Den här veckan ska vi lära känna profeten Elia. Några lärdomar från hans liv:

  • Vi skall inte vara som alla andra, vi skall också sätta vår tilltro till Gud. Elia demonstrerade det här då han stod ensam mot Baals profeter.
  • Gud tar hand om alla våra behov. Det kan vi se genom korparna som kom med mat åt Elia.
  • Gud talar till oss då vi är rädda så som Han talade till Elia då han var i grottan.
  • Gud ger oss vänner för att hjälpa oss så som Elisa blev Elias vän.

Elijah – Lektionsguide

Förklara att innan vi hade hela bibeln att läsa fanns det profeter vars uppgift det var att berätta vad Gud sa. Gud sa åt Elia att gå till kung Ahab med budskapet att det inte skulle regna på en lång tid. Gud sa åt Elia att lämna sitt hem och gå till en bäck var Gud skulle ta hand om honom.

Fråga barnet om hen någon gång varit hungrig. Berätta att Elia hade ingen mat. Ni kan gå och mata ankor eller andra fåglar, eller om ni har ett husdjur låt barnet vara med då det matas. Prata om hur vi ger djuren mat och att det var ett mirakel att korparna kom med mat åt Elia, istället för att äta upp allt själva.

Berätta att senare gick Elia till en änka som hade en pojke. Förklara att de bara hade mat för en enda måltid kvar. Förbered ingredienser i olika skålar för att baka bröd. Låt barnet hälla ingredienserna i en större skål. Peka på de mindre skålarna. Vad hände? De blev tomma. Förklara hur Gud gjorde ett mirakel med änkans skålar och lät dem fyllas på vartefter hon använde mjölet och oljan. Påminn barnet att änkan inte hade mycket då Elia kom till henne, men hon litade på Gud med det lilla hon hade.

Berätta att, liksom idag, fanns det folk som inte ville lyssna till vad Gud hade att säga. Förklarar att Baal var en avgud, en staty som folk bad till men som inte kunde höra eller se något. Tänk hur modig Elia var som stod ensam mot 450 av Baals profeter. Du kan visualisera genom att använda mynt eller knappar. Påpeka att fastän Baals profeter var stora i antal var och är Gud otroligt mycket större.

Om du vill kan du demonstrera eld från himlen genom att tända eld på en bit papper. Försök sen tända eld på en bit vått papper. Berätta att Gud sände eld från himlen som tände eld på det våta offret och veden som Elia hade satt upp.

Fundera tillsammans på någon situation då ni varit rädda. Förklara att även vuxna blir rädda. Berätta hur Gud talade till Elia och tröstade honom då han var ensam och rädd. Vi kan bli tröstade genom att läsa bibeln som ju är Guds ord. Välj ut en vers som ger oss en speciell tröst, t.ex. Psalm 56:4 eller 1 Joh. 4:4 och memorera den. När ni känner er rädda eller oroliga kan ni läsa upp versen tillsammans.

Pratat om vänskapen mellan Elia och Elisa och vilken tröst det var för Elia. Har ni blivit tröstade eller uppmuntrade av någon vän? Hur kan ni ge en välsignelse till en vän?

Be tillsammans och tacka Gud för de vänner som ni har och att Han ska ge oss mod att våga stå ensamma och inte vara rädda.

Elia – Berättelsen

Lekar och aktiviteter

Viska i mitt öra

Viska en instruktion i ditt barns öra. Hen måste lyssna noga och tålmodigt för att kunna utföra uppgiften. Låt barnet ge dig en uppgift genom att viska i ditt öra. Är ni en grupp kan ni dela in er två och två eller gå runt tills var och en både gett och fått en viskning.

Mata fåglarna

Barn tycker mycket om att mata ankorna eller andra fåglar i parken. Ni kan också mata fåglar hemma. Det finns många idéer på nätet hur du bygger ett enkelt fågelbord. Medan ni matar fåglarna, samtala tillsammans om hur fantastiskt det var att korparna kom med mat åt Elia. Reflektera över hur Gud tar hand om våra behov.

Titta på molnen

Att titta på molnen kan ni göra nästan varsomhelst och det kan räcka hur länge som du och ditt barn har ork och fantasi. Ligg på gräset eller en filt eller sitt på en stol.

När ni tittar, försök hitta former eller föremål i molnen. Det här utvecklar deras kreativa förmåga samtidigt som det är avkopplande. Berätta att Elia och hans tjänare höll ständig utkik efter moln på himlen som betydde att regnet var på väg. Till slut såg de ett litet moln, inte större än en hand, långt borta. 1 Kung. 18:44.

Arbetsblad

Elia – Målarbok

Pyssel: Elia och korparna

Elia på Karmel

Gratis nedladdning

Pin It on Pinterest

Share This