Nội dung bài học tuần trước là Đức Chúa Trời kêu gọi Ghê-đê-ôn làm Quan xét. Hôm nay, chúng ta học về Ghê-đê-ôn chinh phạt dân Ma-đi-an, kẻ đã xâm chiếm xứ Y-sơ-ra-ên. Chuyện này được chép trong Các Quan Xét 7:1-25. Một số điểm chính là:

  • Đức Chúa Trời luôn luôn có thể ban cho chiến thắng.
  • Chính Đức Chúa Trời làm, không phải chúng ta.
  • Chúng ta luôn luôn ca ngợi Đức Chúa Trời, không phải con người.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Hướng dẫn bài học

Nhắc về Ghê-đê-ôn, được Chúa gọi làm một Quan Xét và đem quân đi chinh phạt dân Ma-đi-an. Hỏi bé là Ghê-đê-ôn phấn khởi hay sợ hãi khi Chúa gọi anh. Lúc ấy, quân Ma-đi-an rất đông và mạnh.

Theo bé, để đánh lại một kẻ thù đông đảo, mạnh bạo, thì phải cần đội quân đông hay ít. Đức Chúa Trời bảo Ghê-đê-ôn chọn một đội quân ít ỏi hơn, để mọi người biết rằng chính Đức Chúa Trời ban cho Ghê-đê-ôn chiến thắng. Nhắc bé rằng Đức Chúa Trời vẫn có thể ban chiến thắng cho người tin cậy Ngài.

Rót ra một chén nước và bảo bé uống (tốt hơn là làm ngoài sân để tránh nước làm dơ nền). Tùy thuộc vào cách bé uống, bạn có thể nói liệu bé có được tuyển chọn vào quân đội Ghê-đê-ôn hay không. Nếu ai uống nước mà mặt cúi nhìn dưới nước, thì không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh họ. Người uống bằng cách dùng hai tay lấy nước và đưa lên miệng uống, cho thấy sự khôn ngoan vì có thể quan sát, nhạy bén với sự việc xung quanh.

Đọc Thi Thiên 20:7, “Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.” Đưa bé xem một đèn pin, hay đuốc, một túi giấy, và cái kèn hay lõi giấy vệ sinh. Hỏi bé những vật này có đánh bại được kẻ thù không. Bạn có thể chơi với các vật này và sử dụng chúng khi chúng xuất hiện trong câu chuyện, bằng cách giấu ngọn đuốc trong túi giấy và dùng lõi giấy vệ sinh để tạo ra một chiếc kèn. Hét lên, “Thanh gươm của Chúa, và của Ghê-đê-ôn,” khi bạn diễn lại từng hành động của người lính đã thực hiện để đánh bại người Ma-đi-an. Dù mọi thứ có vẻ ngớ ngẩn và tầm thường, nhưng Đức Chúa Trời có thể dùng chúng để ban cho chúng ta chiến thắng.

Hãy nghĩ về một số khả năng của bé. Chỉ ra những cách mà Chúa có thể dùng tài năng để tôn vinh Ngài. Nếu Đức Chúa Trời có thể dùng đuốc và kèn, Ngài cũng có thể dùng khả năng của chúng ta.

Bất kỳ ai cũng có thể cầu nguyện. Hãy nghĩ về một người nào đó cần cầu nguyện cho sức khỏe, sự cứu rỗi, v.v. Dành một khoảng thời gian (theo độ tuổi của bé) và dạy bé một lời cầu nguyện đơn giản cho người đó.

Hãy cầu nguyện với bé và cảm tạ Chúa, vì Ngài có thể ban chiến thắng cho những người kêu cầu danh Ngài.

Đội Quân 300 của Ghê-đê-ôn –  Kể chuyện

Bài tập

Trang tô màu

Cái Bát bằng Giấy Bồi

Thủ công Cây Đuốc Ghê-đê-ôn

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This