar vertellen of het wel of geen deel van Gideons leger zou hebben uitgemaakt. Wijs je kind erop dat iemand die water drinkt met zijn gezicht in het water, niet kan zien wat er om hem heen gebeurd. Bespreek ook dat de mannen die met hun handen het water opschepten en het dan uit hun handen dronken wijsheid lieten zien, omdat ze in de gaten konden houden wat er om hen heen gebeurde.

Lees Psalm 20.8 “Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen.” Zoek een zaklamp, een papieren zak een toeter of een wc-rol. Vraag het kind of dit voorwerpen eruit zien alsof ze een vijand zouden kunnen verslaan. Je kunt met de voorwerpen spelen en ze gebruiken in de volgorde waarop ze in het verhaal worden genoemd, door de zaklamp in de papieren tas te doen en de wc-rol te gebruiken als een trompet. Schreeuw: “Het zwaard van de Heer en van Gideon!!”, terwijl je het verhaal naspeelt van de soldaten die de Midianieten versloegen. Wijs je kind erop dat, hoewel sommige dingen er simpel en dom uitzien, God ze aan ons kan geven om te overwinnen.

Denk aan de talenten die je kind heeft. Denk samen na over manieren waarop God het talent van je kind kan gebruiken om Hem de eer te geven. Wijs je kind erop dat als God fakkels en trompetten kan gebruiken, Hij ook hun talenten kan gebruiken.

Onderstreep het feit dat iedereen kan bidden. Denk na over iemand die gebed nodig heeft voor genezing, redding, etc. Neem de tijd om je kind een eenvoudig gebed voor deze persoon te leren.

Bid met je kind, en bedank God omdat Hij de overwinning kan geven aan de mensen die hun hulp zoeken bij Hem.

Bekijk de les!

Gratis downloaden

Pin It on Pinterest

Share This