De les van deze week gaat over het leven van de profeet Elia. Sommige van de dingen die we zullen bespreken zijn:

  • We zouden niet als ieder ander moeten zijn. We moeten God vertrouwen – zoals is gebleken toen Elia alleen stond tegenover de profeten van Baal.
  • God zorgt voor wat we nodig hebben – zoals we zien bij de raven die Elia voedsel brachten.
  • God spreekt tot ons als we bang zijn – zoals we zien wanneer Elia door God wordt troost als hij alleen in de grot is.
  • God geeft ons vrienden om ons te helpen – zoals we zien in de vriendschap met Elisa.

Les gids

Leg uit dat vóór dat mensen een complete bijbel hadden om te lezen, een profeet de taak had gekregen om Gods woord naar de mensen te brengen. Geef als voorbeeld hoe God tegen Elia had gezegd om tegen koning Achab te vertellen dat het, voor een bepaalde tijd, niet meer zou regenen. God vertelde Elia om die plaats te verlaten en dat Hij voor hem zou zorgen bij een beekje.

Vraag het kind of ze ooit honger hebben gehad. Vertel dat Elia geen voedsel had. Je kunt het kind meenemen naar de kinderboerderij of een park en de eenden of ganzen te eten geven, of een huisdier thuis. Laat zien dat je ze aan het voeden bent, en dat het een wonder was dat de raven het voedsel naar Elia brachten, in plaats van dat ze dit zelf opaten.

Deel met hen hoe God later Elia naar een weduwe en haar zoon bracht. Leg uit dat ze alleen voedsel over hadden voor één maaltijd. Vooraf, weeg alle ingrediënten af die je nodig hebt om een brood te bakken, vraag je kind te helpen de ingrediënten in een kom te doen om ze te mixen. Vraag hen wat er is gebeurd met de bakjes waar de ingrediënten eerder in zaten. Ze raken leeg. Leg uit hoe God een ander wonder deed om Elia, de weduwe en haar zoon te voorzien van voedsel, doordat hun ingrediënten nooit op raakten. Herinner je kind eraan dat de weduwe niet veel had, maar dat ze op God vertrouwde met het weinige dat ze had.

Spreek erover hoe, net als nu, mensen niet altijd wilden luisteren naar wat God had te zeggen. Leg uit dat Baäl een afgod was. Denk erover na hoe dapper Elia was om op te staan tegen 450 valse profeten van Baäl. Je kunt het grote verschil in aantal laten zien door muntjes, knopen of andere dingen op tafel neer te leggen, en zo je kind te laten zien hoeveel meer profeten er waren voor Baäl. Maak duidelijk dat, hoewel ze in aantal meer waren, God oneindig veel sterker is.

Als je dat wilt, kun je op een veilige plek laten zien hoe je een stuk droog papier in de brand steekt. Probeer dan ook een nat stuk krantenpapier aan te steken en en verwonder je over hoe groot Gods macht was om een nat offer aan te steken.

Spreek over momenten waarop jij en je kind bang waren. Leg uit dat zelfs volwassenen soms bang worden. Laat zien dat God tot Elia sprak om hem te troosten, en dat we troost kunnen vinden door de Bijbel te lezen. Kies een vers, zoals Psalm 56.3 of 1 Johannes 4.4 en leer het uit je hoofd. Steeds wanneer je kind bang is, zeg het vers dan samen op.  

Laat zien hoeveel troost Elia ontving van Elisa. Spreek over enkele van de vrienden van je kind. Denk na over een moment waarop je kind troost of zegen ontving van een vriend. Bedenk manieren waarop je een zegen kunt zijn voor een vriend. Bid samen en dank God voor vrienden en vraag Hem je te helpen alleen te staan zonder bang te zijn. 

Bekijk de les!

Gratis downloaden

Pin It on Pinterest

Share This