Vår berättelse den här veckan handlar om Elisha och yxhuvudet som flöt. Berättelsen hittas i 2 Kung. 6:1–7. Några punkter vi fokuserar på:

  • Gud bryr sig om varje del av vårt liv.
  • Vi ska ta hand om saker som vi får låna.
  • Det är bra att vara ödmjuk och hjälpa andra när de ber om det.
  • Gud ger oss människor i våra liv som hjälper oss att lära oss olika saker.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Lektionsguide – Yxan som flöt

Påminn barnen att Elisha är en profet som meddelar vad Gud säger till folket. Fundera på vad vi hittills har lärt oss om Elisha. Berätta att andra människor såg att han hade en speciell relation med Gud och att de gick till honom för att lära sig mera om Gud.

Tänk på några människor som ni har i ert liv som lär er mera om Jesus och Gud. Föräldrar, mor- och farföräldrar, pastorn, söndagsskolläraren, osv. Berätta att det är viktigt för oss att lära oss av andra som studerat mera eller känt Jesus längre än vi. Förklara att människor kallade Jesus för Rabbi som betyder lärare. Jesus är den bästa läraren som finns.

Berätta att fler och fler människor kom till Elisha för att lära sig av honom. Påpeka att det här kunde ha gjort Elisha stolt. Stolt betyder att tycka och tro att en är viktigare än en är. T.ex. att något jobb är för litet för dig. Diskutera tillsammans att Elisha, som kände Gud och undervisade andra, kunde ha hittat på ursäkter för att inte hjälpa mannen som förlorat sin yxa, men Elisha ville hjälpa.

Fundera tillsammans på en situation där du eller ditt barn missade chansen att hjälpa någon. Tänk också på nån gång då ni har hjälpt någon. På vilka sätt kan du hjälpa någon annan? Fundera om det finns uppgifter eller jobb som kanske inte alltid är så roliga men mycket hjälpsamma, t.ex. ta ut soporna, plocka undan leksakerna, sätta smutskläderna i bykkorgen. Berätta att Jesus är det perfekta exemplet för hur vi ska bry oss om andra. Förklara att fastän Han är Gud kom Han till jorden som en människa för att hjälpa oss och ta hand om oss.

Förklara att ”låna något” betyder att använda något med lov som inte är ens eget. Säg att vi måste vara försiktiga med andra människors saker. Diskutera olika saker som vi bör vara försiktiga med. T.ex. leksaker och verktyg, men även Guds ord och Hans sanning. För att illustrera kan ni gå till biblioteket och låna böcker. Berätta att hen behöver vara försiktig med böckerna för de är inte era utan lånade.

Lyft fram att då yxhuvudet föll i vattnet frågade mannen om hjälp. Påminn barnet att det alltid är okej att fråga hjälp av andra och av Gud. Berätta att ett yxhuvud är mycket tungt. Ta en stor skål (inte av glas) och fyll med vatten. Släpp ner en sten för att representera yxhuvudet. Be barnet slänga i en pinne och fråga om hen tror att det kommer att göra att stenen börjar flyta. Förundras tillsammans över miraklet som Gud gjorde med Elisha och pinnen och yxhuvudet.

Ett förlorat yxhuvud kan verka som en liten sak men Gud brydde sig så mycket om mannen att Han gjorde ett mirakel. Vi pratar ofta om att det finns inget som är för stort för Gud, men vi ska också komma ihåg att inget är för litet för att be till Gud om det. Dela med dig om något stort och något smått som du bett om till Gud. Finns det något som är för oviktigt för Gud?

Läs psalm 55:23 tillsammans. Be tillsammans och tacka Gud för att Han bryr sig och för Hans omsorg. Be att Han ska hjälpa oss att alltid vara redo att hjälpa andra.

Yxan som flöt – Berättelsen

Lekar och aktiviteter

Besök ett bibliotek

Bibliotek är en fantastisk välsignelse som vi kan använda ofta. Läsning är bra för våra barns utveckling och på biblioteken behöver vi inte spräcka budgeten.

Gör ett lånekort för ditt barn och förklara hur viktigt det är att ta hand om kortet och böckerna som ni lånar.

Flyter eller sjunker?

Samla ihop några godtyckliga saker. Fyll en skål eller hink med vatten och låt barnet hålla varje sak i handen innan ni prövar om det sjunker eller flyter. En stor sten kan symbolisera yxhuvudet om ni inte har en yxa. Fundera på hur omöjligt det är för stenen/yxan att flyta och att Gud är en Gud som gör det omöjliga möjligt.

Upptäck det lilla

Gå på en promenad eller ut i trädgården för att leta efter små saker, gärna med ett förstoringsglas. Ni kan t.ex. leta efter ”något som är mindre än min nagel”.

Fundera på hur vi ofta kan missa saker som är små om vi inte tittar noga. Berätta att Gud bryr sig om varje liten sak i våra liv, inget är för litet för Gud.

Arbetsblad

Målarbok

KunsPyssel – Gud bryr sig

Gratis nedladdning

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This