I den här lektionen, läser vi Matteusevangeliet 10:1-16 och lär oss om de tolv lärjungarna Jesus valde ut och tränade för att fortsätta den tidiga kyrkan.

Några huvudpunkter:

  1. Jesus känner dig vid namn. – (Matteus 10:1)
  2. Jesus kallar sina lärjungar (vad är en lärjunge). – (Matteus 10:2-4)
  3. Jesus utrustar oss för ett uppdrag vi inte kan göra själva. – (Matteus 10: 5-8)

Lektionsguide:

Jesus väljer ut tolv män att undervisa och utrusta för att kunna hjälpa honom under sin tid på jorden. Fråga dina barn ifall de kommer ihåg någon av lärjungarnas namn. (Vi har berättat om Simon Petrus, Andreas och Matteus.) Påminn ditt barn om att Jesus kallade dem vid namn när han bad dem följa honom.

Prata om barnens namn. Berätta varför du gav ditt barn deras namn. Var det ett släktingsnamn? Har det någon särskild mening? (Är det i en grupp, försök hinna leta upp några av barnens namn och deras betydelse före lektionen).

Fundera på hur speciellt ett namn är och hur speciellt det är när någon kommer ihåg ditt namn. Fundera på någon gång när någon glömde ditt namn eller ditt barns namn, fråga barnet hur det kändes. Läs Jesaja 43:1. Dela hur Gud känner alla människor vid namn.

Spela ett ”komihåg namn” spel. Be barnet säga alla namnen på karaktärerna från favorit tv-serien, spelet eller en bok. Be barnet säga namnen på alla barn i deras klass eller personer i kyrkan. När det börjar bli svårt, påminn dem om hur fantastiskt det är att Gud aldrig glömmer våra namn.

Förklara att lärjunge är en följare. De här männen följde Jesus, lärde från honom och lydde honom. Målet för en lärjunge var att bli som en lärare. Berätta om personer du har försökt att efterlikna, som ett äldre syskon eller en hjälte från TV.

Berätta om hur Jesus uppmuntrade lärjungarna till att ta emot hans budskap. Han gav dem vad de behövde. Du kan göra en lek för att illustrera. Skriv ett kort meddelande och till vem det ska levereras till. Skapa sen ställen i ert hem eller i kyrkan som de behöver passera för att kunna leverera meddelandet. Tillexempel sätt upp ett snöre i hallen och en instruktion att snöret måste klippas itu. Lägg några ballonger på golvet med instruktionen att barnen inte får nudda dem. Ha ett helt mörkt rum och så vidare. Poängtera att de måste leverera meddelandet men måste passera hindren först. Ge sen barnen en packad väska med barnvänliga saxar för att kunna klippa snöret. En nål för att sticka hål på ballongerna. En ficklampa till det mörka rummet. Låt barnen använda sin problemlösar talanger för att räkna ut vilken sak som ska hjälpa dem förbi vilket hinder. Du får hjälpa dem om det behövs.

Efter att de har levererat meddelandet, prata om hur du gav dem allt de behövde för att övervinna hindren på vägen. Prata om hur Jesus ger oss det vi behöver för att föra evangeliet om Jesus vidare till andra. Vidare ger han oss inte bara verktygen utan han lovar att gå med oss också. Prata om att ett sätt Jesus utrustar oss är genom att dela evangeliet.

Be och tacka Jesus för att han ger oss troende möjligheter att dela evangeliet. Be honom om hjälpa oss att jobba hårdare för att bli utrustade för att kunna dela de goda nyheterna till andra.

Gratis nedladdning

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This