Den här veckan ska vi få lära känna Nehemja. Efter att Israeliterna hade varit olydiga mot Gud och inte följt Hans bud, straffade Gud dem genom att låta en fiende komma och erövra dem, föra bort en stor del av folket i fångenskap och förstöra deras städer. Nehemja hade ansvar för återuppbyggandet av Jerusalem. Hela berättelsen finns i Nehemjas bok. Några huvudpunkter från veckans lektion:

 • Nehemja var bekymrad och orolig för Guds folk.
 • Nehemja handlade utifrån sin oro och bad.
 • Nehemja lät sig inte nedslås av andra. Han lyssnade till Gud.
 • Nehemja bad Gud hjälpa honom.
 • Nehemja reparerade Jerusalems murar, så som Jesus kom för att reparera vår relation med Gud.

Lektionsguide : Nehemja

Förklara att Israeliterna hade varit olydiga mot Gud och därför tillät Gud att de blev erövrade och bortförda i fångenskap till ett annat land. Israeliterna togs från sitt hemland till ett annat land som låg långt borta och de måste tjäna människorna som bodde där. Tänk på ett land långt borta och titta på bilder från landet. Hur skulle det vara att bo så långt från alla en känner?

Berätta att Nehemja har ett mycket viktigt jobb som kungens munskänk, kungens personliga servitör och avsmakare som förvissar sig om att kungen inte blev förgiftad. En munskänk behöver vara lojal och pålitlig och det var ett mycket bra jobb. Nehemja kunde ha stannat kvar i kungens tjänst och levt ett bekvämt liv, men hans omsorg och oro för Guds folk gjorde att han valde att resa tillbaka till Jerusalem, som hade blivit förstört. Fundera tillsammans på någon som har lämnat sin trygga och bekväma tillvaro för att Gud kallat dem att ta hand om andra i ett annat land.

Påpeka att alla människorna hjälptes åt för att återuppbygga murarna. Prata om att då vi gör något tillsammans kan vi göra det mycket snabbare eller mycket mer än om vi gör det själv. Sprid ut leksaker på golvet (t.ex. klossar) eller stenar om ni är ute. Be barnet plocka upp klossarna/stenarna medan du tar tid. Sprid ut klossarna/stenarna igen. Se hur snabbt det går den här gången om ni plockar upp tillsammans.

Nehemja bad till Gud att Han skulle hjälpa honom. Läs Fil. 4:6 tillsammans. ”Bekymra er inte för något, utan låt Gud veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse.” Fundera tillsammans att vi inte ska oror oss, utan istället be till Gud. Påpeka hur viktigt det är att också tacka Gud. Skriv eller rita en lista med böne- och tacksägelseämnen.

Berätta att Nehemja inte lät sig bli nedslagen och hindras av andra att göra det som var rätt. Fundera tillsammans att ibland kan någon annan försöka få oss att göra det som är dåligt, eller att vi låter bli att göra det som är rätt. Men vi ska följa det som Gud säger i bibeln.

Förklara att under Nehemjas tid byggde man stora, starka murar runt städerna för att skydda dem mot inkräktare. Jerusalems murar hade blivit förstörda av en armé från ett annat land. Du kan bygga en stad med en mur runtomkring av klossar, lego eller dyl. Riv ner muren och förklara att nu är människorna som bor i staden inte trygga längre då muren är borta. Medans du pratar om Nehemja kan du långsamt bygga upp muren igen.

Förklara att på samma sätt som muren kan rivas ner av elaka människor, kan synd riva ner vår relation med Gud. På en lämplig nivå med tanke på ålder kan ni fundera tillsammans på olika sätt vi kan synda (ljuga, slå, stjäla). Berätta att Jesus kom till jorden för att reparera vår relation med Gud genom att vi får förlåtelse för våra synder.

Be tillsammans att Jesus ska reparera vår relation med Honom. Ta fram listan med böneämnena och be utgående från den och tacka Jesus för att Han kom och visade oss en väg att reparera vår relation med Gud Fadern.

Nehemja – Berättelsen

 Lekar och aktiviteter

Bygg en mur

Använd klossar eller vad du hittar hemma för att bygga en mur runt något, t.ex. en nallebjörn. Låt barnet riva ner en del av muren. Bygg upp den tillsammans och berätta om Nehemja. Hur tror hen Nehemja kände sig då han såg den nedrivna muren och sen då de byggde upp den tillsammans?

Spring till porten

I Nehemja kapitel 3 nämns det många portar. I den här leken kommer vi att använda fyra av dem. Printa ut bilderna av fåret, hästen, fisken och fontänen. Du kan använda flera porta om du vill. Placera ut ”portarna” i rummet och när du ropar ut en viss port ska barnet/barnen försöka ta sig dit så fort som möjligt.

Lär känna ett land långt borta

Före en 3-åring kan grannstaden kännas som en plats mycket långt borta. Försök förklara att Nehemja var i ett land långt, långt borta från sitt hem.

Ni kan leta upp den forntida staden Susa, som ligger i dagens Iran, och titta på bilder därifrån online. Visa på kartan hur långt Nehemja behövde resa för att komma till Jerusalem. Ni kunde också lära er om en annan kultur. Hitta information på nätet eller biblioteket. Ät på en restaurang med annan etnisk mat. Besök en familj som flyttat från ett annat land.

Arbetsblad

Målarbok

Pyssel – Silverbägare

Med det här pysslet kan du hjälpa barnet förstå Nehemjas jobb som kungens munskänk.

Du behöver:

 • Pappers- eller plastmugg
 • Tjock papp av något slag
 • Tejp eller lim
 • Aluminiumfolie
 • Paljetter eller färgat papper

Gör såhär:

 1. Rita runt öppningen av muggen på papp och klipp ut cirkeln.
 2. Tejpa eller limma en liten papp-cylinder mellan muggen och cirkeln.
 3. Klä in allt i aluminiumfolie.
 4. Dekorera med paljetter eller bitar av färgat papper.

Gratis nedladdning

Pin It on Pinterest

Share This