Den här veckan handlar om kung Saul, Israels förste kung. Berättelsen om honom hittas i 1 Samuelsboken 8–10. Några huvudpunkter:

  • Gud vill inte att vi ska vara som alla andra.
  • Gud vill vara vår kung.
  • Vi ska lyssna till Guds varning.
  • Ibland kan någon behandla oss illa då vi följer Gud.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Lektionsguide

Prata om kungar och drottningar. Fråga om någon känner till någon kung eller drottning. Kanske ni har kungligheter i ert land eller ni har läst om kungar i en bok. Ni kan klä upp er som kungar och drottningar.

Fråga vad barnen tror att en kung eller drottning gör. Skriv en lista. T.ex. har fina kläder, bor i ett slott, regerar över ett land eller folk, beskyddar dem, etc. Förklara att Gud vill vara vår kung. Påminn dem om att Gud är god, trofast, allsmäktig … och att Han alltid vill vårt bästa.

Lek ”Skulle du hellre-”. Det går till så att du frågar olika frågor och barnen svarar. T.ex. ”Skulle du hellre äta ett äpple eller en groda?”, ”Skulle du hellre sova på bomull eller spikar?”, etc. Avsluta med ”Skulle du hellre ha Gud eller en människa som kung?”

Prata om hur Israels folk valde att ha en människa som kung över dem istället för Gud. Ge exempel på saker vi kanske väljer att göra som inte är vad Gud vill. T.ex. inte säga sanningen, slå någon då vi inte får som vi vill, gör något dåligt för att en kompis gör det.

Påminn barnen om att Gud har gjort dem speciella och Han vill inte att de ska vara som någon annan. Prata om olika gåvor och talanger som Gud har gett dig och barnen. Fundera tillsammans hur dessa gör er unika och hur vi kan använda det vi är för att tjäna och ära Gud.

Berätta att profeten Samuel varnade folket att det inte var en bra idé att ha en människa istället för Gud som kung. Men folket lyssnade inte. Första var de glada och nöjda med sitt val, men sen önskade de att de kunde ta tillbaka sitt val. Uppmuntra barnen att lyssna då någon varnar dem för att göra dumma saker. Förklara att då du varnar dem är det för att skydda dem. Påminn dem om att Guds regler finns till för att beskydda oss från dåliga saker. Om du vill kan du gå igenom de tio budorden.

Fråga barnen hur de tror Samuel kände sig då folket ville ha en ny ledare. Förklara att Samuel trodde att folket inte ville ha honom, men det var Gud de inte ville ha. Prata om att ibland kan någon säga eller göra fula saker åt oss för att vi följer Jesus (John. 15:18-20) men Han är alltid med oss, även om det känns som ingen annan tycker om oss.

Be tillsammans om att Jesus ska vara kung i våra liv.

Kung SaulBerättelsen

Arbetsblad

Målarbok

Pyssel – Krona

Det finns två varianter av dagens pyssel. Välj det som passar er tidtabell och barnens nivå.

Gratis nedladdning

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This