Nadat God had besloten Zijn volk te straffen door ze niet het Beloofde Land in te laten gaan, dwaalden ze veertig jaar lang in de woestijn. Deze week willen we ons richten op de tijd die ze in de woestijn verbleven. Enkele van de aandachtspunten zijn:

  • De keuzes die we maken hebben consequenties.
  • God vergeeft hen die daarom vragen.
  • We moeten dankbaar zijn voor de dingen die God geeft.

Les plan

Herinner het kind aan de spionnen die Gods belofte, dat Hij hen het Beloofde Land zou geven, afwezen en aan de straf die God ze gaf; dat ze nooit het Beloofde Land in zouden gaan. Je kunt wat foto’s opzoeken van het gebied waar de kinderen van Israël wandelden. Vraag het kind of het er uitziet als een aangename plek om te wonen.

Spreek erover dat acties consequenties hebben. Dit kunnen je laten zien door een tube tandpasta te gebruiken. Knijp een klein beetje uit op een stuk wax papier. Vraag het kind de tandpasta terug in de tube te stoppen. Je kunt ze hier voor een lepel geven, een tandenstoker, etc. Nadat het kind zich realiseert dat je de tandpasta niet terug kunt stoppen, herinner je het kind eraan dat elke keuze die ze maken consequenties heeft, en dat deze keuzes niet altijd ongedaan kunnen worden gemaakt. Als je liever geen tandpasta gebruikt zou je een stuk papier kunnen pakken en het kind vragen er een prop van te maken. Daarna vraag je aan het kind het papier weer zo glad te maken als het was. Als het kind zich realiseert dat ze het papier niet meer perfect kunnen maken, herinner ze er dan aan dat acties consequenties hebben. Natuurlijk kun je één of beide voorbeelden gebruiken met je kind.

Herinner het kind eraan dat, hoewel God niet blij was dat Zijn volk Hem ongehoorzaam was, Hij nog steeds voor de kinderen van Israël zorgde in de woestijn. Leg uit hoe schoenen en kleren normaal verslijten, maar dat God de kleren van de Israëlieten niet oud liet worden. Leg uit op welke manier God voor ons zorgt, zoals door de zon, regen, eten, water, etc.

Spreek erover hoe vaak de Israëlieten klaagden. Vraag het kind of zij wel eens ergens over geklaagd hebben. Praat over enkele manieren waarop ze zich kunnen richten op dankbaarheid. Bijvoorbeeld, als ze vaak klagen over de kleur van hun schoenen, denk met ze na over hoe schoenen hun voeten beschermen, ze warm houden, etc. Houd dit leuk door enkele grappige redenen te bedenken om dankbaar te zijn, zoals dat, hoewel broccoli misschien niet hun favoriete groente is, ze dankbaar kunnen zijn dat het tenminste niet hun huid groen kleurt als ze het eten. Je kunt ook een eenvoudige bloem maken voor aan de muur van hun kamer, met redenen om dankbaar te zijn op de blaadjes geschreven. Je kunt een spel spelen waarbij iedere keer dat iemand in de familie ergens over klaagt, iemand anders kan roepen: Wees dankbaar! En de klager moet dan een reden bedenken waarom hij of zij dankbaar kan zijn.

Bid met je kind en vraag Jezus te helpen een houding van dankbaarheid te scheppen in jullie harten.

Spelletjes en activiteiten.

Loop de lange weg

Maak een wandeling naar een plek waar je kind het leuk vindt en misschien zelfs de weg weet.

Maar neem deze keer een lange route rondom de plaats van bestemming

Leg uit dat het volk Israël zo’n omweg hebben moeten lopen gedurende 40 jaren.

Bedankkaartjes

Het is belangrijk dat we ‘dank u’ zeggen tegen God en anderen.

Maak een paar bedankkaartjes voor mensen die je kent.

Leraar, grootouder, voorganger, vriend enzovoort.

Kwartels en manna

Leg wat gekleurd papier of plaatjes op de grond. Het een is manna en het ander kwartel.

Als je “kwartel” of “manna” roept, moet  het kind rennen en zo snel mogelijk het juiste papier pakken. Als je het met anderen samen speelt, kan het een wedstrijd worden.

Werkbladen

Werkje – Verhalencirkel van de woestijnreis

Deze week gaat het werkje  over de vele avonturen gedurende de 40 jaren in de woestijn.

  1. Mensen klagen
  2. Manna
  3. Wolkkolom
  4. Water uit de rots
  5. Koperen slang
  6. Kleren die niet versleten

Het idee is, dat als het wiel ronddraait, dat ons eraan herinnert dat de mensen ook rond moesten wandelen gedurende 40 jaar.

Gratis downloaden

Donate

Pin It on Pinterest

Share This