Tuần này, chúng ta học về  Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên. Chuyện này chép trong sách 1 Sa-mu-ên 8-10. Một số điểm chính là:

  • Đức Chúa Trời không muốn chúng ta giống như người khác.
  • Đức Chúa Trời muốn làm Vua của chúng ta.
  • Chúng ta cần lắng nghe lời khuyến cáo của Đức Chúa Trời.
  • Đôi khi người ta sẽ ngược đãi chúng ta, vì chúng ta làm theo lời Chúa.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Hướng dẫn bài học

Gợi chuyện với bé về các vị vua và nữ hoàng. Bạn có thể hỏi bé có biết về vị vua hoặc nữ hoàng nào không. Cho bé biết ngày xưa nước mình cũng có vua, hoặc cho bé xem trong phim hoạt hình, truyện cổ tích. Giải thích trách nhiệm của vua hoặc nữ hoàng. Cho bé đóng vai một vị vua hoặc nữ hoàng trong vài phút.

Liệt kê danh sách với bé về công việc của một vị vua. Ví dụ, các luật lệ đối với người dân nhằm bảo vệ họ, v.v. Giải thích là Đức Chúa Trời muốn làm Vua của chúng ta như thế nào. Nhắc bé rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương, tốt đẹp, toàn năng, khôn ngoan … và Ngài luôn luôn làm điều tốt nhất cho chúng ta.

Chơi trò chơi Cái này hay Cái kia với bé. Cách chơi thế này: Nếu bạn muốn ăn, bạn sẽ ăn quả táo hay bắp cải? Nếu có hỏa hoạn, bạn sẽ gọi lính cứu hỏa hay bác nông dân? Hỏi một vài loại câu hỏi khác nhau và kết thúc bằng, “Một ông vua, một người dân, và một Đức Chúa Trời, thì ai là tốt nhất?

Con người đã chọn một vua để cai trị họ thay vì Đức Chúa Trời. Đưa ra một vài ví dụ mà chúng ta có thể chọn thay vì chọn Đức Chúa Trời. Ví dụ, nói dối thay vì nói thật như Đức Chúa Trời muốn, hoặc muốn làm điều xấu vì nhiều người khác đều làm vậy.

Nhắc bé rằng Đức Chúa Trời đã làm cho bé nên đặc biệt, và Ngài không muốn bé giống như mọi người khác. Nói về ân tứ và khả năng mà Đức Chúa Trời ban cho bạn và cho bé. Chính những điều này làm cho bé trở nên độc đáo, và bé có thể sử dụng những khả năng này để phục vụ Chúa.

Sa-mu-ên đã khuyến cáo dân chúng rằng việc muốn có một vua như các dân ngoại là một ý tưởng sai lầm, nhưng họ không lắng nghe. Lúc đầu thì họ phấn khởi lắm, nhưng sau đó họ hối hận, và họ ước gì mình đã lắng nghe. Khuyến khích bé lắng nghe những người khuyến cáo bé đừng làm điều xấu. Giải thích rằng khi bạn cảnh báo bé, đó là bạn bảo vệ bé. Các lời răn dạy của Đức Chúa Trời là để bảo vệ chúng ta khỏi bị tai họa. Bạn có thể ôn lại Mười Điều Răn.

Hỏi bé là Sa-mu-ên cảm thấy thế nào khi dân chúng đòi có một lãnh đạo mới? Ông nghĩ rằng dân chúng đang từ chối ông, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng dân chúng đang từ chối Ngài. Đôi khi con người có thể khó chịu với chúng ta, vì chúng ta làm theo ý Chúa (Giăng 15:18-20). Khích lệ bé bằng cách nhắc bé rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên bé, ngay cả khi người khác xử tệ với bé. Hãy cùng nhau cầu nguyện xin Đức Chúa Trời làm Vua của chúng ta.

Vua Sau-lơKể chuyện

Bài tập

Trang tô màu

Thủ công – Vương Miện

Có bốn lựa chọn cho thủ công tuần này. Hãy chọn cái nào phù hợp với thời gian và khả năng của bé nhất.

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This