Den här veckan ska vi få lära känna Salomon. Bibelstället för lektionen är 1 Konungaboken 3–7. Några huvudpunkter vi kommer att fokusera på är:

  • Salomon bad om vishet.
  • David förberedde Salomon för att bygga templet.
  • Salomon gav sitt bästa åt Gud.
  • Gud är större än någon byggnad.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Lektionsguide – Salomon

Fråga ditt barn vad hen önskar sig till födelsedagspresent eller julklapp. Fundera tillsammans vad som kunde vara den bästa presenten i hela världen. Vad skulle hen önska sig om hen fick önska sig vad som helst?

Förklara att Salomon var Davids son och blev kung efter sin pappa. Läs 1 Konungaboken 3:5–14 tillsammans. Förklara att Gud sa åt Salomon att han kunde ”be om vad som helst och jag ska ge det.” Poängtera att Salomon inte bad om berömmelse, pengar eller stora muskler, utan om vishet. Salomon ville inte ha något bara för sig själv, utan han bad om att bli klok så att han kunde vara en bra kung åt folket. Gud gav Salomon vad han bad om och välsignade honom på många andra sätt också.

Läs och memorera Matteus 6:33 tillsammans. ”Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.”

Försök att förklara skillnaden mellan kunskap och vishet. Vi kan veta något, han kunskap om det, men ändå göra det som är fel, dvs. vara ovis/dum/dåraktig.

Påminn barnet om tabernaklet. (Det finns en lektion på vår hemsida.) Fråga om de minns något om tabernaklet. Påminn hen om att det är ett tält som Gud sa åt Mose att bygga då Israeliterna gick i Öknen. Tabernaklet var en plats var Gud kunde möta Sitt Folk.

Berätta att David ville bygga ett tempel åt Gud, istället för att fortsätta använda tabernaklet. Gud sa ”nej” åt David, men Han sa att hans son, Salomon, skulle bygga templet. David hjälpte Salomon med bygget och gav honom ritningar för templet (1 krönikeboken 28). Ge några exempel på vad föräldrar kan göra för sina barn för att förbereda dem för framtiden.

Titta på några bilder från gamla kyrkobyggnader. Jämför dem med er egen kyrkobyggnad. Ser de likadana ut eller olika?

Ge några exempel på hur Salomons tempel såg ut. Du kan hitta bilder och information på nätet. David hade samlat stora förmögenheter som han lät Salomon använda för att bygga templet. Båda gav sitt bästa åt Gud. Ge något exempel där vi kan ge vårt bästa till Gud.

Ta fram några lådor i olika storlekar och några saker som dels är för stora, dels ryms i lådorna. Använd föremålen för att illustrera att Gud inte ryms i någon byggnad, Han är så, så stor att inget vi människor bygger är tillräckligt stort för Gud. Fundera på Salomons ord i 1 Kung. 8:27. ”Men kan Gud verkligen bo på jorden? Himlen, himlarnas himmel, rymmer dig inte, än mindre detta hus som jag har byggt.”

Berätta att Gud välsignade Salomon och folket genom att låta Sin närvaro finnas i templet på ett speciellt sätt. Påminn barnet att Gud inte bor i kyrkor av tegel eller trä, utan Han vill bo i våra hjärtan. Läs 1 Kor. 3:9–17. Be tillsammans att Gud skall leva i och genom oss.

Kung SalomonBerättelsen

Arbetsblad

Målarbok – Salomon

Pyssel – Salomons tempel

Pyssel Skattkista

Att vinna vishet är bättre än guld, Att vinna insikt mer värt än silver. Ords. 16:16

Gratis nedladdning

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This